Je patrně nejstarším městem v jihozápadní Evropě. Z přístavu podnikl svou druhou a čtvrtou objevnou plavbu Kryštof Kolumbus. Historické jádro i pobřežní hotely mají unikátní polohu na ostrůvku, který je s pevninou spojen silnicemi. Město jako takové oplývá zvláštní atmosférou a dýchne na vás svěžím mořským vánkem. Z historického hlediska jsou zajímavé nejstarší čtvrtě Santa María, La Viña nebo El Pópulo, výrazně kontrastující s nedalekými moderními částmi města.