Big Hole, Kimberley, JAR

Centrum těžby diamantů a hlavní město provincie Severní Kapsko v Jihoafrické republice. V roce 1871 zde byla objevena ložiska diamantů. Na jejich hledání a těžbě se zpočátku účastnili běloši i černoši. Postupem času ložiska diamantů a jejich těžbu ovládla společnost De Beers, nejvýznamnější světový nákupčí diamantů. Po tomto městu byla pojmenována hornina kimberlit, která je významným zdrojem diamantů. Ty se zde těžily v tzv. „Velké díře“ (Big Hole) až do roku 1914.