Dračí hory, Lesotho

Dračí hory jsou krajinou alpínských náhorních plošin, ale i strmých skalních srázů a hlubokých říčních údolí. Řada horských vrcholů tu přesahuje nadmořskou výšku 3000 m, skalnaté svahy Dračích hor pokrývají horské trávníky nezřídka lemované křovinatými porosty. Drakensberg je rozdělen do tří částí severní, střední a jižní.