„Město zlata“ je největším městem a průmyslovým a ekonomickým centrem Jihoafrické republiky. Všechny africké těžební společnosti, velké banky a významné investiční společnosti sídlí právě v Johannesburgu. Město leží na ložiscích zlata, které mu přineslo obrovské bohatství. Z původních zlatých dolů, které se nacházely ve městě, je již většina zavřená. Bývalé doly a haldy však natrvalo poznamenaly ráz krajiny a městskou strukturu. V této rušné metropoli se mísí evropská a africká kultura.