Město bylo svou strategickou polohou středověkou pevností s opevněním, které se nazývalo „opevněné město Veneto“.