Zde můžete zadat Váš e-mail pro pravidelné zasílání novinek.

 

Rádi Vám zašleme dárkový poukaz na zájezd či na částku.

Dárkový poukaz na zájezdy cestovní kanceláře NOMÁD
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O TRASE č. 942 Z KATALOGU NA ROK 2020

RUSKO A KLDR

Nezapomenutelné putování ruskou Sibiří od impozantních skalních věží nad Jenisejem přes zcela výjimečné „sladkovodní moře“ Bajkal až k sopkám divukrásné Kamčatky a břehům Tichého oceánu v Přímořském kraji, v nejvýchodnějších a nejvzdálenějších končinách Ruska. Cesta po nejslavnější velké železnici světa, divu techniky a lidské nezlomnosti - Transsibiřské magistrále. Cesta na niž nezapomenete. V menší skupince pro silnější zážitky. „Za hranice všedních dní“ zpět do rozjásané „stalinské“ atmosféry 50.let. Do jedné z nejobtížněji přístupných zemí světa, vyznávající Kim Ir-senovu ideu absolutní soběstačnosti - Čučche, kdy „člověk vše vede a vše rozhoduje“. Do země, kde květiny nesou jména velkých vůdců. Do země s dálnicemi, na nichž můžete hrát fotbal. S prázdnými bulváry, monumentálními a prostornými hotely, paláci, památníky i výjimečně krásnou korejskou přírodou. Zlatým hřebem je prodloužený pobyt v Diamantových horách, nejkrásnější části korejského poloostrova. KLDR se nesmírně rychle proměňuje a byť je Pchjongjang ještě stále jediným velkoměstem na světě, kde neřešíte problémy s parkováním, i on vás ohromí překotnými změnami a velkorysou výstavbou. Není čas s návštěvou otálet, za pár let bude KLDR již zcela jinou zemí než je ta, kterou očekáváte! Přídavkem je návštěva Vladivostoku, konečné Transsibiřské magistrály a brány Ruska do Tichomoří, a Ruského ostrova s novým obřím akváriem, včetně velkolepé show s delfíny, mroži a běluhami.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-4.den: Praha - Krasnojarsk. Krasnojarskije stolby. Odlet přes Moskvu do Krasnojarsku, milionového velkoměsta uprostřed Sibiře nad veletokem Jenisej: vyhlídka na město z vrchu Karaulnaja, říční promenáda s parníkem-muzeem sv. Mikuláš, který převážel po Jeniseji careviče i Lenina. Lyžařské středisko Bobrový Log: lanovkou na vyhlídku na dominantu kraje - skalisko Takmak. Turistika ve skalním městě Stolby, jednom z přírodních skvostů Sibiře. Vyhlídka Car ryba na údolí Jeniseje, Divnogorsk: hráz Krasnojarské přehrady s druhou největší ruskou vodní elektrárnou. 1100 km přejezd centrální Sibiří z Krasnojarsku do Irkutska vlakem po Transsibiřské magistrále.

5.-8.den: Irkutsk, Bajkal. Prohlídka Irkutska, „Paříže Sibiře“ na řece Angaře: starobylé kláštery a kostely, kozácké dřevěné domy i usedlosti carských vyhnanců - Děkabristů, dům a ulice J. Haška, trhy s tradičními produkty sibiřské přírody. Přejezd k Bajkalu. Výlet lodí po jezeře do zlatokopecké osady Boľšije Koty s procházkou po okolí (vesnice, hřbitov, rododendronová tajga). Pobyt v ruské bani (sauně) s metličkami i koupel v Bajkalu, tradiční sibiřský oběd (nebo večeře) na lodi. Letovisko Listvjanka: limnografické muzeum Bajkalu, Něrpinárium s představením tuleňů bajkalských, rybí trhy, vynikající pečení i uzení omulové. Volný den u Bajkalu s *možnostmi výletů (např. lodí po Bajkalu s procházkou tunely legendární trati Krugobajkalka, na jižní břeh Bajkalu do oblasti Teplých jezer v pohoří Chamar-Daban s možným výstupem na vrch Monomachova čapka a koupáním, popř. i do Aršanu a Tunkské kotliny ve Východním Sajanu s burjatským osídlením, buddhistickým chrámem, mongolskými trhy, vodopády a horkými prameny). Lanovkou na Čerského kámen s vyhlídkou na Angaru vytékající z Bajkalu i na bájemi opředený Šamanský kámen. Skanzen Talcy s původní sibiřskou architekturou ruských osadníků i jurtami Burjatů či Evenků.

9.den: Irkutsk - Petropavlovsk-Kamčatskij. Přelet nad východní Sibiří do tektonicky nejaktivnější oblasti Ruska, na poloostrov Kamčatku. Hlavní centrum a jediné velkoměsto v širokém okolí - Petropavlovsk-Kamčatskij. Panorama „domácích“ vulkánů, jemuž dominuje nejvyšší sopka Korjacká (3456 m).

10.-11.den: Vulkány Gorelyj a Mutnovskij. Přejezd terénním autem do sopečné divočiny. Výstup na vulkán Gorelyj (1828 m), fantastické výhledy do aktivního kráteru, subalpinská flóra. Výstup do aktivního kráteru sopky Mutnovka (2322 m): solfatary, fumaroly, vroucí bahno, vařící potoky - barevná učebnice geologie. Výhledy na sopky Viljučinská (2173 m), Gorelaja (1828 m) a Opala (1776 m). Vodopády Mutnoj a Viljučinskij. Koupání v termálech ve Sněžné dolině či v Paratunce.

12.den: Petropavlovsk-Kamčatskij. *Plavba Tichým oceánem. Prohlídka města, v němž se zastavil čas: Leninovo náměstí s jeho obří sochou, památníky objevných plaveb a obrany města, historická děla, regionální muzeum aj., volný program. *Možnost půldenní či celodenní plavby motorovou jachtou Avačinským zálivem s výhledem na pobřeží a vulkány. Skaliska Tři bratři, ostrov Staričkov, u celodenní verze i Ruský záliv s pozorováním kosatek. Ptačí kolonie na útesech, papuchalkové, mořští orli, lachtani. Rybolov a konzumace úlovků přímo na jachtě (rybí polévka ucha, krabi, syroví mořští ježci aj.).

13.-14.den: Dolina Vačkažec, vulkán Avačinskij. *Dolina Gejzírů, *Kurilské jezero. Celodenní výlety s horskou turistikou. Vačkažec - výstup do kráteru vyhaslé sopky, tajgou a tundrou s jezery, vodopády a četnými syslíky. Sopka Avačinskaja (2741 m) - možnost výstupu s fantastickými výhledy (za příznivého počasí) na dýmající vulkán Korjackij (3456 m) a celou dlouhou vulkanickou řadu až ke vzdálené sopce Ključevskaja (4750 m), nejvyšší hoře Kamčatky. *Alternativně možnosti fakultativních celodenních výletů helikoptérou. Národní park Kronockij - termály Nalyčevo, kaldera sopky Uzon (1617 m) a především světoznámá Dolina Gejzírů, jedno z největších gejzírových a geotermálních polí na světě (UNESCO) s teplými prameny, vodopády, horkou řekou a přibližně 200 gejzíry. Kurilské jezero - světově jedinečné místo, kde se shromažďují medvědi (kolem 200 kusů) na lov lososů. Neopakovatelné chvíle při jejich pozorování v krásné krajině pod vulkánem Iljinskij (1578 m).

15.-16.den: Petropavlovsk-Kamčatskij - Vladivostok. Ruský ostrov. Přelet z Petropavlovska do kosmopolitního tichomořského přístavu Vladivostok. Prohlídka „ruského San Franciska“: Orlí hnízdo - vyhlídka na město a most nad zálivem Zlatý roh, nádraží s milníkem 9288 km od Moskvy - konečná Transsibiřské magistrály, centrum s nejstaršími ulicemi a rodným domem Yula Brynnera, muzeum ponorky S-56 „Stalinec“. Nejjižnější mys Egersheld s majákem na „konci země“. Přes nejdelší zavěšený a druhý nejvyšší most světa (pylon 321 m) na dříve zapovězený Ruský ostrov: nové impozantní mořské akvárium i kampus univerzity Dálného východu, obranné pevnosti, pláže aj.

17.den: Vladivostok - Pchjongjang. Přelet do hlavního města KLDR Pchjongjangu. Ubytování v 4* hotelu Yanggakdo (170 m), popř. Koryo (143 m). Projížďka městem: Triumfální oblouk (vysoký 60 m a větší než pařížský). 170 m vysoká věž Čučche se zářícím plamenem: jedinečná vyhlídka na celý Pchjongjang s dominantami obřího stadionu 1. Máje - dějiště Arirangů a především konečně dostavěného, ale stále nefunkčního Rjugjongu (s 330 m a 105 patry v 80. letech plánovaný jako největší a nejvyšší hotel světa). Obří komplex Mansudae - parlament a památník s 20 m sochami Kim Ir-sena a Kim Čong-ila (kladení květin), Památník zakladatelů strany s 50 m vysokým srpem, kladivem a štětcem.

18.den: Mjohjangsan. Na sever do Hor tajemné vůně. Výstava mezinárodního přátelství s dary světových státníků (včetně těch našich, komunistických) oběma zemřelým severokorejským velikánům. Pohjon - nejvýznamnější buddhistický chrám v KLDR, na jehož pagodě Kim Ir-sen učil mnichy násobilku. Pěší výlet pod Mt. Mjohjang (1909 m) údolím Manpok (Deset tisíc vodopádů) podél působivých mnohastupňových kaskádových vodopádů. Návrat do Pchjongjangu.

19.den: Pchanmundžom, Kesong. Na jih do Kesongu, příhraničního města a bývalé metropole království Korjo. Pchanmundžom na 38. rovnoběžce - návštěva demilitarizované zóny přímo na nejpřísněji střežené hranici světa. Podaří se nám opět překvapivý několikametrový výpad do Jižní Korey v konferenční budově OSN? Rozkročíme se nad hranicí s každou nohou v jiné Koreji? Vesnička propagandy s největší vlajkou na světě, vyhlídka na jihokorejskou „Berlínskou“ zeď. Kesong - město ženšenu. Muzeum říše Korjo. Hrobka 31. korejského krále Kongmina ze 14. století. Návrat do Pchjongjangu.

20.den: Pchjongjang. Kumsusan - ohromující mauzoleum Věčného prezidenta Kim Ir-sena a Milovaného vůdce Kim Čong-ila, proti němuž prý vypadá „to Maovo jako králíkárna a Leninovo jako krabice od bot“. Muzeum korejské války s monumentálním panoramatem bitvy o Tedžon. Prohlídka americké špionážní lodě Pueblo - trofeje z r. 1968. Symbolický střed země - náměstí Kim Ir-sena s Velkou lidovou knihovnou, v níž nechybí ani české odborné tituly. Palác dětí a studentů s uměleckou show. Možnost večerní procházky po nasvíceném „pchjongjangském Dubaji“, zcela novém bulváru Vědců s avantgardní výškovou architekturou.

21.-22.den: Pchjongjang - Wonsan - Kumgangsan. Napříč Korejským poloostrovem na východ k Japonskému moři. Horský vodopád Ulim. Přístav a první severokorejské přímořské letovisko Wonsan. Návštěva družstevní farmy Čonsam. Jezero Sižung s léčivým bahnem (možnost léčebných a kosmetických procedur - od cca 20 EUR), koupání na nedotčených písečných plážích Východního (Japonského) moře. Jízda do překrásných Diamantových hor (1639 m) s 12 tisíci jehlovitými žulovými štíty, vodopády, jeskyněmi, termálními prameny a buddhistickými pagodami a poustevnami. Turistika v horách Kumgansanu - výstup k nejkrásnějšímu korejskému vodopádu Kurjong (Vodopád devíti draků, výška 75 m), opředenému legendami. Pobyt a možnost koupání u Kumgangského moře - nejkrásnější části pobřeží Korey s abradovanými skalisky, lagunami, nesčetnými žulovými sloupy a plážemi. Laguna Samilpo: utěšené scenérie jezera s ostrůvky porostlými borovicemi. Noclehy v hotelu Kumgangsan nedaleko ostře střežených hranic obou Korejí.

23.den: Kumgangsan - Masik - Pchjongjang. Na cestě zpět zastávka v moderním lyžařském letovisku Masikrjong (1350 m), „severokorejském Aspenu“ se 110 km sjezdovek. Oběd v luxusním resortním hotelu Masik. Zpět do Pchjongjangu. Mangjongdae: rodný dům Kim Ir-sena. Projížďka metrem (stanice Rudá hvězda, Soudruh aj.), jedním z nejhlubších a nejokázalejších na světě. Procházka parkem Moran: historické opevnění, vyhlídky na Pchjongjang, altánky s radostnými tanci náhodných návštěvníků, zastřílíte si na střelnici? Nákupy s místními v pchjongjangském supermarketu. Večeře na rozloučenou.

24.-25.den: Pchjongjang - Vladivostok - Praha. Odlet z Pchjongjangu do Vladivostoku. Volný program v centru a na nábřežích, případně prohlídka dalších míst (např. Mořský hřbitov s hroby 163 čs. legionářů). Návrat domů.

Pozn. Podklady pro víza je třeba dodat nejpozději 9 týdnů před odjezdem, poté na ověření s příplatkem.

Délka tras: letadlem 21 000 km, vlakem 1100 km, auty a minibusy 2800 km, lodí 100 km, pěšky 9x 3-14 km (volitelně)
Počasí: různorodé, 5-33 °C, ve vyšších polohách chladno, voda 25-28 °C
Nástupní místo: Praha

Termín (942): 8.8. - 1.9. 2020
cena v Kč: 164 690,-
6500 Kč sleva pro přihlášené do 8.2. 2020 (942)

V ceně je: Doprava. Výlet pronajatou lodí po Bajkalu včetně pohoštění a bani (sauny), lanovky ve Stolbách a na Čerského kámen. Vstup do národních parků na Kamčatce. V KLDR vstupné do objektů v rámci programu včetně vyhlídky z věže Čučche. Vstup do oceanária na Ruském ostrově včetně show s delfíny, mroži a běluhami. Dvouvstupové vízum do Ruska a vstupní vízum do KLDR a jejich vyřízení včetně pozvání od partnerských CK. Ubytování a strava. Český průvodce, v KLDR i místní průvodci a organizátoři po celou dobu pobytu, v Rusku dle potřeby. Zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Kompletní letecká včetně letištních tax a poplatků. Vlak (po Transsibiřské magistrále) z Krasnojarsku do Irkutska. Nájemní (mikrobusy, vany) po trase, na Kamčatce i terénní vozy/busy s místními řidiči. Pronajatý mikrobus s místním řidičem po celé trase v KLDR. Ubytování: 12x hotely (cca 2-3*) - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x - 4-lůžková chata (na Kamčatce), 1 noc ve vlaku (lůžkový vlak 2. třídy). V KLDR 9x hotely (5x Pchjongjang - v 4*, nejlépe hodnoceném hotelu ve městě, 2x Kumgangsan - v 4* resortním hotelu, 2x Vladivostok - v 3* hotelu, vždy ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím). 1-lůžkový pokoj na vlastní přání nebo při nemožnosti doobsadit 2-lůžkový pokoj jiným účastníkem za příplatek - 26 900 Kč (21x, v chatě nelze). Strava: 13x snídaně, 1x oběd/ večeře při plavbě po Bajkalu. V KLDR 7x plná penze, v Rusku 2x snídaně. V ceně nejsou volitelné výlety označené *. Bližší informace o těchto akcích poskytne CK, nutná závazná přihláška a platba předem.


Všeobecné informace:

Pasy a víza: Platnost Vašeho cestovního pasu musí trvat alespoň 6 dalších měsíců po skončení zájezdu.
Rusko: K cestovnání do Ruska je zapotřebí mít vyřízené vízum. Vízum máte v ceně zájezdu a o jeho vyřízení Vás detailně v předstihu informujeme (víza do Ruska jsou jedny ze složitějších, proto od Vás budeme potřebovat určité podklady a dokumenty). Počítejte s tím, že od Vás budeme potřebovat Váš cestovní pas cca 2 měsíce předem a znovu se s ním setkáte až v den odjezdu na letišti, kde vám je spolu s letenkami a kartičkami pojištění předá náš zástupce.
Důležité upozornění: Je nutní abyste měli v cestovním pase alespoň 2 volné stránky, pro udělení ruských víz. Na stránkách nesmí být propité ani razítko z jiných cest.
KLDR: Do KLDR bude zapotřebí také vyřídit vízum (vízum a jeho vyřízení máte v ceně zájezdu). V předstihu Vás budeme informovat o náležitostech, které od Vás budeme potřebovat k vyřízení víz. Víza se vyřizují v Praze a jsou poměrně méně náročnější). Důležité upozornění: Stejně tak jako u ruských víz, bude zapotřebí abyste měli opět alespoň jednu stránku v pase volnou, pro udělení víz do KLDR.
Před cestou doporučujeme zhotovit si kopie všech důležitých dokumentů pro případ ztráty či odcizení - titulní strany pasu (pokud ji už nemáte zkopírovanou sami, zařídíme to v CK), příp. pojistky či kreditní karty či dalších průkazů, které si s sebou berete (ISIC, ITIC). Rovněž s sebou vezměte několik barevných fotek pasového formátu.

Zdravotní připojištění: V ceně zájezdů (pokud není uvedeno jinak) je „zdravotní připojištění“. Jde o cestovní pojištění L5O+ od UNIQA pojišťovny, a.s. Zahrnuje úhradu léčebných výloh do výše 3 500 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, pojištění léčebných výloh, akutního zubního ošetření a repatriace do ČR. Dále náklady na vyslání opatrovníka, předčasný návrat z cesty, právní pomoc, náklady ze ztráty dokladů, odškodnění zdržení při únosu autobusu či letadla a zprostředkování finanční pomoci do 100 000 Kč. Zachraňovací náklady do výše 1 050 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby do 2 000 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů - cyklistika, horské kolo (ne horský sjezd) a vysokohorská turistika do 5000 m (bez náčiní). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.cz/pojisteni/podminky.pdf nebo na www.uniqa.cz. Pokud chcete na zájezdu provozovat rizikové sporty (mnohé jsou dle všeobecných podmínek UCZ/Ces/18 nepojistitelné), raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Při škodní události kontaktuje zákazník neprodleně asistenční službu, která mu pomůže s jejím řešením. Poté v případě vzniku nároku na pojistné plnění neprodleně zákazník vyplní formulář o této události na: https://www.uniqa.cz/hlaseni-skod-cestovani/ Tento formulář vytiskne a zašle k potvrzení do Cestovní kanceláře NOMÁD s.r.o., která ho zkontroluje, potvrdí a pošle jemu zpět. Vyplněný dotazník s tímto potvrzením zákazník pošle poštou pojišťovně UNIQA neprodleně po návratu ze zájezdu. Zákazník byl zvláště upozorněn na tučně zvýrazněné výluky a informace ve všeobecných podmínkách (UCZ/Ces/18) na www.uniqa.cz/jednorazove-cestovni-pojisteni/.
Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů se nevztahuje na pojištění stornopoplatků, trvalých následků úrazu, zavazadel, doplňkové asistence a odpovědnosti za škodu. Proto naše kancelář nabízí KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ za zvýhodněnou cenu, které lze objednat jen s přihlášením zájezdu a zaplatit v první zálohové platbě:

do Evropy:
• 33 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 53 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

pro Svět bez USA a Kanady
• 52 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 72 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

do USA či Kanady
• 77 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 97 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

• 117 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro USA a Kanadu, či 92 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro zbytek světa.

Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1700 Kč/rok) www.edelweiss.cz.

Komplexní připojištění: si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁJEZD A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU! Cena komplexního pojištění vznikne součinem dní a částky na den zájezdu. Komplexní připojištění zahrnuje navíc: Úrazové pojištění - trvalých následků úrazu do 300 000 Kč a smrti do 150 000 Kč. Nemocniční odškodné 150 Kč/den a pojištění zavazadel do 15 000 Kč (škoda na jedné věci do 5 000 Kč). Pojištění stornovacích poplatků do 80% skutečných nákladů max. 30 000 Kč (nebo do 80 000 Kč, nebo do 120 000 Kč) - nemůžete-li nastoupit na cestu z důvodu úrazu nebo akutního onemocnění, úmrtí pojištěného či jediného spolucestujícího aj. Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v UCZ/Ces/18 a najdete je na www.uniqa.cz, nebo www.nomad.cz/ pojisteni/podminky.pdf.

Zdraví: Větší zdravotní rizika mohou hrozit v KLDR a ve Vašem vlastním zájmu je snížit pravděpodobnost potřeby zdravotního ošetření na minimum. Proto před cestou doporučujeme nejprve celkovou zdravotní prohlídku a po ní očkování proti žloutence (hepatitida A a lépe i B). Další případné vakcíny (proti břišnímu tyfu, popř. i proti japonské encefalitidě, meningokokové meningitidě a vzteklině) konzultujte s odborníky na hygienických stanicích.
Zkontrolujte si, zda Vám neuplynula doba účinnosti očkování proti poliomyelitidě (dětské obrně) a tetanu (u obou přeočkování vždy po 10 letech). V případě prošlého očkování se nechte na tyto nemoci přeočkovat, podobně jako v případě záškrtu. Pokud se k očkování rozhodnete, doporučujeme nejlépe vše konzultovat na hygienických stanicích.
Riziko bodavého hmyzu: V nadbytečné míře se s nimi budeme setkávat po celou dobu pobytu v Rusku, nejvíce ale na Kamčatce. Důležitá poznámka: Rádi bychom Vás informovali o vyzkoušené a účinné prevenci, jíž je dlouhodobá konzumace Pangaminu (pivovarských kvasnic) až 2 měsíce před odjezdem na zájezd. Samozřejmě pomůže i kvalitní repelent (můžete vzít z ČR nebo zakoupit na místě), vhodný oděv a moskytiéra.
Při toulkách po Krasnojarských Stolbách kromě komárů hrozí i množství klíšťat, které se tam v tomto období vyskytují. Je třeba tedy být obezřetný i v tomto ohledu a po túrách se důkladně prohlédnout.
Z preventivních důvodů se ani v KLDR ani v Rusku nedoporučuje pít vodu z vodovodu; kontrolujte pečlivě dobu trvanlivosti potravin a kvalitu vodky a dalšího domácího alkoholu rozlévaného v kioscích (musí být opatřena kolkem). Ve velkých městech v Rusku je vysoká koncentrace lékáren nabízející standardní západní výrobky. Mohou se objevit případy padělaných léků, proto doporučujeme návštěvníkům Ruska vybavit se na cestu základními léky již doma, zejména těmi, které cestovatel dlouhodobě a standardně užívá. Především proto, že v KLDR bude možnost nakoupit si léky a zdravotní pomůcky velmi omezená.

Ubytování:
Rusko: V průběhu zájezdu budete spát ve 2*-3* hotelech ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstívm. Na Kamčatce budete spát 1-2x ve 4-lůžkové chatě a 1x také ve vlaku v lůžkovém vlaku 2. třídy.
KLDR: V Pchjongjangu strávíte 5 nocí ve 4*, nejlépe hodnoceném hotelu ve městě, 2 noci ve 4* resortním hotelu v Kumgangsanu, 2 noci v 3* hotelu ve Vladivostoku, vždy ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím.
1-lůžkový pokoj na vlastní přání nebo při nemožnosti doobsadit 2-lůžkový pokoj jiným účastníkem za příplatek 26 900 Kč (21x).
Detailný popis ubytování bude uveden v informačním dopise.

Strava: V ceně zájezdu máte snídaně (v místech ubytování), pokud je časy odjezdu z hotelů umožní, resp. bude-li možnost nahradit je v takových případech studenými balíčky na cestu. Kromě nich máte i dvě hlavní jídla (oběd resp. večeři) při výletech po Bajkalu a okolí. V KLDR je v ceně plná penze. Ostatní stravu si účastníci zajišťují sami. Snídaně nejsou vždy součástí ubytování, ne všechny hotely snídaně poskytují, proto je možné, že snídat budete v blízkém okolí hotelu.
V některých hotelech bude restaurace a budete mít možnost povečeřet přímo tam nebo někde jinde ve městech, popř. zvolit levnější variantu nakoupit si v supermarketech nebo na tržnicích. Na oběd většinou nebude čas ani příležitost, proto si raději vždy připravte nějaké jídlo přes den s sebou. Základní potraviny jsou v Rusku běžně ke koupi, doporučujeme však kupovat a konzumovat pouze balené produkty či řádně ošetřenou zeleninu a ovoce. Zásadně nedoporučujeme kupovat u prodejních stánků alkoholické nápoje a kuřivo. Nejlevnější jsou konzervy rybiček a jablka z trhu.
Největší pochoutka, kterou lze v Rusku ochutnat, je čeburek, což je hodně velký piroh s výborně kořeněným masem (ev. bramborami nebo zelím).
Pro představu uvádíme některé aktuální ceny potravin na Kamčatce (1 rubl je cca 0,40 Kč):
chleba 40-70 R
kaviár 1 kg 2500-3500 R
koláček, rohlík 40-50 R
čokoláda 120-250 R
máslo 140-200 R
polévka v sáčku (3 porce) 120-150 R
mléko 100-140 R
jablka (1 kg) 300-500 R
tvaroh 120-180 R
rajčata (1 kg) 600 R
jogurt 120-140 R
okurky (1 kg) 300-500 R
minerálka (1,5 l) 40-60 R
müsli, snickers 50-70 R
džus (1 l) 160-200 R
džem 100 R
pivo (0,5 l) 120-500 R
paštika 50-70 R
vodka (0,5 l) 400-600 R
salám (1 kg) 400-800 R
točené pivo (0,5 l) 200-350 R
uzené (1 kg) 500-800 R
česká piva (Budvar, Krušovice…) 250-300 R
sýr tvrdý (1 kg) 500-1000 R
ryba losos (1 kg) 250-500 R
vepřové (1 kg) 700-1000 R
ryba uzená (1 kg) 600-900 R
kuřecí (1 kg) 400-600 R
krab (1 kg) 2500-3000 R
plynové bomby 200-800 R

V ostatních oblastech (Krasnojarsk, Irkutsk, Vladivostok) je o něco levněji, zvlášť na tržnicích.
Na útratu za jídlo a pití, budete-li se stravovat přiměřeně a nebudete-li zrovna mít zájem o každodenní degustační hostiny, počítejte s částkou kolem 15 EUR na den, tzn. cca 200-250 EUR na dobu pobytu v Rusku.

Doprava: Kompletní letecká doprava včetně letištních tax a poplatků. Vlak (po Transsibiřské magistrále) z Krasnojarsku do Irkutska. Nájemní doprava (mikrobusy, vany) po trase, na Kamčatce i terénní vozy s místními řidiči. Absolvujete také výlet pronajatou lodí po Bajkalu včetně pohoštění a bani (sauny), lanovky ve Stolbách a na Čerského kámen.
Po trase v KLDR se budeme dopravovat pronajatým mikrobusem.

Na útratu za jídlo a pití, budete-li se stravovat přiměřeně a nebudete-li zrovna mít zájem o každodenní degustační hostiny, počítejte s částkou kolem 15 EUR na den, tzn. cca 200-250 EUR na dobu pobytu v Rusku.
Naproti tomu v KLDR máte po celou dobu pobytu plnou penzi, tedy jídlo třikrát denně. Přesto raději počítejte s extra výdaji (především na nápoje).
Možná vás překvapí, že v KLDR mají docela slušný výběr piva, které nechutná špatně, obzvlášť točené v některém z mikropivovarů (0,5 l za cca 3-5 EUR). A v hotelových nebo několika valutových obchodech ve městě si dokonce můžete koupit i Plzeň a Budvar.
Co se týká jídla, nejtypičtější stravou místních obyvatel je všudypřítomné kimči s rýží, popř. kukuřice. Kimči rozhodně stojí zato ochutnat, ačkoli někomu možná bude stačit jen první pokus, hlavně kvůli nelibému zápachu, který s ním bývá spojován (uleželé odpadky ze slupek zelí, ředkví apod.). Jiní však na něj nedají dopustit a berou si ho s sebou domů i jako typický suvenýr.
Pro zahraniční turisty (a rovnější mezi rovnými místními) je možné v mezinárodních restauracích ochutnat i výborné hovězí, které si sami připravíte. To do KLDR dodává Argentina). V Pchjongjangu se nedávno otevřely i první fast foody, severokorejský pokus na způsob Mc Donald´s.

Klimatické poměry: Rusko je vůbec nejstudenější zemí na světě, průměrná roční teplota zde činí -5,5 ° C. Z navštívených čtyř oblastí Ruska je nejchladnější Kamčatka, navzdory tomu, že srpen je tam nejteplejším měsícem v roce. Průměrná srpnová teplota v Petropavlovsku je 12,4 °C, denní teploty se pohybují mezi 10-20 °C (noční minima - denní maxima). Je třeba si však uvědomit, že leží v zálivu u moře, v nulové nadmořské výšce. V kamčatském vnitrozemí (tzn. i při výletech) je klima drsnější a může být výrazně chladněji (ve vyšších nadmořských výškách se teplota může blížit nule). Srpen patří mezi srážkově průměrné měsíce.
Krasnojarsk, Irkutsk a Bajkal mají typické kontinentální klima. Srpen je druhý nejteplejší měsíc a patří k nejvlhčím v roce. Průměrná srpnová denní teplota je 17 °C v Krasnojarsku, resp. 15 °C v Irkutsku. Noční minima se v obou oblastech pohybují cca na 9-10 °C, denní maxima cca 20-22 °C.
Vladivostok se svým pacifickým podnebím je z daných oblastí nejteplejší i nejvlhčí. Srpen je nejteplejší měsíc v roce a má i nejvyšší srážky. Průměrné denní teploty dosahují 19,5 °C (noční minima cca 17,5 °C, denní maxima kolem 23 °C).
Severní část Korejského poloostrova je částečně ovlivněna vlhkým a v létě teplým pacifickým klimatem, částečně kontinentálním sibiřským, který v zimě přináší suché a mrazivé počasí. Léto je tedy v KLDR velmi teplé a vlhké. Průměrná srpnová teplota v Pchjongjangu je 24,4 °C (noční minima přes 20 °C, denní maxima kolem 30 °C).

Jak se zabalit: Kromě velkého zavazadla (kufr na kolečkách nebo batoh - voba je na Vás) si vezměte i menší batoh jako příruční zavazadlo do letadla a především na celodenní turistické výlety (v jednom případě i dvoudenní).
S sebou si vezměte především rychleschnoucí, nemačkavé lehké letní oděvy, sandály, ale rozhodně nepodceňte ani kvalitní turistické vybavení, které neprofoukne ani neproprší. To platí i pro batoh - nejvhodnější jsou tedy ty s pláštěnkou. Nutností jsou trekové boty s kvalitní neklouzavou podrážkou, větrovka, teplejší svetr nebo mikina. Vhodné doplňky pak návleky, rukavice, trekové hůlky, víceúčelový šátek resp. nákrčník, čelenka, čepice nebo klobouk s moskytiérou, do měst pláštěnka či deštník. Nejlepší ochranou před zloději je bederní pás či nátělní sáček na peníze.
V Rusku i KLDR převažují zásuvky shodné s našimi, tedy evropského typu. Bližší informace naleznete na: www.adaptelec.com/index.php?main_page=document_general_info&products_id=297 V hotelech (zvlášť u Pacifiku) však občas bývá i druhý, americký (japonský) typ, tj. plochý dvoukolík. Mějte proto připravenou i tuto redukci. Napětí 220V/ 50Hz nebývá vždy realitou, v síti bývá okolo 180-200V, dávejte proto pozor při připojování citlivé techniky.
Detailný popis toho co budete vše potřebovat naleznete v informačním dopise.

Na závěr to nejdůležitější:
Dříve platilo, že do KLDR není dovoleno přivážet mobilní telefony, počítače (notebooky) a foťáky - zrcadlovky se zoomem nad 150 mm. Ohledně kamer byly rozporuplné informace. Na několikátý přímý dotaz od našeho korejského partnera mi bylo odpovězeno, že s mobily ani notebooky by neměl být problém. Pouze se s nimi v KLDR nedovoláte.
Buďte však připraveni, že to nebudete vy, kdo bude mít nakonec pravdu při rozhodování o tom, jakou techniku vám bude dovoleno převézt přes hranice. Pokud Vaše „závadná“ technika neprojde, uskladní se na letišti a máte slušnou šanci (nikoli jistotu) na její vrácení. Proto zvažte, zda má smysl vozit s sebou ty nejlepší a nejdražší foťáky a podobné rizikové předměty. Je pravděpodobné, že stejně jako tomu bylo loni, budete mít možnost nechat za poplatek podobné předměty (např. teleobjektivy) v batohu (nejlépe zamykatelném) v úschovně hotelu ve Vladivostoku a do KLDR je nepřevážet. Uvědomte si však, že i v tomhle případě jde o vaše riziko a v případě ztráty by se velmi těžce prokazovala. Naší radou je i v tomto případě se řídit heslem: Co nemám, to nepotřebuji. I když na druhou stranu je jasné, že každý určitě bude chtít mít svůj pobyt v KLDR jako jedinečný zážitek co nejlépe zdokumentován.
Varování !!!: Žádáme Vás, abyste žádné tištěné materiály (turistické průvodce typu Lonely Planet, veškeré materiály, které je možné o KLDR u nás sehnat, včetně stránek Wikipedie apod.) o KLDR s sebou nebrali. Jinak se vystavujete možným vážným problémům a přísným postihům! O jaké přísné postihy by mohlo jít mi sděleno nebylo, ale pro všechny by bylo lepší, kdybychom se to raději nikdy nedověděli.
Detailný popis toho co budete vše potřebovat naleznete v informačním dopise.

Valutové vybavení: V ceně máte vstup do tradiční ruské bani (sauny) na lodi po Bajkale, lanovku na Čerskogo kámen nad Bajkalem a vstup do termálů na Kamčatce. Ostatní atrakce a vstupy si platíte sami. Kromě zmiňovaných cca 200-250 EUR na jídlo a pití počítejte pro tyto účely s dalšími asi 100-150 EUR. K tomu ještě něco na na spropitné pro místní průvodce (celkově tak 20 EUR, ale záleží samozřejmě na Vás), na drobné suvenýry a pro nečekaný případ nouze (návštěva lékaře a ošetření aj. - obvykle se platí okamžitě bez ohledu na pojištění.
Mimo uvedenou částku jsou volitelné výlety. Nejdražší je výlet vrtulníkem do Doliny gejzírů celkem za 40 000 rublů (doplatek pro vás 30 000 rublů). Kromě něj i výlet lodí po Avačinském zálivu za 4000 rublů. Tzn. celkem necelých 500 EUR.
V Rusku je vcelku jedno, zda budete mít s sebou eura či dolary, v bance budou akceptovat jakoukoli z obou měn. Pro směnu v bankách je však bezpodmínečně důležité, aby Vaše bankovky byly nepoškozené! Stačí jen několikamilimetrové natržení a banka už valuty nepřijme.
Kromě výměny valut v bance můžete na řadě míst platit kartou nebo si kartou vybrat rubly z bankomatu. Pozor přitom ale na možnost zneužití karet! V Rusku k němu dochází častěji než u nás.
Těžko radit, kolik valut počítat pro KLDR. Na pivo či jiné nápoje k jídlům a na drobné suvenýry můžete počítat cca 100 EUR, ale samozřejmě i mnohem víc. Záleží, kolik suvenýrů si chcete z této výjimečné země dovézt. K tomu připočtěte dalších cca 20 EUR jako celkové spropitné pro oba místní průvodce a řidiče a nějaké finance pro nečekané nabídky (viz výše). Raději s sebou mějte finanční rezervu pro případ nenadálých situací nebo zdravotních komplikací. Nehledě na to, že výlet pravidelným letem na Pektusan za 195 EUR je sice nepravděpodobný, ale nelze ho úplně vyloučit a v takovém případě by opravdu byla velká škoda tuto možnost návštěvy zcela mimořádného a jedinečného místa nevyužít.
Uvědomte si také, že v KLDR si z bankomatu žádné peníze nevyberete a použití platebních karet bude pravděpodobně stále nemožné, resp. bychom ho ani nedoporučovali.

Důležitá poznámka: Zájezd je fyzicky náročný (zvlášť jeho kamčatská část) a je možné, že pro některé účastníky by v dané podobě mohl přinést spíš utrpení než povznášející zážitek. Proto se budeme snažit o přizpůsobení programu možnostem účastníků, samozřejmě za podmínky souhlasu celé skupiny.
Program ovšem může být měněn i z důvodů jiných. Poslední dobou Rusko zvýšilo ostrahu míst, která považuje za strategická z hlediska obrany země a toto kritérium splňuje jak Kamčatka (raketová střelnice - testy balistických raket), tak i Vladivostok (Tichomořská flotila - dříve zakázané město). Po letech uvolňování a otevírání míst a možností pro zahraniční návštěvníky dříve nedostupných, nyní pozvolna dochází k opačnému procesu. Je proto možné, že návštěvu některých plánovaných míst ruské úřady nepovolí. Je třeba to respektovat, protože to nebudeme schopni ovlivnit. Řečeno slovy největšího z klasiků: Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je tak asi všechno co se proti tomu dá dělat…
Navzdory uvedenému však pevně věříme, že se nám podaří program nejen dodržet, ale případně i obohatit o další zajímavá místa.
Naprosto to samé lze napsat i o programu v KLDR, kde během všech našich předchozích návštěv pokaždé došlo jak ke změnám v posloupnosti dnů, tak i k úpravám programu. Zdůvodnění se vždy najde, např. aktuální renovace objektu apod.

Personál: Průvodce zájezdu se dozvíte z informačního dopisu.


Praktické informace na cestu - Rusko:

Elektřina: 220V/380V. Zásuvka Typ C - dvojice kulatých kolíků, průměr kolíků 4,8 mm. Informace pro danou zemi najdete na www.zasuvky.hw.cz- OVĚŘTE SI TYP ZÁSUVKY v cílové zemi.

Telefon: Mezinárodní hovory - nejdříve je potřeba vytočit 8 a vyčkat na druhý vyzváněcí tón. Pak vytočte 10 a potom vytočte kód státu, kód města a číslo volaného. Hotelové ceny za telefon jsou většinou poněkud nadsazené. Je možné si zakoupit speciální telefonní kartu a podle návodu prostřednictvím moskevského čísla volat výrazně levněji. V Rusku funguje většinou automatický roaming mobilních telefonů, je však poměrně drahý. Nejlepší je nabitá ruská SIM karta do mobilního telefonu za pět dolarů, platí se za odchozí i příchozí volání.

Internet: Internet je dostupný v mnoha internetových kavárnách. Nejlevnější bývá na poštách.

Pošta: Hlavní pošty jsou otevřeny po - pá od 8 - 20 hodin a kratší dobu v soboty a neděle. Letecká pošta dojde z Moskvy za dva až tři týdny, z ostatních měst to trvá déle.


Praktické informace na cestu - KLDR:

Elektřina: Napětí je 220 V, 50 Hz. Celkem časté jsou zde zástrčky se dvěma kulatými kolíky, běžné v Evropě. Setkáte se ale i s australským a americkým typem zásuvek. Informace pro danou zemi najdete na www.zasuvky.hw.cz- OVĚŘTE SI TYP ZÁSUVKY v cílové zemi.

Internet: Internet je nedostupný.


Poznámky:
a) Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů na rok 2020, napište či zavolejte si o něj na uvedená kontaktní místa, rádi Vám ho bezplatně zašleme.
b) Změny údajů zde uvedených jsou vyhrazeny. Závazné a definitivní informace obdržíte v informačním dopisu, který přihlášení obdrží nejpozději 3 týdny před odjezdem (obvykle však dříve).
c) Vzhledem k zajišťování letenek doporučujeme nenechávat přihlašování na zájezd na poslední chvíli a hlásit se s předstihem.