zde najdete ODPOVĚDI NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Níže jsou praktické informace, upozornění a postupy pro přihlášení, platbu atd. a obecné informace k zájezdům Cestovní kanceláře Nomád s.r.o. (dále jen CK ). Tyto informace nenahrazují Všeobecné smluvní podmínky (VOP), které najdete na www.nomad.cz/files/nomad-VOP.pdf a které tvoří součást Smlouvy o zájezdu (dále jen SOZ) s naší CK.

JAK SE PŘIHLÁSIT NA ZÁJEZD? JE VÍCE MOŽNOSTÍ? MOHU DOSTAT NĚJAKOU SLEVU?

Zákazník se může přihlásit přímo na našich www.nomad.cz u daného zájezdu tlačítkem REZERVOVAT, nebo poštou přihláškou z katalogu CK na adrese Cestovní kancelář Nomád s.r.o., Smetanova 34, 591 01 Žďár nad Sázavou nebo telefonicky (faxem): 566 623 642, nebo po předchozí domluvě přímo v provozovně či některé pobočce naší kanceláře, nebo e-mailem na adresu: nomad@nomad.cz. Přihlášku lze vyplnit i pro více osob.
Po obdržení přihlášky zašle CK ve dvou kopiích návrh cestovní smlouvy spolu se složenkou pro zaplacení zálohy a dokladem o pojištění CK. Záloha je 33% z ceny zájezdu + případně cena komplexního připojištění a musí být zaplacena do 14 dnů (u zájezdů s cenou nad 122 000 Kč je jednotná záloha ve výši 40 000 Kč + případné komplexní připojištění), jinak CK postoupí místo v zájezdu náhradníkům. Současně zákazník pošle zpět CK jedenkrát podepsanou cestovní smlouvu. Zbylou část ceny je třeba zaplatit nejpozději 3 týdny před odjezdem. Vzhledem k tomu, že rok od roku je větší problém se zajišťováním vhodných letenek, vřele DOPORUČUJEME PŘIHLÁŠKU NA ZÁJEZD NEODKLÁDAT! V tomto směru se Vás snažíme motivovat i slevami za včasné přihlášení.
SLEVY poskytujeme v r. 2022 v této výši (z katalogových ceny bez příplatků):

 • a) pro každého, kdo se z posledních šesti let (2016 – 2021) zúčastnil alespoň ve třech letech zájezdu s CK: 2% z ceny zájezdu (věrnostní sleva),
 • b) 2% pro přihlášené do 31.3.2022 (na odjezdy od 1.10.), nebo 6 a více měsíců před odjezdem,
 • c) 2% pro účastníka skupiny více než 7 lidí, kteří se hlásí společně jednou přihláškou přímo v naší CK,
 • d) 3% sleva pro přihlášené do 21.11.2022 na zájezdy s termíny odjezdu od 1.2.2023, nebo pro přihlášené nejméně 6 měsíců před odjezdem,
 • e) slevy uvedené u cen zájezdů (nelze sčítat s jinou slevou).

Slevy b), d), e ) se nemohou vzájemně sčítat. Sleva bude poskytnuta jen tehdy, uplatníte-li požadavek na ni současně na přihlášce písemně. Pro uplatnění slevy držitele mezinár. karty nám zašlete kopii karty spolu s přihláškou. U zájezdů s cenou vyšší než 60 000 Kč se sleva počítá jen z částky 60 000 Kč. Maximální výše součtu slev, kterou lze uplatnit je 10%.
Na některých veletrzích cestovního ruchu ještě někdy poskytujeme výjimečnou slevu (většinou ve výši 7% z ceny zájezdu). Tato sleva má na veletrhu uvedené podmínky za kterých ji lze použít. Nedá se sčítat s jinou, platí pouze pro přihlášky převzaté osobně CK NOMÁD na daném veletrhu a počítá se dále jako slevy dle bodu 3 CP.
Zákazník se musí prokázat dokladem o zaplacení při nástupu na zájezd. Zákazník si není vědom žádných závažných onemocnění, ohrožujících jeho účast na zájezdu a souhlasí s poskytnutím a zpracováním osobních dat, nutných pro evidenci CK v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., zařazením do databáze zákazníků CK a využitím těchto dat pro jeho pojištění, vyřízení letenek, víz atd. a zasíláním katalogů zájezdů na další roky. CK upozorňuje, že zájezdy nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.

JAK SE DOSTANU K BLIŽŠÍM INFORMACÍM O ZÁJEZDU, NA KTERÝ SE CHCI PŘIHLÁSIT?

Před odjezdem na zájezd od nás obdržíte tzv. informační dopis, v němž bude upřesněný program, přesná místa a časy odjezdů a předpokládaných příjezdů, výzva k zaplacení zbytku ceny a rady na cestu (kapesné, co na cestu zabalit, očkování atd). Zpravidla ho dostanete 2-3 týdny (nejméně 1 týden) před odjezdem. V případě, že půjde o zájezd s vízovou povinností nebo případným povinným očkováním, od nás obdržíte potřebné informace s dostatečným časovým předstihem, abyste si mohli požadované náležitosti vyřídit.
U většiny zájezdů do exotických zemí najdete bližší informace přímo na našem webu, v oddělení JAK CESTUJEME. Máte-li konkrétní dotazy, můžete se samozřejmě informovat telefonicky nebo písemně, rádi Vám odpovíme a pomůžeme.

KDY MI POSKYTNETE INSTRUKCE O MÍSTU A ČASU ODJEZDU?

Tato otázka je zodpovězena již v předchozí odpovědi na otázku výše. Přesné informace o místě a čase odjezdu najdete v informačním dopisu. Na letecké zájezdy odlétáme obvykle z Prahy, zřídka z Vídně a zcela výjimečně z případných jiných míst. Pokud zájezd odlétá z jiného místa než z Prahy, klientům zajišťujeme dopravu do místa odletu formou buď hromadného svozu z/do Prahy (popř. po domluvě i z/do Brna nebo jiných míst po trase svozu) do/z místa odletu který máte v ceně zájezdu nebo v individuálních případech formou příspěvku na veřejnou dopravu z/do Prahy (popř. po domluvě i z/do Brna nebo jiných míst ve směru dopravy) do/z místa odletu.
U autobusových zájezdů bývá na výběr několik možností odjezdových míst. Ty jsou uvedeny u každého zájezdu a pravidelně mezi nimi bývá Praha a Brno. Je třeba dopředu informovat CK o tom, v kterém odjezdovém místě na zájezd nastoupíte. Pokud na místě, které nám závazně sdělíte nebudete v čase nástupu (dle informačního dopisu), bude zájezd pokračovat bez Vás.

MŮŽOU SE VAŠICH ZÁJEZDŮ ZÚČASTNIT I KLIENTI ZE ZAHRANIČÍ? VYŘÍDÍTE JIM VÍZA? LZE ZÁJEZD PLATIT EURY? JAKÉ DOKLADY JSOU POTŘEBA?

Ano, běžně s námi jezdí především klienti ze Slovenska, ale občas i z jiných zemí. Máme eurový i dolarový účet, proto tito klienti nebudou mít po dohodě v CK žádný problém zaplatit zájezd v těchto měnách. Pokud bude pro tyto klienty třeba vyřídit víza, a to za stejných podmínek jako pro občany ČR, víza vyřídíme i pro ně. Budou-li si ale muset vyřizovat víza na jiných místech (Bratislava, Vídeň apod.), cenu víz jim z ceny zájezdu odečteme a klienti si víza vyřídí sami za vlastní prostředky. Cestovní kancelář jim poskytne asistenční pomoc potřebnou pro jeho vyřízení (např. potvrzení o účasti na zájezdu). Za platnost dokladů a včasné zařízení podkladů k vízům si ručí klient.
Pro všechny české zákazníky platí ohledně víz podmínky a informace na stránkách našeho ministerstva zahraničí: www.mzv.cz, kde se dozvíte také informace povinné výměně peněz, celních podmínkách dané země atd. Pro všechny exotické cesty je třeba mít s sebou cestovní pas – platný nejméně 6 měsíců po návratu ze zájezdu. Na mnohé zájezdy vyžadují navštívené země, abyste měli pas BIOMETRICKÝ. Pokud Vám naše CK na zájezd vyřizuje víza, budeme potřebovat, abyste nám předali Váš (platný, biometrický) cestovní pas v předstihu i několika měsíců před zájezdem a musíte počítat s tím, že Vám tento pas po dobu vyřizování nebudeme moci vrátit. Takové cestě tedy někdy musí zákazník přizpůsobit své další cesty. Za udělení víza neneseme žádnou zodpovědnost – o udělení rozhoduje výhradně velvyslanec dané země a jeho vymožení není v pravomoci žádné instituce ČR (ani soudů).
Před procesem vyřizování víz je nutné si ověřit, zda máte v pase dostatek volných stránek pro udělení víza. Také upozorňujeme, že je nutné zkontrolovat zda nemáte v pase vstupní razítka nebo víza, které by Vám mohly komplikovat vyřízení víz (např. do Íránu nemůžete cestovat se vstupním razítkem z Izraele) – v takovém případě byste si museli vyřídit nový pas. Také upozorňujeme, že předchozí delikty, nepravdivé odpovědi v dotaznících aj. mohou být důvodem k neudělerní víza či povolení ESTA (Eta) – náklady tímto vzniklé nese zákazník. Pro vstup do USA využíváme bezvízového styku, tj. registraci ESTA. Před zájezdem od Vás budeme požadovat potvrzení, že jste kdykoliv po 1.3.2011 necestovali do Iráku, Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Sýrie, Súdánu a KLDR. V takovém případě byste nemohli k cestě do USA využít Visa Waiver Program resp. ESTA, ale museli byste si požádat o vízum. V zájmu zvýšení bezpečnosti zavedla Kanada systém elektronického povolování cest „eTA Electronic Travel Authorization – eTA“ obdobný systému ESTA používanému v USA. Povolení eTA je pro bezvízové cestující v letecké dopravě od 10. 11. 2016 povinné, nesplnění této povinnosti bude mít za následek nevpuštění cestujícího na palubu letadla směřujícího do Kanady. Kontrolu všech požadavků země, do které cestujete pro Váš konkrétní případ prosím nepodceňte – povinnost mít správné, platné a použitelné cestovní doklady je na klientovi, tu za něj cestovní kancelář zajistit nemůže.

BUDEME NA ZÁJEZDU POJIŠTĚNI? JE POJIŠTENÍ KVALITNÍ?

Ano, kromě povinného pojištění CK proti úpadku máte v ceně zájezdu (pokud není uvedeno jinak) i kvalitní zdravotní připojištění. Jde o cestovní pojištění L5O+ od UNIQA pojišťovny,a.s. Zahrnuje pojištění léčebných výloh do výše 7 000 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, pojištění léčebných výloh, akutního zubního ošetření a repatriace do ČR. Dále náklady na vyslání opatrovníka, předčasný návrat z cesty, právní pomoc, náklady ze ztráty dokladů, odškodnění zdržení při únosu autobusu či letadla a zprostředkování finanční pomoci do 100 000 Kč. Zachraňovací náklady do výše 1 050 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby do 2 000 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů – cyklistika, horské kolo (ne horský sjezd) a vysokohorská turistika do 5000 m (bez náčiní). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.cz/pojisteni/podminky20.pdf  a na www.uniqa.cz. Pokud chcete na zájezdu provozovat rizikové sporty (mnohé jsou dle všeobecných podmínek UCZ/Ces/20 nepojistitelné), raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1 720 Kč/rok) www.edelweiss.cz. Při škodní události kontaktuje zákazník neprodleně asistenční službu, která mu pomůže s jejím řešením. Poté v případě vzniku nároku na pojistné plnění neprodleně zákazník vyplní formulář o této události na: https://skody.uniqa.cz/cestovani/cestovni-pojisteni/ Tento formulář vytiskne a zašle k potvrzení do Cestovní kanceláře NOMÁD s.r.o., která ho zkontroluje, potvrdí a pošle jemu zpět. Vyplněný dotazník s tímto potvrzením zákazník pošle poštou pojišťovně UNIQA neprodleně po návratu ze zájezdu. Zákazník byl zvláště upozorněn na tučně zvýrazněné výluky a informace ve všeobecných podmínkách (UCZ/Ces/20) na www.uniqa.cz/cestovni-pojisteni/.

KDYŽ JSME NUCENI PŘIHLÁŠKU NA ZÁJEZD ZRUŠIT, JAKÉ STORNO BUDEME PLATIT? JE ŠANCE SE STORNOPOPLATKŮM VYHNOUT NEBO JE ALESPOŇ MINIMALIZOVAT?

Stejně jako jiné cestovní kanceláře, i CK Nomád požaduje po klientech poplatky za storno zájezdu, jejichž výše je daná cestovní smlouvou. Je to běžný jev v cestovním ruchu daný skutečností, že CK již před zájezdem vynakládá prostředky za zajištění služeb potřebných pro průběh zájezdu a s účastí klienta se mnohdy počítá jako nutnou pro samotné uskutečnění zájezdu. Platba storna může být bolestná a nepříjemná záležitost, zvlášť když klient je nucen zájezd zrušit z objektivních vážných zdravotních či rodinných důvodů. Jako prevenci proti podobným případům doporučujeme (například u nás) uzavřít pojištění proti stornu, které do značné míry omezuje výši způsobených škod. Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů se nevztahuje na pojištění stornopoplatků, úrazové pojištění, nemocniční odškodné či pojištění zavazadel. Proto naše kancelář nabízí Komplexní připojištění, které v sobě zahrnuje navíc pojištění stornopoplatků do 30 000, 80 000 až 120 000 Kč (dle níže uvedených sazeb). Úrazové pojištění – trvalých následků úrazu do 300 000 Kč a smrti do 150 000 Kč. Nemocniční odškodné 150 Kč/den a pojištění zavazadel do 15 000 Kč (škoda na jedné věci do 5 000 Kč). Cena komplexního pojištění vznikne součinem dní a částky na den zájezdu:

DO EVROPY:

 • 35 Kč /os/den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
 • 57 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

PRO SVĚT BEZ USA A KANADY

 • 56 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
 • 77 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

DO USA, ČI KANADY

 • 82 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
 • 103 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)
 • 125 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro USA a Kanadu, či 98 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro zbytek světa

Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v UCZ/Ces/20 a najdete je na www.uniqa.cz, nebo www.nomad.cz/pojisteni/podminky20.pdf.

PROČ NA NÁS NĚKDY TAK SPĚCHÁTE S PODPISEM SMLOUVY A PLATBOU ZÁLOHY? PROČ NĚKDY VYŽADUJETE SCHVÁLENÍ VYŠŠÍHO STORNA?

Hlavním důvodem bývají neustále se zpřísňující se podmínky pro vystavení letenek. Mnohdy je třeba je vystavit do tří dnů, někdy i do dne následujícího. Přitom stornopoplatky za tyto letenky se blíží 100% jejich ceny. V takových případech nám nezbývá než Vás požádat o rychlé vyřízení smlouvy, zaplacení zálohy a navýšení storna (jde spíše o oznámení, že výše storna naroste např. vystavením letenky).
Chápeme, že to může být nepříjemné, ale je to pro nás často jediná možnost, jak letenky vystavit. Je to i ve Vašem zájmu, protože vhodné letenky pro celou skupinu je mnohdy obtížné sehnat. Takhle máte jistotu jak ohledně samotného faktu, že se zájezd uskuteční, tak i ohledně časů odletu a příletu. Proto Vám předem děkujeme za pochopení a za ochotu, je to opravdu pro dobro obou stran – naší i Vaší. Letenky vystavujeme dle jména, uvedeného Vámi v přihlášce či na jiném dokumentu. Toto jméno na letence nelze poté již měnit (je většinou pod 100% stornem letenky)! Ověřte si tedy prosím, že jste uvedli na přihlášce správně Vaše jméno.

JE MOŽNÉ NASTUPOVAT NA ZÁJEZD NA JINÝCH NEŽ V KATALOGU UVEDENÝCH MÍSTECH?

Naším cílem je spokojenost klientů a snažíme se jim vyhovět i v místech odjezdu, když je to jen trochu možné. U větší skupinky hromadně přihlášených jsme schopni zajistit i odjezd autobusu z místa mimo trasu, většinou i bez příplatku (záleží na velikosti skupiny a délce zajížďky). Půjde-li o menší skupinku nebo o individuální žádosti, pravděpodobně bude nutné zaplatit příplatek za zajížďku autobusu. Vždy půjde o domluvu mezi klientem a cestovní kanceláří a bude v takovém případě záležet i na konkrétní situaci. Je možné nastoupit i na místech, která nejsou uvedena jako odjezdová, ale jsou po trase zájezdu. Z časových důvodů nemůžeme zajíždět do měst mimo hlavní průjezdní trasu, ale navrhne-li klient jednoznačné místo nástupu bez rizika záměny nebo nedorozumění a s bezproblémovým zastavením autobusu (nejlépe u benzínových pump u měst), je možné se s CK domluvit na takovém nástupním místě.
U leteckých zájezdů je možné se k zájezdu připojit až v cílové zemi, po domluvě s CK. V takovém případě Vám bude z ceny zájezdu odečtena cena letecké dopravy, popř. i víz. Také můžeme zajistit letenku z jiného místa než z Prahy, pokud se třeba před zájezdem nacházíte mimo ČR. Stejně tak návrat ze zájezdu Vám můžečme zajistit později či přes země, jak si určíte (to vše s případným příplatkem).

POKUD SE NÁM ZÁJEZD LÍBÍ, ALE NEVYHOVUJE NÁM TERMÍN ČI NĚCO JINÉHO, LZE ZÁJEZD UPRAVIT NA MÍRU NEBO VYMYSLET ZCELA NOVÝ, VYHOVUJÍCÍ NAŠIM POŽADAVKŮM?

Samozřejmě. Každým rokem připravujeme celou řadu zájezdů na přání klientů. Od 15 lidí na autobusové a od 4 lidí na letecké zájezdy lze hovořit o skupině, pro kterou má smysl udělat speciální zájezd na zakázku s tím, že cena bude srovnatelná s běžnou nabídkou cestovních kanceláří. Takových zájezdů pořádáme desítky ročně, pro firmy, turistické oddíly, pracovní skupiny, party přátel atd. Většinou má taková skupina nějakou představu o cílové zemi, případně o počtu dní atd. Ve spolupráci s námi vznikne nakonec ideální trasa, zajištěné služby a průběh zájezdu tak jak si skupina přeje.

KDY A JAK SE DOZVÍM, ZDA SE ZÁJEZD OPRAVDU USKUTEČNÍ?

Rozumíme tomu, že z osobních i pracovních důvodů chcete mít co nejdříve jistotu, že Vaše dovolená dojde naplnění a proběhne podle Vašeho očekávání. Snažíme se vždy Vás informovat nejpozději 21 dní před odjezdem zájezdu, zda se zájezd uskuteční nebo ne. K odjetí autobusových zájezdů je třeba asi 28 klientů, k odjetí leteckých zájezdů kolem 6ti klientů. Pokud je situace jasná, snažíme se rozhodnutí neodkládat a informovat Vás co nejdříve jak v kladném, tak i v záporném případě. Někdy se ale stává, že pro realizaci zájezdu schází třeba pouhý jeden další účastník. V takových případech posouváme rozhodnutí, jak nejdéle je to možné (nejpozději 20 dní před odjezdem (7 dní pro zájezdy na 2-6 dní), už v zájmu přihlášených, abychom zájezd nemuseli rušit. Máme řadu zkušeností se zájezdy, u nichž se do týdne po zrušení přihlásilo tolik zájemců, že by to umožnilo bezproblémovou realizaci většiny z nich. Bohužel už bylo příliš pozdě. Mimo jiné už z tohoto důvodu apelujeme na potenciální klienty, aby přihlášku na zájezd neodkládali až na poslední chvíli.

JAK JE TO NA ZÁJEZDECH SE STRAVOVÁNÍM?

Liší se podle typu zájezdu. Při autobusových zájezdech s polopenzí z polní kuchyně vezeme s sebou většinou jídlo či balíček pro přípravu snídaní a obědů nebo večeří (tj. polopenze, 2x denně). Pro jeho přípravu je Vám k dispozici náš kuchař a polní kuchyně. Ke každému jídlu je podáván čaj (0,3 l) a je-li to možné, je nabídnuta i káva. Každému zapůjčíme plastovou misku a hrnek. Na cyklistických zájezdech probíhá někdy stravování formou „zvýšené polopenze“ (běžná polopenze je rozšířena při cyklodnech o polévku či balíček). Na některých zájezdech jsou snídaně nebo polopenze zajištěny „klasickým“ stravováním přímo v místě pobytu.
Letecké zájezdy do exotických destinací bývají buď bez zajištěné stravy nebo se snídaněmi. Snažíme se stále rozšiřovat podíl zájezdů se zajištěnými snídaněmi. Strava bývá součástí ubytování (často tedy není u nočních přejezdů, přeletů atd.) V ceně neuvedená jídla jsou z Vašich vlastních zásob, nebo ve Vaší režii (se zajištěním může pomoci průvodce).
Zda je strava na zájezdu zajištěna nebo ne zjistíte u každého zájezdu v kolonce „v ceně je“.

JAKÁ JSOU NUTNÁ OČKOVÁNÍ A JAK SE DOZVÍM VEŠKEROU POTŘEBNOU ZDRAVOTNÍ PREVENCI NA URČITÝ ZÁJEZD?

Před odjezdem doporučujeme preventivní prohlídku u zubaře a svého lékaře. O doporučeném očkování pro Váš zájezd se můžete informovat v CK. Podrobnosti a aktuální informace nejlépe sdělí Krajská hygienická stanice. Každopádně Vás budeme podrobně informovat v informačním dopisu, který dostanete 2-3 týdny před odjezdem, u případného povinného očkování s dostatečným předstihem pro jeho vyřízení. Nespoléhejte na to ale prosím, raději si očkování potřebná pro danou zemi kam se chystáte ověřte na nejbližší hygienické stanici (některá očkování je třeba zahájit delší dobu před odjezdem na dovolenou, někdy i několik měsíců dopředu). Zákazník jezdí vždy na vlastní nebezpečí a CK doporučuje před zájezdem uzavřít KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ a POJIŠTENÍ PROTI COVID-19, či horské pojištění www.edelweiss.cz. CK upozorňuje, že zájezdy nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu

JAKÉ ZAVAZADLO SI MÁM VZÍT NA ZÁJEZD A JAK SE ZABALIT?

Maximální hmotnost zavazadel v buse je 15 kg (stan a hudební nástroj se do tohoto limitu nepočítají), na leteckých zájezdech obvykle 20 kg na osobu (není-li v informačním dopisu uvedeno jinak). Za nadváhu v buse zaplatíte 50 Kč za každý kilogram navíc. U leteckých zájezdů je příplatek mnohonásobně vyšší, každá letecká společnost má svůj vlastní tarif. Nejvhodnější zavazadlo pro autobusové zájezdy a pro letecké zájezdy na nichž se budete v cílové destinaci po celou dobu budete přepravovat pronajatým vozidlem je kufr nebo velká taška s pravidelnými tvary. Nejlépe se totiž ukládá do úložných prostorů vozidel. Na ostatní typy zájezdů doporučujeme kufry na kolečkách, popř. batohy na záda (krosny). Kromě hlavního velkého zavazadla doporučujeme jeden menší batoh, který budete mít při sobě v autobusu, popř. v letadle nebo při denních výletech podle programu.
Pokyny a rady co si vzít s sebou na cestu naleznete v informačním dopisu. Pro zájezdy do kempu je třeba samonosný stan, spacák a karimatka. Na výlety lehkou sportovní obuv („botasky“), pro náročnější horské túry pohorky. Dále (dle typu zájezdu a destinace) pláštěnku, baterku, větrovku s kapucí, čepici na uši, rukavice, plavky, krém na opalování, klobouk proti slunci, sluneční brýle, osobní léky, láhev na vodu. Pro cyklistické zájezdy navíc silniční, horské, trekové nebo crossové kolo v bezvadném stavu, cyklistické oblečení letní a do chladu, rezervní galusky nebo pláště a náhradní díly na kolo (lanka, přehazovačka, paprsky aj.) a cyklistickou přilbu.
Jaké věci je možné si zabalit do zavazadla příručního a jaké k odbavení do letadla se informujte na letišti, či ke konkrétním letům.

MOHU SI NA CYKLISTICKÝ ZÁJEZD VZÍT ELEKTROKOLO?

Obecně můžete, ale musí být možné ho uchopit do přívěsu a tonáž přívěsu nesmí překročit povolenou tonáž. Proto pokud máte vlastní elektrokolo, které si berete na zájezd, je tuto skutečnost nutné nahlásit neprodleně předem do CK. Tato informace je velice důležitá, kvůli uchopení elektrokola atd. Prosíme o sdělení typu uchopení cyklokola, zda je kolo standartních rozměrů a lze uchopit do držáku, které jsou na autech, nebo je uchopení speciální a čím se ještě liší od běžného kola a sdělení hmotnosti elektrokola. Nutností při přepravě elektrokol v cyklovozíku je vyjmutí baterie a její přepravy v autobuse, z důvodu možnosti přetížení cyklovleku.
Obecně lze říci, že nedoporučujeme na zájezdy brát drahá kola, jejichž cena se pohybuje v desítkách tisíc korun – hromadný převoz kol na větší vzdálenosti a nemožnost hlídání kol (proti poškození) na zájezdu mohou způsobit zbytečně velké škody.

CO VŠECHNO NEZAHRNUJE CENA ZÁJEZDU, JAKÁ JE MINIMÁLNÍ FINANČNÍ ČÁSTKA, KTEROU MUSÍM MÍT S SEBOU K DISPOZICI? JE NUTNÉ MÍT S SEBOU HOTOVOST NEBO KREDITNÍ KARTU?

U každého zájezdu je uvedeno, co je v ceně. Pokud je nějaká služba nutná k uskutečnění zájezdu a není v ceně, je zákazník vždy předem informován, či je tato částka uvedena na našich www.nomad.cz, nebo je to u daného zájezdu uvedeno, že „v ceně není…“ Každý zájezd je velmi různorodý (navštívená země, délka zájezdu, služby zahrnuté v ceně aj.), proto se i velmi liší doporučená výše kapesného. Informace o něm naleznete v bližších informacích k zájezdu, které Vám na požádání rádi zašleme e-mailem, nebo jsou uvedeny v informačním dopise.
Kromě platebních karet (nejlépe klasické platební karty VISA nebo MASTERCARD) si určitě vezměte alespoň část doporučené částky v hotovosti – nejlépe v měně navštívené země, popř. v USD nebo EUR. Kromě doporučené minimální výšky kapesného často u jednotlivých zájezdů uvádíme i orientační ceník v jednotlivých zemích, abyste si uměli předem udělat přehled o běžných cenách, případně cenách fakultativních aktivit – např. rafting, let vrtulníkem, plavby, pozorování exotických zvířat aj.

JAK JE TO S PRŮVODCEM ZÁJEZDU? POLETÍ S NÁMI UŽ Z PRAHY? BUDE TO ČECH? BUDOU NA ZÁJEZDU I MÍSTNÍ PRŮVODCI? JAK ABSOLVOVAT LET BEZ PRŮVODCE?

Hlavním průvodcem a vedoucím zájezdu bývá Čech (popř. v některých destinacích může být i Slovák). Na samotných zájezdech někdy využíváme služeb místních průvodců podle potřeb zájezdu a vyžadují-li to místní zákony a pravidla. V takovém případě český vedoucí zájezdu s místními průvodci spolupracuje a pro klienty překládá do češtiny.
Český průvodce někdy letí přímo s klienty, jindy je třeba, aby z organizačních důvodů letěl dopředu, popř. v navštívené zemi dlouhodobě žije. V takovém případě je průvodce přivítá až na letišti v cílové destinaci a skupinu na letišti v Praze odbaví pracovník CK Nomád. Ten Vám podá potřebné informace o letu na cílové místo, podklady pro vyplnění formulářů apod.
Na všech odletech je třeba být na přepážce nejméně 2 hodiny před odletem! POZOR: pokud cestující není včas na odletu, může mu letecká společnost letenku zrušit (celou). Také není možné dělat změny ve jménech v letence, ani v časech letů.
V případě zrušení letu, či jeho zpoždění tak, že nestihnete návazný let, je třeba jít okamžitě na přepážku příslušné letecké společnosti na letišti a tam danou situaci řešit.

JAKÁ BÝVÁ ÚROVEŇ UBYTOVÁNÍ? MÁTE VŽDY DVOULŮŽKOVÉ POKOJE?

Úroveň ubytování bývá různorodá, od spaní „na divoko“ v drsné přírodě kde to ani jinak nelze (zájezdy na daleký sever nebo do ruské tajgy) přes spaní pod stany v kempech (některé zájezdy po Evropě, Severní Americe a Jižní Africe), penziony, levnější tzv. turistické hotely až po komfortní ubytování v hotelech střední či vyšší kategorie. Proto je vždy třeba přečíst si u každého zájezdu v kolonce „v ceně je“ jaký styl ubytování zájezd nabízí. Není-li uvedeno jinak, ubytováním v kempu se rozumí pod vlastními stany. Ubytování pod střechou bývá obvykle (není-li uvedeno jinak) v hotelech, popř. penzionech, s nimiž máme vlastní dobrou zkušenost. Pokoje bývají (není-li uvedeno jinak) dvoulůžkové a s vlastním příslušenstvím. Na většině zájezdů a míst jsme schopni vyhovět přání klientů na jednolůžkový pokoj za příplatek, pokud se na nás s tímto požadavkem obrátí.
Pokud jsou uvedeny hotely, jedná se o hotely nižší a turistické kategorie. U vyšších kategorií uvádíme konkrétní počet hvězdiček, odpovídající obecnějšímu standardu, jelikož tato specifikace v exotických zemích není jednotná. I tak je ale v exotických zemích často vybavení pokoje méně luxusní, někdy i opotřebované a hygiena odpovídá úrovni dané země – naše zájezdy nemíří za pobytem v luxusním zařízení, ale za poznáním reálií dané země.
Samotné účastníky doplňujeme do dvoulůžkových pokojů s účastníky stejného pohlaví. Při lichém počtu účastníků nevyžadujeme doplatek za jednolůžkový pokoj, pokud si ho dotyčný klient sám neobjednal nebo nejde-li o případ, kdy nejde klienta doobsadit a příliš vysoké náklady je třeba specificky řešit (ubytování v kajutě na lodi apod.). Trvale usilujeme o stálý nárůst kvality ubytování v rámci možností daných rozpočtem zájezdu.

JAK SI MÁME ZABALIT VĚCI DO LETADLA, CO JE DOVOLENO PŘEVÁŽET?

Na naše zájezdy létáme s pravidelnými lety, a proto pro ně obecně platí následující pravidla (přesněji je třeba číst podmínky letišť a letů). Během bezpečnostní kontroly musí cestující vyjmout z příručního zavazadla a předložit samostatně ke kontrole všechny výrobky a zboží výše uvedené (ostatní tekutiny nebo podobné výrobky nalezené v příručním zavazadle budou zabaveny), kabáty a bundy. Cestuje-li s příručním počítačem, musí být vyjmut ze zavazadla. Při nástupu na palubu jste povinni prokázat, že všechna vaše elektronická zařízení, která si zamýšlíte brát s sebou na palubu nebo do příručního zavazadla, jsou nabitá a v provozuschopném stavu (jinak budou zabavena). V případě kontroly vám mohou odepřít nástup na palubu s jakýmkoli vybitým nebo nefunkčním přístrojem. Obecně platí, že do příručního zavazadla patří také všechny lithiové baterie a elektrické přístroje, které jsou jimi vybavené jako jsou např. telefony, laptopy, e-cigarety, drony (pouze po nutném předchozím souhlasu letecké společnosti – nedoporučujeme převážet), fotoaparáty, videokamery, powerbanky max. kapacita 27.000 mAh nebo 100Wh (nedoporučujeme převážet) a další, ale i zde může dojít ke zpřísnění. Doporučujeme vám ponechat si nabíječky baterií v kabinovém zavazadle. Zařízení si můžete nabít v nástupní hale. Doporučujeme vám rovněž, abyste svůj příjezd na letiště přizpůsobili možnému zdržení při kontrole vašich zařízení.
Přeprava výše uvedených elektrických zařízení se řídí předpisy jednotlivých letišť, které při daném letu navštívíte. Není v našich silách uvádět všechny informace, které lze převážet a jak mají být zabaleny. Proto ve Vašem zájmu doporučujeme, abyste si před cestou prostudovali podmínky přepravy zavazadel a jejich omezení přímo na webových stránkách jednotlivých letišť a letů uvedených v informačním dopise. Obecně platí, že úředník, který Vás a Vaše zavazadla bude kontrolovat na místě, může rozhodnout jakkoli dle svého uvážení a může se stát, že i když budete splňovat veškerá pravidla přepravy, tak Vám může cokoliv z Vašeho zavazadla zakázat převážet a následně zabavit. Platí tedy to, co vyznáváme již léta – co nutně nepotřebujete – je lépe nebrat.
Obecná pravidla přepravy naleznete např. na odkazu Mezinárodní asociace leteckých společností IATA: https://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/DGR-59-EN-2.3a.pdf

BUDE MOŽNÉ V CÍLOVÉ DESTINACI POUŽÍVAT MOBILY? BUDE NĚKDE K DISPOZICI INTERNET? JAKÉ TAM MAJÍ ZÁSUVKY?

V zemích EU již dnes můžete používat mobil na volání, sms nebo i internetové připojení za ceny, které Vás nezruinují. Mimo Evropu bývají ceny vyšší (minuta hovoru Vás může přijít i na 85 Kč), proto je lepší mobil používat s rozumem a omezit se na důležité zprávy. V některých (především východoasijských – Japonsko, Korea) zemích Vám starší typy mobilů nebudou fungovat vůbec kvůli používaným frekvencím zcela odlišných od evropských (je nutné 3G). V těchto zemích ale není problém s internetovým připojením, které bývá na hotelech většinou k dispozici i s počítači a wi-fi zdarma. V zemích tzv. třetího světa je internetové pokrytí také velmi rozšířené a levně dostupné, ať již v internetových kavárnách nebo s možností wi-fi připojení. O typu zásuvek budete informováni v informačním dopisu, sami si ale můžete nalézt požadované informace pro jednotlivé země na http://zasuvky.hw.cz/
Kvůli zpřísněným předpisům v letecké dopravě nutí často letištní kontrola cestující, aby prokázali funkčnost elektroniky (že jde zapnout). Vybitá baterie Vašeho mobilu či notebooku tak může zapříčinit jeho vyhození letištním personálem. Mějte tedy na cestu s sebou své přístroje nabité!

Zeptejte se nás

Cestovní kancelář Nomád - katalog

Katalog 2022 - KE STAŽENÍ

Zde najdete katalog zájezdů 2022 ke stažení.

Katalog si můžete prohlédnout online zde nebo si stáhnout do počítače. Pro rok 2022 nezasíláme katalogy poštou - výše uvedené elektronické možnosti nezatíží životní prostředí.