UZBEKISTÁN A TURKMENISTÁN

Typ zájezdu: Exotický
Počet dnů: 16
Náročnost: lehká-střední
Strava: Snídaně

Termíny zájezdu

Termín Č. zájezdu Cena
17.09. - 02.10. 2024
641
66 990
Rezervovat

Popis

Postsovětské středoasijské republiky, svou geografickou polohou, kulturou a exotickými obyvateli nám tolik vzdálené, přitom v mnohém tak blízké, s přátelskými lidmi, s nimiž se bez větších problémů domluvíte česky. Uzbekistán s nekonečnou stepí a starobylými památkami z časů prosperity Hedvábné stezky. Obří mešity, velkolepé hrobky, minarety, medresy či karavanseráje, které v historických městech dosud existují jako funkční součást uzbeckého života. Tajemný Turkmenistán si díky autoritářským vládcům zachovává neopakovatelný nádech orientálního středověku v kontextu 21. století. Pouště Karakum a Kyzylkum, středoasijský veletok Amudarja a smutné pozůstatky kdysi obřího Aralského jezera, nazývaného moře…

Program zájezdu

1.den: Praha – Taškent.

Přelet do metropole Uzbekistánu.

2.-3.den: Taškent – Samarkand. Šahrisabz.

Přejezd vlakem do klenotu světové architektury, legendárního Samarkandu (UNESCO): náměstí Registán se třemi medresami, obří mešita Bibi Chánum, tyrkysový komplex mauzoleí Šahi Zinda, mauzoleum obávaného dobyvatele Timura Lenka (Tamerlána) a jeho osvíceného vnuka, Ulugbekova observatoř. Ruiny starověkého Samarkandu, muzeum Afrosiab, sarkofág s údajnou 18 m rukou proroka Daniela, pestrý bazar Siab. Výlet přes hory do Tamerlánova rodiště Šahrisabzu (UNESCO): portál Bílého paláce, mešita Kok Gumbaz, mauzoleum Timurovců.

4.den: Samarkand – Sarmyš Saj – Buchara.

Přejezd do Buchary, cestou karavanseráj Malik a skalní kresby z doby bronzové v Sarmyš Saj. Večerní Buchara.

5.den: Buchara.

Prohlídka Buchary (UNESCO): středověká pevnost Arg, náměstí Kalján s tyrkysovými kupolemi medresy Mir-i Arab a mešity Kalján se 47 m vysokým minaretem, židovská čtvrť, mauzoleum Ismaila Samáního, mešita Maghoki Attar a medresa Čár Minár, dílny řemeslníků ve starých městských karavanserájích.

6.den: Buchara – Mary.

Přes hranice do Turkmenistánu. Přes řeku Amudarju a město Türkmenabat dále do oázy Mary v poušti Karakum: bazar, páteční mešita, ruský pravoslavný chrám.

7.den: Mary – Merv – Ašchabad.

Prohlídka ruin nedalekého Mervu (UNESCO), nejstarší oázové metropole na Hedvábné stezce. Cestou do Ašchabadu zastávka u ruin mešity Anau a kdysi bohatého kupeckého města Abiverd na Hedvábné stezce. Případná návštěva (dle časových možností) chovné stanice slavných turkmenských achaltekinských koní, nejstarších (nejméně 3 tisíce let) plnokrevníků na světě.

8.den: Ašchabad, Nisa.

Prohlídka hlavního města Turkmenistánu, komicky okázalého Ašchabadu, vyrostlého na ropném bohatství země: Park nezávislosti s prezidentským palácem, bizarní vládní budovy a sochy vládců, mešita Ertuğrul Gazi, ruský bazar. Pompézní mauzoleum zbožštělého postsovětského vládce Turkmenbašiho, Památník obětem zemětřesení. Bývalá metropole Parthské říše ze 3. stol. př. Kr. – Nisa (UNESCO).

9.den. Ašchabad – Darvaza.

Přejezd terénními auty přes pouštní oázu Erbent s velbloudy a jurtami k „Bráně do pekla“ Darvaze, 70 m širokému hořícímu kráteru v zemi. V noci pozorování hry barev hořících plynů, barbeque a noc v jurtě nebo stanech pod hvězdnou klenbou pouště Karakum.

10.den. Darvaza – Kuňja-Urgenč – Chiva.

Džípy na sever Turkmenistánu do údolí Amudarji k historickému komplexu Kuňja-Urgenč (UNESCO), někdejšímu hlavnímu městu Chórezmu a správnímu středisku Achajmenovců – Ürgençu: Kutlug-Timurův minaret, mauzolea, zbytky pevností Ak Kala a Chorezm Bag. Průzkum ruin pouštní pevnosti Šahsenem. Přejezd hranice do Uzbekistánu.

11.den. Chiva.

Bývalé centrum obchodu s otroky Chiva s pohádkovým a stále živým historickým jádrem Ičan Kala (UNESCO): Páteční mešita, pevnost Kuchna Ark, medresy s majolikovou výzdobou, mauzoleum Pahlavona Muhammada, vyhlídka z minaretu Islama Chodži.

12.den. Chiva – Mujnak.

Přejezd přes Karakalpackou autonomní republiku do Mujnaku, bývalého rybářského přístavu uprostřed „Červené pouště“ Kyzylkum. Cestou návštěva stepních pevností Ayaz Kala a Toprak Kala u solného jezera. Ubytování v jednodušších podmínkách u rodiny v Mujnaku.

13.den. Mujnak – Nukus. Aralské jezero.

Procházka v okolí Mujnaku, kde zašlou slávu bohatého aralského přístavu připomíná zajímavé muzeum a rezavějící lodě v poušti, která bývala dnem Aralského moře. Přejezd do Nukusu. Večerní procházka, podle času a zájmu návštěva Nukuského muzea umění s unikátní „Savického sbírkou“ ruské avantgardy 20.-40. let, ukrytou zde před Stalinem.

14.den: Nukus – Taškent.

Ranní přelet do Taškentu. Prohlídka hlavního města Uzbekistánu: Památník nezávislosti, medresa Kukeldaš, bazar Čorsu, Páteční mešita, náboženský komplex Hazrati Imam. Zdobené stanice prvního středoasijského metra, případně Timurovo muzeum.

15.den: Ťan-Šan.

Jednodenní výlet do hor ve výběžku pohoří Ťan-Šan s kratší pěší túrou.

16.den: Taškent – Praha.

Odlet domů.

Pozn.

Vzhledem ke zdlouhavé proceduře u turkmenských víz je třeba přihlásit se na zájezd včas (tj. nejpozději 2 měsíce před odjezdem) a dodat potřebné dokumenty a cestovní pas platný min. 6 měsíců po skončení zájezdu.

Délka tras:
letecky 10 000 km, busy, auty a vlaky 2700 km, pěšky (volitelně) 3x 4-6 km, 1x 10-15km
Počasí:
vzduch 20-30 °C, sušší než u nás
Nástupní místo:
Praha
V ceně je zahrnuto:
Doprava. V Turkmenistánu vstupné na navštívená místa dle programu. Vyřízení povolení vstupu do Turkmenistánu. Ubytování a snídaně. Český průvodce, místní průvodce po celou dobu v Turkmenistánu, ostatní dle potřeby. Zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letecká do Uzbekistánu a vnitrostátní přelet Nukus - Taškent včetně tax a poplatků, nájemní (po dobu pobytu v Turkmenistánu, autobusy, terénní auta, minibusy, taxi) i veřejná (busy, popř. vlaky, metro). Ubytování: 13x turistické hotely - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x jednodušší - 1x v jurtách max. po 4 os. a 1x u rodiny po 2-4 osobách na pokoj. 1-lůžkový pokoj za příplatek 9900 Kč (13x, v rodině a jurtě nelze). Strava: 15x snídaně, 1x večeře (barbecue) u Darwazy. V ceně není vízum (cca 55-60USD) a migrační taxa (cca 15USD) do Turkmenistánu (obojí se vyřizuje a platí při vstupu na hranicích, cena se může nečekaně měnit).
Doprava:
Letecká do Uzbekistánu a vnitrostátní přelet Nukus - Taškent včetně tax a poplatků, nájemní (po dobu pobytu v Turkmenistánu, autobusy, terénní auta, minibusy, taxi) i veřejná (busy, popř. vlaky, metro).
Ubytování:
13x turistické hotely - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x jednodušší - 1x v jurtách max. po 4 os. a 1x u rodiny po 2-4 osobách na pokoj. 1-lůžkový pokoj za příplatek 9900 Kč (13x, v rodině a jurtě nelze).
Strava:
15x snídaně, 1x večeře (barbecue) u Darwazy.

Mapa

Podobné zájezdy

Zeptejte se nás

Cestovní kancelář Nomád - katalog

Katalog 2022 - KE STAŽENÍ

Zde najdete katalog zájezdů 2022 ke stažení.

Katalog si můžete prohlédnout online zde nebo si stáhnout do počítače. Pro rok 2022 nezasíláme katalogy poštou - výše uvedené elektronické možnosti nezatíží životní prostředí.