Rákosové ostrovy indiánů Uros, Peru

Jedná se o největší sladkovodní jezero Jižní Ameriky a nejvýše položené splavné jezero světa (3812 m n.m.). Přítoků má více než 25, ale pouze řeka Desaguadero odvádí 5-10% vody. Zbytek se díky slunci a větru vypařuje. Má unikátní podmínky pro různé ekosystémy, žije tu mnoho endemických druhů ryb a ptáků. Pro místní indiány má zásadní mytologický význam. Kvůli intenzivnímu osídlení je velkým problémem znečištění vody. Je zde mnoho ostrovů, např. uměle vytvořené ostrovy z rákosu Uros.