OKRUH JIŽNÍ AFRIKOU – JAR, SVAZIJSKO A LESOTHO

Typ zájezdu: Exotický
Počet dnů: 19
Náročnost: střední
Strava: Bez stravy
Destinace: JAR, Lesotho, Svazijsko

Termíny zájezdu

Termín Č. zájezdu Cena / pod střechou
16.02. - 06.03. 2022
511
74 990 / 87 890
Zájezd již proběhl
15.02. - 05.03. 2023
514
76 990 / 88 990
Rezervovat

Popis

Musíte ji spatřit na vlastní oči, abyste uvěřili. Jižní Afrika je opravdu tak krásná, jak se o ní říká, a díky převráceným ročním obdobím nabízí obyvatelům severní polokoule příjemný únik před zimou. Jihoafrická republika s nádherným pobřežím, vinohrady a sady, náladovými pouštěmi, městy s nejluxusnějšími mrakodrapy, předměstími plnými nízkých bílých domků v záplavě květin i ospalými venkovskými městečky. Největší město Johannesburg i nejkrásnější Kapské město, jedinečné národní parky (Kruger N.P., Tsitsikamma N.P.), mys Dobré naděje, doly na zlato i na drahokamy, domorodé vesnice kmene Zulu, okouzlující rozhled ze Stolové hory a samozřejmě pozorování exotické africké zvířeny. K tomu všemu ještě návštěva dalších dvou zemí – Svazijska a Lesotha, malých, ale v mnoha směrech výjimečných království.

Program zájezdu

1.den: Praha – Johannesburg.

Let do Johannesburgu.

2.-4.den: Blyde River Canyon, Kruger N.P.

Vodopády, nádherný kaňon řeky Blyde – největší „zelený“ a třetí největší kaňon světa. Pozorování zvěře v největším národním parku JAR – sloni, nosorožci, buvoli, lvi, leopardi, antilopy, paviáni, zebry a žirafy. Makadamové, mangové a banánové farmy u Nelspruitu.

5.den: Svazijsko.

Návštěva pozoruhodného království s řadou zvyků a obřadů. Vodopády a rezervace Phophonyane. Důlní městečko Piggs Peak. Lobamba: Royal Kraal – tradiční centrum království, starý královský palác. Hlavní město Mbabane.

6.-10.den: Hluhluwe, N.P. St Lucia, Durban.

N.P. Ezemvelo KZN Wildlife v provincii KwaZulu-Natal. Celodenní safari – sloni, nosorožci, žirafy, zebry, nyaly, kudu, impaly, paviáni… Tradiční africké braai (grilování). Přímořský N.P. Santa Lucia – lodí za hrochy a krokodýly. K Indickému oceánu do Durbanu: akvárium, koupání. Návštěva typické zulské vesnice Shakaland – ukázka tanců (bojový, svatební) a tradic, výroby předmětů, zbraní, ochutnávka piva. N.P. Dlinza Forest – unikátní rezervace, procházka v korunách stromů.

11.-13.den: Drakensberg N.P., Lesotho.

Přejezd do Dračích hor. Trek do Central Berg, N.P. Champagne Castle. Pěší výlet v horském hřebeni Dračích hor. Lesotho – zapomenuté horské království uvnitř Jihoafrické republiky. Jediná země světa, kde celé území leží výše než 1000 m nad mořem (nejnižší bod 1400 m a nejvyšší hora je s 3482 m nejvyšší v celé Jižní Africe). Návrat do minulosti, pastevci, přírodní scenérie.

14.-15.den: Tsitsikamma N.P., Oudtshoorn.

Deštný les podél pobřeží Indického oceánu, obrovské vlny, ústí řeky Storm. Průjezd Garden Route a polopouští Little Karoo, pštrosí farma v Oudtshoornu – zkuste si osedlat pštrosa! Jeskyně Cango s krásnou krápníkovou výzdobou. Robertson – slavné africké vinice.

16.-18.den: Kapské Město, Mys Dobré naděje N.P., Cape Agulhas.

Kapské město: malajská čtvrť Bo-Kaap s pestře malovanými domky, příkré dlážděné uličky, minarety. Vyhlídka ze Signal Hill. Lanovkou nebo pěšky na Stolovou horu (1087 m), Cape Peninsula N.P., Cape Agulhas – nejjižnější bod Afriky, tradiční rybářská vesnice. Fakultativně jedinečná kapská Národní botanická zahrada Kirstenbosch.

19.den: Kapské Město – Praha.

Návrat domů.

Délka tras:
letadlem 19 000 km, minivanem 7400 km, pěšky 3x 4-10 km (volitelně)
Počasí:
vzduch 15-35 °C
Nástupní místo:
Praha
V ceně je zahrnuto:
Doprava. Vstupy do národních parků. Ubytování. Český průvodce (a řidič), zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax a poplatků, po trase pronajatým minivanem řízeným průvodcem. Ubytování: 16x ve vybavených kempech (vlastní stany) - často s kuchyněmi, grily a bazény nebo *16x v lodžích, motelech nebo chatkách ve vybavených kempech - 2 lůžkové pokoje obvykle s příslušenstvím a kuchyňkou. 1-lůžkový pokoj za příplatek 12 800 Kč (16x).
Doprava:
Letecká včetně tax a poplatků, po trase pronajatým minivanem řízeným průvodcem
Ubytování:
16x ve vybavených kempech (vlastní stany) - často s kuchyněmi, grily a bazény nebo *16x v lodžích, motelech nebo chatkách ve vybavených kempech - 2 lůžkové pokoje obvykle s příslušenstvím a kuchyňkou. 1-lůžkový pokoj za příplatek 12 800 Kč (16x)

Možnost spojení trasy 511 a trasy 512 do zájezdu 513 s kompletním programem v termínu: 16.2. - 13.3. 2022, cena v Kč: 93 690,-/*111 590,- nebo spojení trasy 514 a 515 do 516 s kompletním programem v termínu: 15.2. - 12.3. 2023, cena v Kč: 95 590,-/*111 990,-.

Všeobecné informace

Pasy a víza: 
Jihoafrická republika: Cestovní pas, který je platný alespoň 6 měsíců po skončení zamýšlené doby pobytu v JAR a ve kterém zbývají alespoň dvě volné stránky (vedle sebe) k vylepení vstupního štítku a pro vyznačení vstupního a výstupního razítka. V dubnu 2003 byla zrušena pro občany ČR vízová povinnost vztahující se na držitele všech druhů cestovních dokladů pro pobyt v JAR do 90 dnů za turistickým nebo tranzitním účelem.
Imigrační úředníci JAR při vstupu do země kontrolují, zda mají občané jiných zemí při vstupu do země očkování proti žluté zimnici (v platném mezinárodním očkovacím průkazu), pokud do země cestují z oblastí s výskytem uvedené nemoci.
Nové podmínky od 1.6.2015 týkající se cestování nezletilých: Nezletilá osoba musí mít u sebe vždy svůj rodný list (originál nebo úředně ověřená kopie), na němž jsou uvedena jména obou rodičů. Rodný list musí být úředně přeložen do anglického jazyka. V případě, že nezletilou osobu doprovází pouze jeden rodič, musí mít u sebe navíc úředně ověřený a do anglického jazyka úředně přeložený souhlas (místopřísežné prohlášení) druhého rodiče, že do JAR může vycestovat, a také kopii jeho cestovního dokladu. Na souhlasu musí být uvedeny kontaktní informace rodiče, zejména telefonní spojení. V případě, že nezletilou osobu nedoprovází ani jeden z rodičů, musí uvedené dokumenty doložit za oba z nich. V tomto případě musí při vstupu na území JAR doložit i zvací dopis osoby, u níž bude v JAR pobývat, kopii cestovního dokladu této osoby a její kontaktní data (adresa, telefon). Úředně ověřený souhlas rodiče/ů s cestou dítěte nesmí být starší tří měsíců.
Občané SR nemají bezvízový styk, tudíž si víza musí za poplatek vyřídit na velvyslaneství JAR ve Vídni.

Svazijsko: Cestovní pas, který je platný alespoň 6 měsíců po skončení pobytu ve Svazijsku. Občané ČR, držitelé všech druhů cestovních dokladů ČR, jsou osvobozeni od vízové povinnosti v délce pobytu do 30 dnů. Vzhledem k tomu, že svazijští imigrační úředníci si někdy nejsou vědomi skutečnosti, že pro občany ČR platí bezvízový režim, doporučujeme, aby si cestující do země vzali kopii nóty uvedené na webové stránce http://www.mzv.cz/public/7/75/15/819333_736278_nota_Svazijsko.pdf. Touto nótou svazijská strana potvrzuje bezvízový styk pro české občany pro krátkodobé pobyty.
Pro občany SR platí: Platný cestovní pas a vízum. Pro SR je svazijské velvyslanectví v Bruselu. Občané SR mohou o svazijské vízum taktéž požádat na britském velvyslanectví v Bratislavě. V případě cesty spojené s předcházejícím pobytem v JAR je možné o vízum požádat na Svazijském konzulátu v Johannesburgu.

Lesotho: Cestovní pas, jehož doba platnosti přesahuje délku pobytu v Lesothu, a platné vízum. Situace kolem vízového režimu pro české občany cestující do Lesotha není zcela jasná. Ministerstvo zahraničních věcí ČR obdrželo od lesothské strany nótu, podle níž čeští občané cestující do Lesotha s běžným cestovním pasem za účelem turistiky nepotřebují vízum. Tuto skutečnost potvrzuje i praxe. Nicméně nóta nestanovuje, jak dlouho mohou tito občané v Lesothu pobývat. Doporučujeme dotázat se na tuto informaci imigračních úředníků při vstupu do země. Zároveň doporučujeme, aby si cestující při cestě do Lesotha s sebou vzal kopii uvedené nóty (http://www.mzv.cz/public/d3/ad/93/819331_736276_nota_Lesotho.pdf).

Zdravotní připojištění: V ceně zájezdů (pokud není uvedeno jinak) je „zdravotní připojištění“. Jde o cestovní pojištění L5O+ od UNIQA pojišťovny, a.s. Zahrnuje úhradu léčebných výloh do výše 3 500 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, pojištění léčebných výloh, akutního zubního ošetření a repatriace do ČR. Dále náklady na vyslání opatrovníka, předčasný návrat z cesty, právní pomoc, náklady ze ztráty dokladů, odškodnění zdržení při únosu autobusu či letadla a zprostředkování finanční pomoci do 100 000 Kč. Zachraňovací náklady do výše 1 050 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby do 2 000 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů – cyklistika, horské kolo (ne horský sjezd) a vysokohorská turistika do 5000 m (bez náčiní). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.cz/pojisteni/podminky.pdf nebo na www.uniqa.cz. Pokud chcete na zájezdu provozovat rizikové sporty (mnohé jsou dle všeobecných podmínek UCZ/Ces/18 nepojistitelné), raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Při škodní události kontaktuje zákazník neprodleně asistenční službu, která mu pomůže s jejím řešením. Poté v případě vzniku nároku na pojistné plnění neprodleně zákazník vyplní formulář o této události na: https://www.uniqa.cz/hlaseni-skod-cestovani/ Tento formulář vytiskne a zašle k potvrzení do Cestovní kanceláře NOMÁD s.r.o., která ho zkontroluje, potvrdí a pošle jemu zpět. Vyplněný dotazník s tímto potvrzením zákazník pošle poštou pojišťovně UNIQA neprodleně po návratu ze zájezdu. Zákazník byl zvláště upozorněn na tučně zvýrazněné výluky a informace ve všeobecných podmínkách (UCZ/Ces/18) na www.uniqa.cz/jednorazove-cestovni-pojisteni/.
Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů se nevztahuje na pojištění stornopoplatků, trvalých následků úrazu, zavazadel, doplňkové asistence a odpovědnosti za škodu. Proto naše kancelář nabízí KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ za zvýhodněnou cenu, které lze objednat jen s přihlášením zájezdu a zaplatit v první zálohové platbě:

do Evropy:
• 33 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 53 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

pro Svět bez USA a Kanady
• 52 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 72 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

do USA či Kanady
• 77 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 97 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

• 117 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro USA a Kanadu, či 92 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro zbytek světa.

Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1700 Kč/rok) www.edelweiss.cz.

Komplexní připojištění: si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁJEZD A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU! Cena komplexního pojištění vznikne součinem dní a částky na den zájezdu. Komplexní připojištění zahrnuje navíc: Úrazové pojištění – trvalých následků úrazu do 300 000 Kč a smrti do 150 000 Kč. Nemocniční odškodné 150 Kč/den a pojištění zavazadel do 15 000 Kč (škoda na jedné věci do 5 000 Kč). Pojištění stornovacích poplatků do 80% skutečných nákladů max. 30 000 Kč (nebo do 80 000 Kč, nebo do 120 000 Kč) – nemůžete-li nastoupit na cestu z důvodu úrazu nebo akutního onemocnění, úmrtí pojištěného či jediného spolucestujícího aj. Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v UCZ/Ces/18 a najdete je na www.uniqa.cz, nebo www.nomad.cz/ pojisteni/podminky.pdf.

Zdraví: Všichni cestující, jež přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí povinně podrobit očkování proti této nemoci. Mělo by k ní dojít s alespoň desetidenním předstihem.
Doporučené očkování: před cestou si pro jistotu nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám. Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem osobám. K nákaze hepatitidou typu A dochází nejčastěji z infikované vody či jídla v oblastech se špatnou hygienou. Hepatitida B – očkování by měli podstoupit všichni, kdo se do Jihoafrické republiky chystají na delší časové období. Nakazit se mohou třeba při pohlavním styku, při kontaktu s krví nebo jinou tělní tekutinou či v případě lékařského zákroku v zařízení se špatnou hygienou. Břišní tyfus – doporučuje se všem cestovatelům, kteří nebyli očkovaní v průběhu posledních třech letech. Onemocnět břišním tyfem můžete po konzumaci kontaminované vody či jídla, a to především v oblastech se špatnou hygienou. Vzteklina – vakcinace se doporučuje osobám, jež se budou pohybovat ve volné přírodě a mohou tak přijít do kontaktu s infikovanou zvěří. Malárie hrozí pouze v následujících oblastech země: provincie Mpumalanga a Limpopo, severovýchod KwaZulu-Natal, Národní park Kruger a okolí řeky Tugela.

Ubytování: Ubytováni budete buď ve vlastních stanech ve vybavených kempech – často s kuchyněmi, grily a bazény nebo za příplatek v lodžích, motelech či chatkách s příslušenstvím, většinou i kuchyňkou, ve vybavených kempech. Vybavení kempů je vesměs na vysoké úrovni. Na rozdíl od mnoha vyspělých zemí (USA, UK apod.) bývá teplá voda ve sprchách bez extra poplatků!

Strava: Není v ceně zájezdu a každý účastník si ji zajišťuje sám. Vzhledem k tomu, že jídlo v restauracích i v obchodech je přibližně na naší cenové úrovni, je zcela zbytečné vozit si potraviny s sebou. Na útratu za jídlo a pití, budete-li skromnější, počítejte s částkou cca 10-15 USD na den, tzn. cca 180-270 USD na celý zájezd. Vhodný může být malý vařič na přípravu jídel ze zakoupených potravin, i když přibližně každý pátý kemp je vařiči vybaven.

Jihoafrická Republika: Kuchyně dnešní JAR tedy těží z vlivů evropské i orientální kuchyně. Národním jídlem je Bobotie, dušené jídlo z mletého jehněčího. Populárním se stalo i grilování neboli braai a v žádném menu nechybí ryby.

Svazijsko: Svazijská kuchyně kombinuje tradiční ovoce a zeleninu, neobvyklou zvěř a ryby z oceánu. Mezi Svazijské recepty patří ryby marinované v zázvoru, rajčata a paprika, vařené v arašídovém oleji. Francouzská kuchyně zde měla také vliv, a proto se používají limetová šťáva, nakrájená zeleninu, česnek a marinády. Zvěřina, slavný svazijský humr a rozsáhlý repertoár ryb jsou základem opravdu propracované kuchyně. Nejneobvyklejší jídlo je z místního stromu, baobabu. Semena Baobabu se upravují sušené, nebo drcené, dužina z plodů se používá ve formě prášku k zahušťování omáček.

Lesotho: Kuchyně se hodně liší od ostatních v jižní Africe. Lesothská kuchyně kombinuje africkou kuchyni s jejími typickými pokrmy složenými z různých druhů ovoce, obilí, zeleniny, mléka a masa. Lesothská kuchyně si potrpí na pikantní jídla, velké množství koření se používá buď pro chuť či barvu.

Doprava: Letecká včetně tax a poplatků, po trase pronajatým minivanem řízeným průvodcem.

Klimatické poměry: Denní maxima ve vnitrozemí mohou dosahovat až 35°C, ale noční teploty na pouštích bývají naopak nízké.

Jak se zabalit: S sebou stan nejlépe se samonosnou konstrukcí, lehčí spacák, karimatku, pláštěnku, nepromokavé a neklouzavé turistické boty, rychle schnoucí a nemačkavé letní oblečení nejlépe v safari barvách na převlečení, vařič, ešus, repelent, deštník… Vše do 20 kg váhy. Kromě většího zavazadla (kufr, taška) si vezměte menší batoh (můžete ho mít při sobě v letadle a na kratší výlety). Majitelé kamer apod. – nezapomeňte na případnou redukci na zásuvky – dá se koupit i kdekoli v JAR, OVĚŘTE SI TYP ZÁSUVKY v cílových zemích. Výčet používaných zásuvek najdete na www.zasuvky.hw.cz.

Valutové vybavení: V ceně je vstupné do národních parků. Ostatní vstupné do navštívených míst není v ceně zájezdu a účastníci si ho hradí sami z vlastních prostředků. Nejvhodnější valutou pro tento zájezd jsou americké dolary nebo eura. Kromě zmiňovaných cca 180-270 USD na jídlo a pití počítejte pro tyto účely s částkou asi 200 USD, které by měly pokrýt všechny požadované náklady. Kromě toho uvažujte o určité částce na suvenýry a mějte v záloze finanční rezervu pro případ zdravotních potíží.

Personál: Průvodce zájezdu bude uveden v informačním dopise.


Praktické informace na cestu – JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA:

Elektřina: 220V 50Hz, je třeba adaptér na britskou normu.

Telefon: Na většině míst během cesty fungují mobilní telefony s českou SIM kartou. Aktuální podrobnější informace žádejte u svého operátora. Pokrytí signálem není všude dostatečně silné.

Internet: V JAR jsou internetové kavárny téměř všude, v ostatních zemích pouze ve velkých městech a turistických centrech.

Pošta: JAR má dobré poštovní služby. Většina pošt je otevřena od pondělí do pátku, v sobotu pak jen v dopoledních hodinách.


Praktické informace na cestu – SVAZIJSKO:

Elektřina: 230V 50Hz. Ve Svazijsku se používají odlišné typy zásuvek než u nás. V praxi to znamená, že pro používání přístrojů od nás potřebujete redukci, která je k dostání v obchodech s elektronikou. V ČR je rovněž k dostání univerzální redukce pro celý svět tzv. ježek. Adaptér pro JAR lze koupit v jihoafrických obchodech za cca 20 Rand.

Telefon: Na většině ve Svazijsku fungují i mobilní telefony s českou SIM kartou, ale signál není všude dostatečně silný. Podrobnější informace žádejte u svého operátora.

Internet: Internet je dostupný v Mbabane a Manzini.

Pošta: Pošta je otevřená od 8 hod. do 16 hod ve všední dny, o sobotách do 11 hod.


Praktické informace na cestu – LESOTHO:

Elektřina: 220V / 50Hz. V Lesothu se používá elektrický systém s odlišným tvarem zásuvek, než jaké jsou v ČR. V praxi to znamená, že pro používání přístrojů od nás potřebujete redukci, která je k dostání v obchodech s elektronikou. V ČR je rovněž k dostání univerzální redukce pro celý svět tzv. ježek. Adaptér pro JAR lze koupit v jihoafrických obchodech za cca 20 Rand.

Telefon: Na většině míst během cesty fungují i mobilní telefony s českou SIM kartou, ale signál není všude dostatečně silný. Podrobnější informace žádejte u svého operátora.

Internet: Připojení je velmi pomalé. Lepší je využívat těchto služeb v sousední Jihoafrické republice.

Pošta: Pošta je otevřená od 8h do 16,30 h ve všední dny a v sobotu dopoledne. Doručení trvá většinou velmi dlouho.


Poznámky: 
a) Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů na rok 2020, napište či zavolejte si o něj na uvedená kontaktní místa, rádi Vám ho bezplatně zašleme.
b) Změny údajů zde uvedených jsou vyhrazeny. Závazné a definitivní informace obdržíte v informačním dopisu, který přihlášení obdrží nejpozději 3 týdny před odjezdem (obvykle však dříve).
c) Vzhledem k zajišťování letenek doporučujeme nenechávat přihlašování na zájezd na poslední chvíli a hlásit se s předstihem.

Zeptejte se nás

Cestovní kancelář Nomád - katalog

Katalog 2022 - KE STAŽENÍ

Zde najdete katalog zájezdů 2022 ke stažení.

Katalog si můžete prohlédnout online zde nebo si stáhnout do počítače. Pro rok 2022 nezasíláme katalogy poštou - výše uvedené elektronické možnosti nezatíží životní prostředí.