Tento národní park podél řeky Blyde je zajímavý přírodní útvar nedaleko Krugerova N. P. Se svojí délkou 26 km je třetím největším kaňonem na světě. Naleznete zde zajímavé vyhlídky, např. The Three Rondawels, kterou tvoří 3 okrouhlé skály ve tvaru tradičních afrických chatrčí. Dalšími místy jsou např. Boží okno nebo díry vymleté ve skalách působením vody a času. Vegetace oblasti je ovlivněna výraznými rozdíly v přírodních podmínkách na jednotlivých stanovištích, je tedy dosti pestrá.