Hlavní a největší město Ugandy leží na břehu Viktoriina jezera. Bugandský král Mutesa I. se rozhodl vybudovat Kampalu na jeho oblíbeném místě, kde pořádal lovy. Je srdcem bugandského království a má bohatou a barevnou historii, viditelnou na několika fascinujících palácích. Významnou památkou jsou hrobky bugandských králů v Kasubi zapsané na seznam světového dědictví UNESCO, dále také budova bugandského parlamentu, Bugandský soudní dvůr a také korunovační palác Buddo.