Hlavní a největší město Namibie. Nachází se ve středu země v oblasti náhorní plošiny Khomas Highland ve výšce asi 1700 m n.m. Je zde mnoho budov z doby německé kolonizace (okolo roku 1900). Během 1. světové války město obsadila jihoafrická vojska. Vznikem nezávislé Namibie roku 1990 skončil také hospodářský i politický vliv JAR. Windhoek je společenské, ekonomické, politické a kulturní centrum země. Sídlí zde téměř každý namibijský národní podnik, vládní orgán, vzdělávací a kulturní instituce.