Hlavní a největší město Keni je místo velkých kontrastů. Bylo založeno koloniálními orgány v britské východní Africe jako železniční zastávka na Ugandské železnici. Po vyhlášení nezávislosti v roce 1963 se stalo hlavním městem Keňské republiky. V jediném století vzrostlo z brakického neobydleného močálu do prosperujícího moderního města , i přesto je nadále „hlavní městem safari“.