Nejjižnější bod Afriky Cape Agulhas, JAR

Nebo-li Střelkový mys, asi 170 km jihovýchodně od Kapského města. Je to geografický jižní konec afrického kontinentu a místo, kde se chladné vody Atlantiku mísí s tropickým Indickým oceánem. Oblast mysu je od r. 1999 chráněna jako Národní park Agulhas. Hlavním důvodem ochrany je výskyt mnoha endemických druhů rostlin. Na zrádnost oceánu podél zdejších skalisek doplatilo více jak 120 lodí, v nichž zahynulo na 2500 námořníků. Ne nadarmo se proto tomuto místu říká hřbitov lodí.