Hora Křížů, Litva

První kříže se na tomto místě objevily už během 19. století. Na počátku 20. století se tu nacházela asi stovka křížů a pomalu jich přibývalo díky litevským i cizím poutníkům. Hora křížů je křesťanským poutním místem. Papež Jan Pavel II. v roce 1993 na horu nechal vystavět dřevěnou sochu Ježíše Krista, která je dodnes součástí místa.