JAR, BOTSWANA, (ZIMBABWE), NAMIBIE, LESOTHO

Typ zájezdu: Exotický
Počet dnů: 27
Náročnost: střední
Strava: Bez stravy
Destinace: Botswana, JAR, Lesotho, Namibie

Termíny zájezdu

Termín Č. zájezdu Cena
16.03. - 11.04. 2024
523
112 490
Rezervovat
15.03. - 10.04. 2025
526
113 290
Rezervovat

Popis

Jihoafrická republika, Namibie a Botswana pokrývají území o rozloze čtvrtiny celé Evropy. Téměř neuvěřitelné jsou zde rozdíly mezi klimatickými a vegetačními zónami, téměř nepředstavitelná je rozmanitost flóry a fauny, fascinující je etnická pestrost – žijí zde běloši, Indové a černoši nejrůznějších národností a kmenové příslušnosti. *Možnost návštěvy monumentálních Viktoriiných vodopádů – nejslavnějších vodopádů Afriky. Národní parky Moremi, Chobe, Etoša plné velké africké zvěře. Poušť Namib s nejvyšší dunou na světě. Kolonie tuleňů či kostry velryb na pobřeží. Gigantický kaňon Fish či vodopády Augrabies. Jedinečná delta řeky Okavango. Hory a pastevci v království Lesotho. Metropole Johannesburg, Gaborone a Windhoek.

Program zájezdu

1.-2.den: Praha – Johannesburg – Pretoria.

Odlet do Johannesburgu. První setkání s Afrikou v největším městě JAR a v jeho metropoli. Pretoria: Chrámové náměstí, dům Paula Krugera, Justiční palác, budovy Unie.

3.-4.den: Gaborone, Nata.

Botswanou od jihu k severu přes hlavní město Gaborone.

5.-7.den: Chobe N.P., *Viktoriiny vodopády.

Úchvatné lodní safari na řece Chobe. Možnost celodenního výletu k nejmohutnějším vodopádům Afriky na hranicích Zambie a Zimbabwe – v jazyce Makalolů se jmenují příznačně „Kouř, který hřmí“ (cca 150 USD).

8.-10.den: Maun, Moremi N.P.

Největší vnitrozemská delta na světě, poslední ráj na zemi – delta řeky Okavango. Možnost plavby na vydlabaných kánoích „mokoro“ papyrusovou džunglí po průzračné vodě (cca 130 USD). Sloni, žirafy, hroši, antilopy, lvi, různorodé vodní ptactvo…

11.-13.den: Etosha N.P.

Jedna z nejkrásnějších přírodních afrických rezervací, jejíž jméno znamená v jazyce Sanů „Velké bílé místo“, se spoustou zvěře. Největší meteorit na světě Hoba, vážící 50 tun, baobaby.

14.den: Versteende Woud, Twyfelfontein.

Zkamenělý les starý 250 miliónů let v zemi Damarů. Nejvýznamnější naleziště skalních maleb a rytin v jižní Africe vytvořených před 3000-4000 lety.

15.-17.den: Skeleton Coast, Swakopmund, Windhoek.

Pobřeží koster, nezapomenutelný pohled na desetitisíce tuleňů. Namib – nejsušší poušť Afriky, která zaujímá asi 15% plochy celé země. „Nejjižnější německé mořské lázně“ Swakopmund. Windhoek – hlavní město Namibie ležící v nadmořské výšce 1656 m, světové a maloměstské zároveň, centrum hospodářství, kultury, vzdělávání, dopravy a turistiky. Prohlídka hlavního města Windhoeku: Christuskirche, válečný památník, fontána s 31 úlomky největšího meteoritu na světě Gibeonu.

18.-19.den: Namib Naukluft Park, Fish River Canyon.

Duny vysoké na 300 m, druhý největší kaňon na světě s hloubkou 550 m.

20.-21.den: Augrabies Falls N.P.

Skalnatá poušť, kaňon řeky Orange, kde dunící vody padají přes okraj příkrého srázu a vytvářejí jeden z nejkrásnějších světových vodopádů.

22.den: Kimberley.

Prohlídka slavné „Velké díry“ (Big Hole), největší jámy na světě ručně vykopané lidmi. Výkop, jehož obvod měří asi 1500 m a hloubka je 240 m, byl v letech 1871 – 1914 obrovským nalezištěm diamantů v hodnotě přesahující 14 miliónů karátů (2722 kg). Skanzen.

23.-25.den: Lesotho.

Návrat do minulosti v zapomenutém horském království uvnitř Jihoafrické republiky. Pastevci, krásné přírodní scenérie. Jediná země světa, kde celé území leží výše než 1000 m nad mořem (nejnižší bod 1400 m a nejvyšší hora je s 3482 m nejvyšší v celé Jižní Africe).

26.-27.den: Johannesburg – Praha.

Návrat do Johannesburgu. Prohlídka města: Constitution Hill – místo, kde se psala historie JAR, výstavní část města – Sandton, trhy s kořením a uměleckými předměty. Nákup suvenýrů. Odlet domů.

Pozn.

Podklady pro vyřízení víz je třeba dodat do CK nejpozději 7 týdnů před odjezdem.

Délka tras:
letadlem 18 000 km, terénním autem (4x4) 8500 km, pěšky 3x 5-10 km (volitelně)
Počasí:
denní teploty 15-35 °C, na pouštích v noci 5-10 °C
Nástupní místo:
Praha
V ceně je zahrnuto:
Doprava. Vstupy do národních parků. Víza do Namibie včetně jejich vyřízení v Berlíně. Ubytování. Český průvodce (a řidič), zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax a poplatků, po trase pronajatým terénním vozem (4x4) řízeným průvodcem včetně vstupních a všech jiných tax. Ubytování: 24x ve vybavených kempech (vlastní stany) - často s kuchyněmi, grily a bazény, někde s možností noclehů v lodžích či chatkách.
Doprava:
Letecká včetně tax a poplatků, po trase pronajatým terénním vozem (4x4) řízeným průvodcem včetně vstupních a všech jiných tax
Ubytování:
24x ve vybavených kempech (vlastní stany) - často s kuchyněmi, grily a bazény, někde s možností noclehů v lodžích či chatkách

Všeobecné informace

Pasy a víza: 
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Cestovní pas, který je platný alespoň 6 měsíců po skončení zamýšlené doby pobytu v JAR a ve kterém zbývají alespoň dvě volné stránky (vedle sebe) k vylepení vstupního štítku a pro vyznačení vstupního a výstupního razítka. V dubnu 2003 byla zrušena pro občany ČR vízová povinnost vztahující se na držitele všech druhů cestovních dokladů pro pobyt v JAR do 90 dnů za turistickým nebo tranzitním účelem.
Imigrační úředníci JAR při vstupu do země kontrolují, zda mají občané jiných zemí při vstupu do země očkování proti žluté zimnici (v platném mezinárodním očkovacím průkazu), pokud do země cestují z oblastí s výskytem uvedené nemoci.
Nové podmínky od 1.6.2015 týkající se cestování nezletilých: Nezletilá osoba musí mít u sebe vždy svůj rodný list (originál nebo úředně ověřená kopie), na němž jsou uvedena jména obou rodičů. Rodný list musí být úředně přeložen do anglického jazyka. V případě, že nezletilou osobu doprovází pouze jeden rodič, musí mít u sebe navíc úředně ověřený a do anglického jazyka úředně přeložený souhlas (místopřísežné prohlášení) druhého rodiče, že do JAR může vycestovat, a také kopii jeho cestovního dokladu. Na souhlasu musí být uvedeny kontaktní informace rodiče, zejména telefonní spojení. V případě, že nezletilou osobu nedoprovází ani jeden z rodičů, musí uvedené dokumenty doložit za oba z nich. V tomto případě musí při vstupu na území JAR doložit i zvací dopis osoby, u níž bude v JAR pobývat, kopii cestovního dokladu této osoby a její kontaktní data (adresa, telefon). Úředně ověřený souhlas rodiče/ů s cestou dítěte nesmí být starší tří měsíců.
Občané SR nemají bezvízový styk, tudíž si víza musí za poplatek vyřídit na velvyslaneství JAR ve Vídni.

BOTSWANA
Platný cestovní pas, jemuž nevyprší platnost dříve než 6 měsíců po opuštění země. Občané ČR i SR mohou vstupovat a pobývat na území Botswanské republiky bez víz.

NAMIBIE
Cestovní pas s platností přesahující dobu pobytu v Namibii nejméně o 6 měsíců, platné namibijské vízum a zajištěná doprava z Namibie. Při vstupu a výjezdu ze země je nutno vyplnit hraniční průvodky. Víza vystavují zastupitelské úřady Namibie, nejbližší je ve Vídni. Bližší informace k vízům vám zašleme s informačním dopisem nejpozději tři týdny před zájezdem.

LESOTHO
Cestovní pas, jehož doba platnosti přesahuje délku pobytu v Lesothu, a platné vízum. Situace kolem vízového režimu pro české občany cestující do Lesotha není zcela jasná. Ministerstvo zahraničních věcí ČR obdrželo od lesothské strany nótu, podle níž čeští občané cestující do Lesotha s běžným cestovním pasem za účelem turistiky nepotřebují vízum. Tuto skutečnost potvrzuje i praxe. Nicméně nóta nestanovuje, jak dlouho mohou tito občané v Lesothu pobývat. Doporučujeme dotázat se na tuto informaci imigračních úředníků při vstupu do země. Zároveň doporučujeme, aby si cestující při cestě do Lesotha s sebou vzal kopii uvedené nóty (http://www.mzv.cz/public/d3/ad/93/819331_736276_nota_Lesotho.pdf).

ZIMBABWE
Platný pas s minimální platností dalších šest měsíců od data vydání víza. Při příjezdu ze země, kde se vyskytuje žlutá zimnice, je nutno se prokázat mezinárodním očkovacím průkazem s platnopu vakcinací proti této nemoci. Občané ČR mohou obdržet turistická víza na hraničních přechodech nebo po příletu na mezinárodním letišti či na ambasádě ve Vídni.

Zdravotní připojištění: V ceně zájezdů (pokud není uvedeno jinak) je „zdravotní připojištění“. Jde o cestovní pojištění L5O+ od UNIQA pojišťovny, a.s. Zahrnuje úhradu léčebných výloh do výše 3 500 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, pojištění léčebných výloh, akutního zubního ošetření a repatriace do ČR. Dále náklady na vyslání opatrovníka, předčasný návrat z cesty, právní pomoc, náklady ze ztráty dokladů, odškodnění zdržení při únosu autobusu či letadla a zprostředkování finanční pomoci do 100 000 Kč. Zachraňovací náklady do výše 1 050 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby do 2 000 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů – cyklistika, horské kolo (ne horský sjezd) a vysokohorská turistika do 5000 m (bez náčiní). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.cz/pojisteni/podminky.pdf nebo na www.uniqa.cz. Pokud chcete na zájezdu provozovat rizikové sporty (mnohé jsou dle všeobecných podmínek UCZ/Ces/18 nepojistitelné), raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Při škodní události kontaktuje zákazník neprodleně asistenční službu, která mu pomůže s jejím řešením. Poté v případě vzniku nároku na pojistné plnění neprodleně zákazník vyplní formulář o této události na: https://www.uniqa.cz/hlaseni-skod-cestovani/ Tento formulář vytiskne a zašle k potvrzení do Cestovní kanceláře NOMÁD s.r.o., která ho zkontroluje, potvrdí a pošle jemu zpět. Vyplněný dotazník s tímto potvrzením zákazník pošle poštou pojišťovně UNIQA neprodleně po návratu ze zájezdu. Zákazník byl zvláště upozorněn na tučně zvýrazněné výluky a informace ve všeobecných podmínkách (UCZ/Ces/18) na www.uniqa.cz/jednorazove-cestovni-pojisteni/.
Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů se nevztahuje na pojištění stornopoplatků, trvalých následků úrazu, zavazadel, doplňkové asistence a odpovědnosti za škodu. Proto naše kancelář nabízí KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ za zvýhodněnou cenu, které lze objednat jen s přihlášením zájezdu a zaplatit v první zálohové platbě:

do Evropy:
• 33 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 53 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

pro Svět bez USA a Kanady
• 52 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 72 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

do USA či Kanady
• 77 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 97 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

• 117 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro USA a Kanadu, či 92 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro zbytek světa.

Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1700 Kč/rok) www.edelweiss.cz.

Komplexní připojištění: si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁJEZD A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU! Cena komplexního pojištění vznikne součinem dní a částky na den zájezdu. Komplexní připojištění zahrnuje navíc: Úrazové pojištění – trvalých následků úrazu do 300 000 Kč a smrti do 150 000 Kč. Nemocniční odškodné 150 Kč/den a pojištění zavazadel do 15 000 Kč (škoda na jedné věci do 5 000 Kč). Pojištění stornovacích poplatků do 80% skutečných nákladů max. 30 000 Kč (nebo do 80 000 Kč, nebo do 120 000 Kč) – nemůžete-li nastoupit na cestu z důvodu úrazu nebo akutního onemocnění, úmrtí pojištěného či jediného spolucestujícího aj. Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v UCZ/Ces/18 a najdete je na www.uniqa.cz, nebo www.nomad.cz/ pojisteni/podminky.pdf.

Zdraví: 
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Všichni cestující, jež do Jihoafrické republiky přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí povinně podrobit očkování proti této nemoci. Mělo by k ní dojít s alespoň desetidenním předstihem.Doporučené očkování: před cestou si pro jistotu nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám. Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem osobám. K nákaze hepatitidou typu A dochází nejčastěji z infikované vody či jídla v oblastech se špatnou hygienou.Hepatitida B – očkování by měli podstoupit všichni, kdo se do Jihoafrické republiky chystají na delší časové období. Nakazit se mohou třeba při pohlavním styku, při kontaktu s krví nebo jinou tělní tekutinou či v případě lékařského zákroku v zařízení se špatnou hygienou. Břišní tyfus – doporučuje se všem cestovatelům, kteří nebyli očkovaní v průběhu posledních třech letech. Onemocnět břišním tyfem můžete po konzumaci kontaminované vody či jídla, a to především v oblastech se špatnou hygienou. Vzteklina – vakcinace se doporučuje osobám, jež se budou pohybovat ve volné přírodě a mohou tak přijít do kontaktu s infikovanou zvěří. Malárie hrozí pouze v následujících oblastech země: provincie Mpumalanga a Limpopo, severovýchod KwaZulu-Natal, Národní park Kruger a okolí řeky Tugela.

BOTSWANA
Všichni cestující, jež do Botswany přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí povinně podrobit očkování proti této nemoci. Mělo by k ní dojít s alespoň desetidenním předstihem.Doporučené očkování: před cestou si pro jistotu nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám. Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem osobám. K nákaze hepatitidou typu A dochází nejčastěji z infikované vody či jídla v oblastech se špatnou hygienou.Hepatitida B – očkování by měli podstoupit všichni, kdo se do Botswany chystají na delší časové období. Nakazit se mohou třeba při pohlavním styku, při kontaktu s krví nebo jinou tělní tekutinou či v případě lékařského zákroku v zařízení se špatnou hygienou. Břišní tyfus – doporučuje se všem cestovatelům, kteří nebyli očkovaní v průběhu posledních třech letech. Onemocnět břišním tyfem můžete po konzumaci kontaminované vody či jídla, a to především v oblastech se špatnou hygienou. Vzteklina – vakcinace se doporučuje osobám, jež se budou pohybovat ve volné přírodě a mohou tak přijít do kontaktu s infikovanou zvěří. Riziko nákazy malárií je akutní v oblastech Chobe, Ghanzi, Ngamiland a Okavango. Při prevenci je třeba dbát na to, že Chloroquine zde nezabírá.

NAMIBIE, LESOTHO a ZIMBABWE
Platí to stejné jako u dvou předešlých zemí.

Ubytování: Všechny noci strávíte pod stanem v kempech. Jejich vybavení je vesměs na vysoké úrovni. Na rozdíl od mnoha vyspělých zemí (USA, UK apod.) bývá teplá voda ve sprchách bez extra poplatků! Kempy jsou vybavené většinou s kuchyněmi, grily a bazény. Někde je možnost noclehů v lodžiích nebo chatkách.

Strava: Není v ceně zájezdu a každý účastník si ji zajišťuje sám. Vzhledem k tomu, že jídlo v restauracích i v obchodech je přibližně na naší cenové úrovni, je zcela zbytečné vozit si potraviny s sebou. Na útratu za jídlo a pití, budete-li skromnější, počítejte s částkou cca 15-17 USD na den, tzn. cca 405-460 USD na celý zájezd. Vhodný může být malý vařič na přípravu jídel ze zakoupených potravin, i když přibližně každý pátý kemp je vařiči vybaven.

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Kuchyně dnešní JAR tedy těží z vlivů evropské i orientální kuchyně. Národním jídlem je Bobotie, dušené jídlo z mletého jehněčího.Populárním se stalo i grilování neboli braai a v žádném menu nechybí ryby.

BOTSWANA
Národní kuchyně v Botswaně neexistuje, vše záleží na tom, kde žijete a k jaké etnické skupině patříte. V Kalahari a Okavangu, kde je málo zemědělství, tak převažuje sběr a rybolov, doplňovaný lovem. V mírnějších částech Kalahari, kde je dostatek srážek, je hlavní obilninou asi čirok, ten se vaří s vodou nebo kyselým mlékem, vytvoří se kaše bogobe.

NAMIBIE
Namibijská kuchyně je velice rozmanitá a zajímavá. Je to dáno tím, že každá etnická skupina v Namibii má vlastní paletu oblíbených pokrmů. Místními kulinářskými specialitami vyhledávanými turisty jsou ústřice z Lüderitzu, chřest z Swakopmundu nebo houba omajowa, která vyrůstá na termitištích po období dešťů. Výborné jsou také sýry z kozího mléka. Tradiční úpravu masa, ať již hovězího, kuřecího, rybího atd., představuje opékání na otevřeném ohni.

LESOTHO
Kuchyně se hodně liší od ostatních v jižní Africe. Lesothská kuchyně kombinuje africkou kuchyni s jejími typickými pokrmy složenými z různých druhů ovoce, obilí, zeleniny, mléka a masa. Lesothská kuchyně si potrpí na pikantní jídla, velké množství koření se používá buď pro chuť či barvu.

ZIMBABWE
Kuchyně je kombinována s místními plodinami, s cílem získat oblíbené pokrmy s místními příchutěmi.

Doprava: Po trase zájezdu se budete pohybovat pronajatým terénním autem 4×4. Průvodce zájezdu bude zároveň i řidičem.

Klimatické poměry: Denní maxima ve vnitrozemí mohou dosahovat až 35°C, ale noční teploty na pouštích bývají naopak nízké.

Jak se zabalit: S sebou stan nejlépe se samonosnou konstrukcí, lehčí spacák, karimatku, pláštěnku, nepromokavé a neklouzavé turistické boty, rychle schnoucí a nemačkavé letní oblečení na převlečení, vařič, ešus, repelent…Vše do 20 kg váhy. Kromě většího zavazadla (kufr, taška) si vezměte menší batoh (můžete ho mít při sobě v letadle a na kratší výlety). Majitelé kamer apod. – nezapomeňte na případnou redukci na zásuvky, OVĚŘTE SI TYP ZÁSUVKY v cílových zemích. Výčet používaných zásuvek najdete na www.zasuvky.hw.cz.

Valutové vybavení: Vstupné do navštívených míst není v ceně zájezdu a účastníci si ho hradí sami z vlastních prostředků. Nejvhodnější valutou pro tento zájezd jsou americké dolary. Kromě zmiňovaných cca 405-460 USD na jídlo a pití počítejte pro tyto účely s částkou asi 220 USD, které by měly pokrýt všechny požadované náklady. Kromě toho uvažujte o určité částce na suvenýry a mějte v záloze finanční rezervu pro případ zdravotních potíží.

Personál: Průvodce zájezdu bude uveden v informačním dopise.


Praktické informace na cestu – JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA:

Elektřina: 220V 50Hz, je třeba adaptér na britskou normu.

Telefon: Na většině míst během cesty fungují mobilní telefony s českou SIM kartou. Aktuální podrobnější informace žádejte u svého operátora. Pokrytí signálem není všude dostatečně silné.

Internet: V JAR jsou internetové kavárny téměř všude, v ostatních zemích pouze ve velkých městech a turistických centrech.

Pošta: JAR má dobré poštovní služby. Většina pošt je otevřena od pondělí do pátku, v sobotu pak jen v dopoledních hodinách.


Praktické informace na cestu – BOTSWANA:

Elektřina: 231V 50Hz. V Botswaně se používají jiné typy zásuvek než v ČR. V praxi to znamená, že pro používání přístrojů od nás potřebujete adaptér, který je k dostání v obchodech s elektronikou. V ČR je rovněž k dostání univerzální adaptér pro celý svět tzv. ježek. Adaptér je možné zakoupit i na místě.

Telefon: Telefonní automaty jsou v blízkosti pošt ve všech větších městech. Gaborone a Francistown má telefonní kanceláře pro mezinárodní hovory. Na většině míst během cesty fungují mobilní telefony s českou SIM kartou, v Botswaně je problém s Vodafonem. Aktuální podrobnější informace žádejte u svého operátora. Pokrytí signálem není všude dostatečně silné.

Internet: Internet je dostupný ve větších městech.

Pošta: Pošta nepatří k těm nejspolehlivějším institucím a zásilkám obvykle trvá velmi dlouho, než jsou doručeny.


Praktické informace na cestu – NAMIBIE:

Elektřina: 220V / 50Hz. Zásuvka typu D. Zásuvka se třemi kulatými zdířkami uspořádané do rovnostranného trojúhelníku. Setkáte se s nimi především v některých afrických zemích. Budete potřebovat adaptér.

Telefon: Na většině míst během cesty fungují mobilní telefony s českou SIM kartou. Aktuální podrobnější informace žádejte u svého operátora. Pokrytí signálem není všude dostatečně silné.

Internet: Internet je dostupný v internetových kavárnách, turistických kancelářích, v hotelech a větších městech.

Pošta: Mezinárodní poštovní služby jsou mnohdy rychlejší než ty domácí.


Praktické informace na cestu – LESOTHO:

Elektřina: 220V / 50Hz. V Lesothu se používá elektrický systém s odlišným tvarem zásuvek, než jaké jsou v ČR. V praxi to znamená, že pro používání přístrojů od nás potřebujete redukci, která je k dostání v obchodech s elektronikou. V ČR je rovněž k dostání univerzální redukce pro celý svět tzv. ježek. Adaptér pro JAR lze koupit v jihoafrických obchodech za cca 20 Rand.

Telefon: Na většině míst během cesty fungují i mobilní telefony s českou SIM kartou, ale signál není všude dostatečně silný. Podrobnější informace žádejte u svého operátora.

Internet: Připojení je velmi pomalé. Lepší je využívat těchto služeb v sousední Jihoafrické republice.

Pošta: Pošta je otevřená od 8h do 16,30 h ve všední dny a v sobotu dopoledne. Doručení trvá většinou velmi dlouho.


Praktické informace na cestu – ZIMBABWE:

Elektřina: 220V 50Hz, v Zimbabwe se používají jiné typy zásuvek než v ČR. V praxi to znamená, že pro používání přístrojů od nás potřebujete adaptér, který je k dostání v obchodech s elektronikou. V ČR je rovněž k dostání univerzální adaptér pro celý svět tzv. ježek. Adaptér je možné zakoupit i na místě.

Telefon: V Zimbabwe je mnoho telefonních automatů na karty i na mince. Po volání do zahraničí je nejlepší koupit telefonní kartu na poště. Na většině míst během cesty fungují mobilní telefony s českou SIM kartou. V Zimbabwe je problém s Vodafonem. Aktuální podrobnější informace žádejte u svého operátora. Pokrytí signálem není všude dostatečně silné.

Internet: Internet je velmi pomalý, ceny se pohybují okolo US$3 až US$4 za půl hodiny.

Pošta: Poštovní služby jsou relativně dobré, zvláště ve větších městech.


Poznámky: 
a) Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů na rok 2020, napište či zavolejte si o něj na uvedená kontaktní místa, rádi Vám ho bezplatně zašleme.
b) Změny údajů zde uvedených jsou vyhrazeny. Závazné a definitivní informace obdržíte v informačním dopisu, který přihlášení obdrží nejpozději 3 týdny před odjezdem (obvykle však dříve).
c) Vzhledem k zajišťování letenek doporučujeme nenechávat přihlašování na zájezd na poslední chvíli a hlásit se s předstihem.

Zeptejte se nás

Cestovní kancelář Nomád - katalog

Katalog 2022 - KE STAŽENÍ

Zde najdete katalog zájezdů 2022 ke stažení.

Katalog si můžete prohlédnout online zde nebo si stáhnout do počítače. Pro rok 2022 nezasíláme katalogy poštou - výše uvedené elektronické možnosti nezatíží životní prostředí.