Zde můžete zadat Váš e-mail pro pravidelné zasílání novinek.

 

Rádi Vám zašleme dárkový poukaz na zájezd či na částku.

Dárkový poukaz na zájezdy cestovní kanceláře NOMÁD
 

Parkování u letiště Praha

Nejlepší kancelář

Doporučujeme:

TOPlist
 
www.whitneytis.cz www.info-vysocina.cz
 

Virtuální zájezd na Ukrajinu, do Moldávie a Rumunska

Den 1.

Odpoledne vyjíždíme ze Žďáru.V Brně přistupuje nejvíce lidí, dále stavíme v Přerově a v Žilině, kde nastupují slovenští účastníci. V noci projíždíme Slovenskem a brzy ráno v Užhorodě na břehu řeky máme již první vařenou snídani.

zájezd Ukrajina, Moldávie a Rumunsko

Den 2.

Po procházce ulicemi Užhorodu vystupujeme na návrší ke zdejšímu hradu. Vedle hradu prohlížíme pěkný skanzen lidových staveb z Podkarpatska, někteří i blízkou "českou" hospodu. Poté přejezd do Koločavy, návštěva tamního kostelíku a hrobů četníků i Nikoly Šuhaje, Olbrachtova muzea a hospody v bývalé četnické stanici. Noc v místní škole.

zájezd Ukrajina, Moldávie a Rumunsko

Den 3.

Ráno jedeme na sever, do ukrajinského Lvova. Tam prohlídka centra města - památky UNESCO. Zde nás krom řady výstavných chrámů a domů zaujalo i "rojení" nevěst - patrně pokus o rekordní počet svateb. Nocujeme poblíž Lvova na provisorním tábořišti u osamělého domu.

zájezd Ukrajina, Moldávie a Rumunsko

Den 4.

Další cesta vede na východ, do Zborova, kde navštěvujeme hrob společně pochovaných padlých čs.legionářů. Poté dlouhý přejezd po rovinách Ukrajiny na jihovýchod, do české vsi Bohemka. Přijíždíme tam až pozdě večer a spíme v místní faře, která je částí nového zdejšího českobratrského kostela, respektive modlitebny.

zájezd Ukrajina, Moldávie a Rumunsko

Den 5.

Dopoledne si procházíme Bohemku a v modlitebně nás místní paní seznamuje s historií obce. V zdejším obchodě s hospůdkou po nákupu restaurujeme své síly. Následuje jízda na jih, kde stavíme stany na 3 noci v kempu jihozápadně od Oděsy, na kose mezi mořem a sladkovodním limanem.

zájezd Ukrajina, Moldávie a Rumunsko

Den 6.

Ráno přejezd z kempu na prohlídku Oděsy. Prohlížíme pamětihodnosti tohoto významného přístavního města, z nichž mnohé ale potřebují opravu. V místním prospektu zde upozorňují m.j.i na zdejší pobyt našeho Svatopluka Čecha. Odpoledne návrat do kempu, koupání v moři neb limanu, večer krátká bouře s deštěm.

zájezd Ukrajina, Moldávie a Rumunsko

Den 7.

Dopoledne si prohlížíme katakomby poblíž Oděsy, vzniklé v minulé době těžbou kamene pro výstavbu města. V nich se za války skrývali partyzáni, kteří v jejich rozlehlých prostorách měli noclehárny, kuchyni, dílny, štáb a j. Poté přejezd do Oděsy, kde dokončujeme prohlídku města. Na tržišti nakupujeme naposled za ukrajinské hrivny. Navečer koupání a posezení v kempové restauraci.

zájezd Ukrajina, Moldávie a Rumunsko

Den 8.

Z kempu jedeme na západ, kde po přejezdu Dněstru vjíždíme do Moldavska. Po krátké zastávce v Cricova - objednání návštěvy vinných sklepů - přijíždíme do Orhei Vechi. Tam si prohlížíme dávný klášter, vytesaný ve skalách nad řekou a jeho blízké okolí. Nocujeme ve stanech na loučce před místním hotelem.

zájezd Ukrajina, Moldávie a Rumunsko

Den 9.

Ráno přejezd do města vína-Cricova. Projetí částí rozsáhlých vinných sklepů autovláčky,průchod bohatou vinotékou,na závěr ochutnávka vín s pohoštěním v podzemních repre-prostorách. Prohlídka metropole Moldavska-Kišiněvu,dále přes Comrat,centrum moldavské Gaugázie do Holubinky,vsi s částí českých obyvatel. Noci v tamní škole předcházelo večer setkání s místními lidmi.

zájezd Ukrajina, Moldávie a Rumunsko

Den 10.

Dopoledne procházka po Holubince,potom nám hoši zdejší české hudební školy zahráli skladby Jar. Vejvody, k čemuž jsme se připojili zpěvem a došlo i na tanec. Nedlouho po odjezdu z této vsi přejíždíme řeku Prut, za níž je již Rumunsko. Po následné trajektové přeplavbě Dunaje jedeme po jeho pravém,jižním břehu na východ k jeho deltě,kde na louce u mokřin pod stany spíme.

zájezd Ukrajina, Moldávie a Rumunsko

Den 11.

Před snídaní jdeme na pahorek, z něhož vidíme začínající deltu. Po přejezdu do Tulcei krátká zastávka,objednání tří loděk a kol poledne vyplouváme do delty Dunaje po jeho středním rameni. Prohlížíme a fotíme zdejší floru i faunu a kanálky mezi vrbami a rákosím projíždíme do severní, hraniční větve delty. Tou se asi po 6ti hod.vracíme zpět do Tulcei. Večer jízda na západ v kolonách aut(konec weekendu,lidé jedou od moře)do objednaného kempu. Tam však pro ucpané silnice nedojedeme a neplánovaně se ubytováváme v noci ve škole u silnice.

zájezd Ukrajina, Moldávie a Rumunsko

Den 12.

Po dojetí do Predealského průsmyku čekáme kol poledne ve frontě na lanovku do hor Bučegi. V horách se pro časovou tíseň dlouho ale nezdržíme,protože nás čeká dlouhý a obtížný sestup dolů, kam poslední z nás docházejí již za tmy. Přejezd do kempu v Branu.

zájezd Ukrajina, Moldávie a Rumunsko

Den 13.

Ráno pěšky z kempu na prohlídku místního"Drákulova"hradu Bran. Odpoledne jízda cca 20km na severovýchod do Brašova, významného to centra této oblasti. Prohlídka města,při níž někteří z nás vyjeli lanovkou i na blízký vyhlídkový vrch Tampa nad Brašovem. Na fotografii v centru náměstí je radnice, vlevo Černý kostel a Černá věž. Večer návrat naším busem do "vampírského" kempu v Branu.

zájezd Ukrajina, Moldávie a Rumunsko

Den 14.

Přejezd na západ do Drákulova rodného města Sighisoára, ležícího jako i Brašov severně od rumunských Karpat-Transylvánských Alp. Prohlídka historického jádra města,které je památkou UNESCO. Odpoledne přejezd do Kluže v západním Rumunsku. Návštěva centra tohoto města s výstavným náměstím-budova opery,chrám sv.Michala. Večer spíme naposled pod stany v nedalekém kempingu. Na fotografii je rodný dům Vlado Drákuly v Sighisoáře, údajného "krále upírů".

zájezd Ukrajina, Moldávie a Rumunsko

Den 15.

Ráno jedeme z Kluže zbytkem Rumunska do Maďarska, které během dne projíždíme a opouštíme před vjezdem do Bratislavy, kde vystupují první dva spolucestující. Navečer příjezd do Brna, kde vystupuje většina účastníků a kolem 20té hodiny příjezd busu do Žďáru,kde tento pestrý a zajímavý zájezd již nadobro končí.

zájezd Ukrajina, Moldávie a Rumunsko

Den 16.

To je jen malá část programu z našeho zájezdu UKRAJINA, MOLDÁVIE A RUMUNSKO.

Teď už zbývá jen se přihlásit