Škocjanské jeskyně je rozsáhlý jeskynní systém v oblasti Kras na jihozápadě Slovinska s nádhernými, různě tvarovanými stalaktity a stalagmity. Na jejím vzniku se podílela řeka Reka. Celková délka podzemního labyrintu je 5 800 m a skládá se z 11 rozvětvených jeskynní, které jsou propojeny uměle vytvořenými i přírodními mosty. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších míst na světě ke studiu krasových jevů ve vápenci. Na objevení jeskyně se podílel i český důlní inženýr Anton Hanke, po kterém je pojmenována jedna z hlavních částí jeskyně – Hankeho kanál. Jeskyně jsou od roku 1986 zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.