Piran - pohled na starém město

Středověký Piran je zasazený na malý poloostrov Jadranského moře. Město bývá označováno jako „nejitalštější“ přímořské město Slovinska. Dominantou města je kostel sv. Jiří se zvonicí, jež kopíruje benátskou věž kostela San Marco. Ve městě najdeme pro přímořská městečka netypické, mramorem vydlážděné velké kruhové náměstí, dále starobylý přístav, stísněné kamenné uličky i krásnou promenádu podél pobřeží. Z městských hradeb jsou pak okouzlující výhledy.