Písečné duny Les Blanches se nachází v zátoce St Ouen’s Bay, v srdci národního parku. Ranné travní porosty podporují vysokou rozmanitost druhů rostlin, z nichž některé jsou velmi vzácné v místním i národním měřítku. Bylo zde zaznamenáno více než 400 druhů rostlin