Zde můžete zadat Váš e-mail pro pravidelné zasílání novinek.

 

Rádi Vám zašleme dárkový poukaz na zájezd či na částku.

Dárkový poukaz na zájezdy cestovní kanceláře NOMÁD
 

Parkování u letiště Praha

Nejlepší kancelář

Doporučujeme:

TOPlist
 
www.whitneytis.cz
SVATÉ ZEMĚ - IZRAEL, (PALESTINA) A JORDÁNSKO

SVATÉ ZEMĚ - IZRAEL, (PALESTINA) A JORDÁNSKO

Historická místa, kde se zrodila tři nejvýznamnější monoteistická náboženství. Svatá místa křesťanů, muslimů a židů, historický „střed světa“ Jeruzalém. Bludiště bazarů s křivolakými uličkami a súky. Křižácké hrady i překrásné antické památky. Pláže Středozemního moře i tropického Rudého moře, Galilejské jezero, řeka Jordán i nejhlubší proláklina světa - léčivé Mrtvé moře. Pouštní přeludy Wadi Rum i Negevu, filmové kulisy skalní Petry… Tak mnoho na tak malém území!

Termíny

Termín Cena  
24.10. - 10.11.2018 (č. 562)68 890,- Kčpřihlásit se na termín

PROGRAM ZÁJEZDU 562: PRODLOUŽENÍ O JORDÁNSKO

1.-2.den: Praha - Tel Aviv - Akko. Let do Tel Avivu. Moderní tvář Izraele, nejameričtější město Středomoří, „Big Orange“ - Tel Aviv: architektura stylu Bauhaus (UNESCO). Starobylá Jaffa - město bohémů a umělců. Antická Caesarea - nejvýznamnější přístav římské Palestiny: amfiteátr, akvadukt, zříceniny křižácké katedrály, v níž měl být uschován Svatý Grál, pláže Středozemního moře. Světová metropole bahaismu - přístav Haifa: perské zahrady a svatyně Baha´i (UNESCO), vrch Karmel. Starověký a křižácký přístav Akko, místo mírumilovného soužití křesťanů s muslimy uvnitř středověkého města.

3.den: Akko - Tiberias. Fénické město Achziv a „jeskynní mys“ Roš Haniqra se skalním schodištěm a úchvatnými výhledy na mořské útesy. Křižácké hrady Jehiam a Montfort, jedny z nejvýznamnějších pevností středověkého Levantu. Posvátný židovský a umělecký Safed - „město kabaly“ v horské krajině. Večerní atmosféra v lázních Tiberias, možnost vyhlídkové plavby po Galilejském (Genezaratském) jezeře.

4.den: Golanské výšiny a Galilejské jezero. Tel Hazor - město z doby bronzové (UNESCO). Kolem údolí Hula s vzácnou faunou i flórou vzhůru do Golanských přírodních rezervací Tel Dan a Banias: jeskynní svatyně boha Pana, prameny Jordánu, vodopád. Nejkrásnější a nejzachovalejší z křižáckých hradů Izraele - Nimrod. Galilejské jezero - dějiště Ježíšových zázraků. Capernaum se synagogou, domem sv. Petra a restaurací s výbornou stejnojmennou rybou. Yardenit: nejslavnější křtitelnice na Jordánu.

5.den: Tiberias - Jeruzalém. Město Ježíšova dětství - Nazaret: bazilika Zvěstování. Pod horami Mt. Gilboa a údolím Jordánu do Jeruzaléma. Moderní židovský Jeruzalém: parlament Knesset, památník holocaustu Jad Vašem, Muzeum Izraele se slavnými svitky z Kumránu, Holyland Model - model starověkého Jeruzaléma. Čtvrť ortodoxních Židů - Mea Še´arim.

6.den: Jeruzalém. Staré město: Křesťanská, Židovská, Muslimská i Arménská čtvrť. Chrámová hora - nejposvátnější místo židů i muslimů, kde měl Abrahám obětovat Izáka, kde stával Šalamounův chrám i kde se prorok Mohammed vznesl na nebesa. Skalní dóm, mešita Al Aksa, Zeď nářků. Chrám Božího hrobu na Golgotě, Via Dolorosa - Křížová cesta, Olivetská hora a zahrady Getsemanské, hrob Panny Marie. Hora Sion - hrob krále Davida, Coenaculum - možné místo Poslední večeře Páně. Komora holocaustu a hřbitov (hrob O. Schindlera).

7.den: Betlém, Jericho. Celodenní výlet do Palestiny. Betlém: chrám Ježíšova narození, Mléčná jeskyně s legendou o Panně Marii. Středověký klášter Mar Saba s vyhlídkou do údolí Kidron. Palestinská metropole Jericho: zbytky až 9 tisíc let starých hradeb (snad) nejstaršího města světa. Hora Pokušení - místo Ježíšova čtyřicetidenního půstu. Procházka v soutěsce Wadi Qelt: skalní klášter sv. Jiřího.

8.den: Jeruzalém - En Gedi. Sjezd z Jeruzaléma (+820 m) k Mrtvému moři (-400 m) - přes 1200 m převýšení na cca 35 km jízdy. Milník s nulovou nadmořskou výškou. Podél západního pobřeží kolem Kumránu, místa objevu svitků tóry - nejvýznamnějšího archeologického nálezu židovské historie, na jih. Masada (UNESCO) - poslední pevnost Židů v boji s Římany a symbol moderního Izraele. Lázně En Gedi - koupání (i pro neplavce) v Mrtvém moři: extrémně slaná voda a léčivé bahno. Krátká pěší túra v soutěsce En Gedi s vodopádem a tůňkami vábícími ke koupání.

9.den: En Gedi - Eilat. Do Negevské pouště k vykopávkám rozsáhlého kananejského města Aradu a k Mamšitu (UNESCO) - nabatejskému městu založenému z Petry. Pouští na úplný jih Izraele k Akabskému zálivu.

10.den: Eilat. Pobyt u subtropického Rudého moře v letovisku Eilat. Koupání, možnost šnorchlování a potápění na korálových útesech, delfíni, podmořská observatoř. Možnost výletu k pouštnímu parku Timna se Šalamounovými sloupy nebo do parku Jotvata s endemickou faunou a flórou.

11.-12.den: Eilat - Aqaba. Další dva dny pohody u moře v Eilatu a v Aqabě na jordánské straně hranice. Koupání, šnorchlování, glassboaty, barevný svět korálových útesů.

13.-14.den: Aqaba - Wadi Rum - Petra. Divukrásné pouštní scenérie ve Wadi Rum - kontrast písku a červených skal, erozí vymodelovaných bizarních útvarů. Nocleh v poušti. Jedno z nejúžasnějších míst na světě, do nějž samotný vstup vyrazí dech a filmové kulisy pro řadu slavných hollywoodských trháků - Petra: červené nabatejské a římské město vytesané ve skalách, ukryté za hlubokým a úzkým kaňonem.

15.-16.den: Petra - Džeraš - Ammán. Jízda na sever působivou horskou Královskou cestou s kaňony vádí a křižáckými hrady. Madaba: mozaiky v chrámu sv. Jiří. Starozákonní hora Nebo, z níž uzřel Mojžíš „zaslíbenou zemi“ a kde je údajně i pohřben. Přes Ammán do Džeraše - zachovalého římského provinčního města s chrámy, divadlem, fórem a jedinečným sloupořadím.

17.-18.den: Ammán - Praha. Hlavní město Jordánska - „bílý“ Ammán (římská Filadelfie): antický amfiteátr, citadela, archeologické muzeum. Návrat domů.

Pozn. Návštěva míst na území Palestiny, ve východním Jeruzalémě (Chrámová hora), popř. v severní části Jordánska je podmíněna aktuálním příznivým politickým a bezpečnostním stavem. Případný alternativní program dle dané situace.

SVATÉ ZEMĚ - IZRAEL, (PALESTINA) A JORDÁNSKO

Délka tras: letadlem 6000 km, po zemi 2500 km pěšky 4x 4-10 km (volitelně) - vše pro 562
Počasí: vzduch 21-32 °C, voda 24-28 °C
Nástupní místo: Praha

Termín (562): 24.10. - 10.11. 2018
cena v Kč: 68 890,-

V ceně je: Doprava. Víza, vstupní a výstupní poplatky. Ubytování. Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax a poplatků, pronajaté mikrobusy - izraelský, palestinský a jordánský dopravce. Ubytování: Turistické hotely a hostely - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x v beduínských stanech. 1-lůžkový pokoj za příplatek - 13 300 Kč (1x v poušti nelze).

Související fotogalerie

Název fotogalerie
-IZRAEL (21.9.-4.10.2008, Michal Šindelář)
-SÝRIE,LIBANON,JORDÁNSKO (8.10.-26.10.08, Účastníci zájezdů a průvodci CK NOMÁD)
-Izrael (2010, klienti a průvodci zájezdů)

Přihlásit se na zájezd Přihlásit se Vytisknout informace o zájezdu Tisknout zájezd Zobrazit podrobnější informace o zájezdu Podrobné informace
Zobrazit cestopis ze zájezdu Cestopis Virtuální cesta po zájezdu Virtuální zájezd Přednáška týkající se zájezdu Přednáška