Zde můžete zadat Váš e-mail pro pravidelné zasílání novinek.

 

Rádi Vám zašleme dárkový poukaz na zájezd či na částku.

Dárkový poukaz na zájezdy cestovní kanceláře NOMÁD
 

Parkování u letiště Praha

Nejlepší kancelář

Doporučujeme:

TOPlist
 
www.whitneytis.cz
ZÁKLADNÍ INFORMACE O TRASE č. 621 Z KATALOGU NA ROK 2019

UZBEKISTÁN - POHÁDKA O STŘEDNÍ ASII

Bývalá středoasijská sovětská republika, v níž přátelští místní obyvatelé znají naši zemi daleko lépe než my tu jejich. K naší škodě… Samarkand, Buchara a Chiva - tři krásná a bohatá města na Hedvábné stezce, spojující kdysi Evropu s Orientem i Čínou. Obří mešity s minarety a školami islámu, velkolepé hrobky, starobylá města s rušnými bazary i staré hliněné pevnosti v poušti Kyzylkum. A kromě skvostů architektury i nádherná příroda vysokých hor, úrodných dolin v povodí dvou životodárných tepen - Syrdarji a Amudarji či pouštní slané Aralské jezero, pro svoji bývalou velikost tradičně nazývané moře. Na zájezdu zažijete kromě jiného i nocleh v tradiční jurtě nebo výlet v pohoří Čatkal a koupání v horské Čarvačské přehradě.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-3.den: Praha - Taškent - Nukus. Odlet do metropole Uzbekistánu. Taškent: Památník nezávislosti, Timurovo muzeum. Přelet do střediska Karakalpacké autonomní republiky - Nukusu: Savického galerie s díly zachráněnými před zničením za Stalinova režimu. Bývalé přístavní město Mujnak u vysychajícího Aralského jezera. Vraky lodí na někdejším jezerním dně, muzeum Aralského jezera, starodávné pohřebiště Mizdachán.

4.den: Toprak Kala, Ajaz Kala. Výlet do pouště Kyzylkum k dva tisíce let starým hliněným pevnostem Toprak Kala a Ajaz Kala. Nocleh v tradičních jurtách pod pevností.

5.-6.den: Chiva. Cesta podél toku majestátní Amudarji do Chivy u turkmenských hranic na okraji pouště Karakum. Chiva - pohádkové staré město obehnané hradbami: Historické jádro Ičan Kala (UNESCO), pevnost Kuchna Ark, medresy s kachlíčkovou výzdobou, mauzoleum Pahlavona Muhammada, vyhlídka z minaretu Islama Chodži.

7.-9.den: Buchara. Přejezd pouští Kyzylkum. Buchara (UNESCO) - bývalé kulturní a obchodní centrum celé Střední Asie: středověká pevnost, velkolepé mešity, minarety, mauzolea, paláce, sufijské svatyně, živá náměstí… Náměstí Kalján s tyrkysovými kupolemi medresy Mir-i Arab a mešity Kalján se 47 m vysokým minaretem, mauzoleum Izmaila Samaního, mešita Maghoki Attar a medresa Čár Minár, dílny řemeslníků ve starých městských karavanserájích, možnost návštěvy folklorního představení, tradičních lázní či Letního paláce emíra.

10.-12.den: Samarkand, Šahrisabz. Přejezd z Buchary do Samarkandu. Gižduván: Ulughbekova medresa. Karavanseráj Malik, keramická dílna a petroglyfy z doby bronzové v Sarmyš Sai. Legendární Samarkand (UNESCO) - jedno z nejstarších měst na světě, centrum říše Tamerlána (Timura Lenka): prohlídka skvostu světové architektury - náměstí Registán. Komplex mauzoleí Šahi Zinda, mohutné brány, obří mešity, observatoř a hrob geniálního Ulugbeka, pestrý bazar Siab. Ruiny starověkého města a muzeum Afrosiab. Šahrisabz (UNESCO) - rodiště slavného dobyvatele Tamerlána: portál Bílého paláce, mešita Kok Gumbaz, mauzoleum Timurovců.

13.-16.den: Čatkalský hřbet - Taškent - Praha. Přejezd do Taškentu a dále k Čarvačské přehradě (860 m) v pohoří Čatkal, výběžku pohoří Ťan-Šan. Možnost výstupu na Malý Čimgan (2097 m). Návrat do hlavního města. Moderní Taškent s rozmáchlými bulváry, ale i historické jádro: medresa Kukeldaš, bazar Čorsu, Páteční mešita, centrum uzbeckého islámu Chast Imám s nejstarším dochovaným koránem Utmana z 8. století. První středoasijské metro se zajímavě vyzdobenými stanicemi. Návrat domů.

Délka tras: letecky 10 000 km, vlaky, busy a auty 1900 km, pěšky 5x 3-15 km (volitelně)
Počasí: vzduch 12-32 °C, sušší než u nás
Nástupní místo: Praha

Termín (621): 12.9. - 27.9. 2019
cena v Kč: 48 990,-

V ceně je: Doprava. Ubytování a strava. Český průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letecká do Uzbekistánu a vnitrostátní přelet Taškent - Nukus včetně tax a poplatků, autobusy, mikrobusy, taxi. Ubytování: 13x turistické hotely - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x v jurtě. 1-lůžkový pokoj za příplatek 6900 Kč (13x). Strava: 13x snídaně, 1x plná penze (v jurtě). V ceně není uzbecké vízum a jeho vyřízení (700 Kč).


Všeobecné informace:

Pasy a víza: Budete potřebovat cestovní pas s platností nejméně 3 měsíce po skončení zájezdu. Doporučujeme přibalit si 1 pasovou fotografii a kopii datové strany vašeho pasu popřípadě si její scan uložte do emailu).
Občané ČR potřebují pro cestu do Uzbekistánu platné vízum. Nabízíme službu vyřízení 15 denního turistického víza za 700 Kč. Budete potřebovat 2x fotografii pasového formátu a 2x vyplněný formulář. Bližší informace ohledně vyřízení víz Vám sdělíme v předstihu. Při přihlášení na zájezd uveďte zda máte o požadované vízum zájem.

Zdravotní připojištění: V ceně zájezdů (pokud není uvedeno jinak) je „zdravotní připojištění“. Jde o cestovní pojištění L5O+ od UNIQA pojišťovny, a.s. Zahrnuje úhradu léčebných výloh do výše 3 500 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, pojištění léčebných výloh, akutního zubního ošetření a repatriace do ČR. Dále náklady na vyslání opatrovníka, předčasný návrat z cesty, právní pomoc, náklady ze ztráty dokladů, odškodnění zdržení při únosu autobusu či letadla a zprostředkování finanční pomoci do 100 000 Kč. Zachraňovací náklady do výše 1 050 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby do 2 000 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů - cyklistika, horské kolo (ne horský sjezd) a vysokohorská turistika do 5000 m (bez náčiní). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.cz/pojisteni/podminky.pdf nebo na www.uniqa.cz. Pokud chcete na zájezdu provozovat rizikové sporty (mnohé jsou dle všeobecných podmínek UCZ/Ces/18 nepojistitelné), raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Při škodní události kontaktuje zákazník neprodleně asistenční službu, která mu pomůže s jejím řešením. Poté v případě vzniku nároku na pojistné plnění neprodleně zákazník vyplní formulář o této události na: https://www.uniqa.cz/hlaseni-skod-cestovani/ Tento formulář vytiskne a zašle k potvrzení do Cestovní kanceláře NOMÁD s.r.o., která ho zkontroluje, potvrdí a pošle jemu zpět. Vyplněný dotazník s tímto potvrzením zákazník pošle poštou pojišťovně UNIQA neprodleně po návratu ze zájezdu. Zákazník byl zvláště upozorněn na tučně zvýrazněné výluky a informace ve všeobecných podmínkách (UCZ/Ces/18) na www.uniqa.cz/jednorazove-cestovni-pojisteni/.
Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů se nevztahuje na pojištění stornopoplatků, trvalých následků úrazu, zavazadel, doplňkové asistence a odpovědnosti za škodu. Proto naše kancelář nabízí KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ za zvýhodněnou cenu, které lze objednat jen s přihlášením zájezdu a zaplatit v první zálohové platbě:

do Evropy:
• 33 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 53 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

pro Svět bez USA a Kanady
• 52 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 72 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

do USA či Kanady
• 77 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 97 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

• 117 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro USA a Kanadu, či 92 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro zbytek světa.

Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1700 Kč/rok) www.edelweiss.cz.

Komplexní připojištění: si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁJEZD A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU! Cena komplexního pojištění vznikne součinem dní a částky na den zájezdu. Komplexní připojištění zahrnuje navíc: Úrazové pojištění - trvalých následků úrazu do 300 000 Kč a smrti do 150 000 Kč. Nemocniční odškodné 150 Kč/den a pojištění zavazadel do 15 000 Kč (škoda na jedné věci do 5 000 Kč). Pojištění stornovacích poplatků do 80% skutečných nákladů max. 30 000 Kč (nebo do 80 000 Kč, nebo do 120 000 Kč) - nemůžete-li nastoupit na cestu z důvodu úrazu nebo akutního onemocnění, úmrtí pojištěného či jediného spolucestujícího aj. Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v UCZ/Ces/18 a najdete je na www.uniqa.cz, nebo www.nomad.cz/ pojisteni/podminky.pdf.

Zdraví: Pro cestu do Uzbekistánu není třeba speciální očkování a není vyžadován mezinárodní očkovací průkaz. Podrobné informace o očkování a cenách jednotlivých vakcín se dozvíte na hygienické stanici a centrech cestovní medicíny.

Před cestou doporučujeme:
ověřit si platnost očkování proti tetanu, záškrtu a obrně,
očkování proti břišnímu tyfu,
očkování proti žloutence typu A, B (doporučeno),
preventivní prohlídku u zubního lékaře.

Ubytování: Během zájezdu budeme ubytováni ve 2 lůžkových pokojích s příslušenstvím v hotelech místního turistického standardu, který bývá v Uzbekistánu velmi dobrý. Jednou budete spát také v jurtě. Pokud nechcete spoléhat na kvalitu a čistotu povlečení, můžete si přibalit svoje prostěradlo nebo lehký, letní spací pytel.

Strava: Kromě snídaní (13x) a 1x plné penze v jirtě není strava zahrnuta v ceně zájezdu. S výběrem jídla vám ochotně poradí průvodce. Ceny potravin a hotových jídel jsou nižší než u nás, proto se budete moci stravovat v místních restauracích a kupovat si čerstvé potraviny na tržnicích. Sortiment zboží v obchodech je poměrně omezený.
Voda: Raději nepijte vodu z neznámých zdrojů. Doporučujeme kupovat pouze nápoje v uzavřených plastových lahvích s neporušeným uzávěrem. Pitná balená voda je k dispozici bez problémů po celé trase.
Jídlo: Na ulici si jídlo vybírejte pečlivě. Jezte teplá a čerstvá jídla, vyhněte se salátům, nevařenému masu a rybám. Mléko nemusí být vždy pasterizováno, ale jogurty bývají hygienicky nezávadné. Ovoce a zeleninu si raději před požitím důkladně omyjte, nebo oloupejte. S výběrem jídla vám bude pomáhat průvodce a stravovat se budete v místních restauracích, které občas bývají i součástí hotelu.

Doprava: V průběhu zájezdu se po Uzbekistánu budeme přepravovat místní dopravou, která zahrnuje mikrobusy (tzv. maršrutky), autobusy, sdílené taxíky a vlak.

Klimatické poměry: V září očekávejte v Uzbekistánu denní teploty kolem 23-29 °C, noční kolem 15-25 °C, převážně jasné počasí beze srážek.

Jak se zabalit: Vhodné zavazadlo pro tuto cestu je batoh do 60 l (typu Gemma apod.) nebo malý kufr na kolečkách a menší batůžek. Velké zavazadlo bude většinu času na hotelích nebo v zavazadlovém prostoru při přesunech, zatímco s malým batůžkem budete podnikat výlety.
Zřídka se stává, že zavazadlo dorazí do místa příletu opožděno o několik dní. Pro tyto mimořádné situace je dobré mít s sebou v příručním zavazadle také základní hygienické potřeby a prádlo na dobu cca 3 dní.
Vzhledem k teplejšímu klimatu je nejlepší vzdušné bavlněné oblečení. Nezapomeňte však také flísku nebo větrovku do hor v závěru programu. Na obutí si vezměte sportovní sandály plus lehké trekkové boty nebo kvalitní botasky do náročnějšího terénu. Na ochranu proti slunci budete potřebovat krém s vysokým ochranným faktorem, sluneční brýle s UV filtrem a pokrývku hlavy. Může se hodit repelent proti komárům – z našich zkušeností jsou nejlepší Autan nebo Off, běžně dostupné v našich lékárnách či drogeriích. V Uzbekistánu lze zakoupit běžné toaletní potřeby (šampon, mýdlo, zubní pasta, dámské potřeby, toaletní papír). Pro případ časného ranního vstávání je nutný budík (většinou stačí mobilní telefon). Dále doporučujeme baterku (výpadky elektrického proudu), navlékací obal na batoh (zabrání ušpinění či zaprášení během transportu), kapesní nůž, šicí potřeby, šňůru a pár kolíčků na pověšení prádla. Zásuvky jsou kompatibilní s našimi plochými zástrčkami, redukci nebudete potřebovat. Kdo nezná své spolunocležníky, neměl by zapomenout špunty do uší. Samozřejmostí jsou také nepropustné plastikové sáčky nebo igelitové tašky – s ohledem na svoje spolunocležníky berte prosím jen nešustivé!

Valutové vybavení: Kapesné budete potřebovat na nákup potravin, na vstupné do památek a na nákup suvenýrů. Měna, kterou je vhodné mít s sebou, jsou americké dolary (nové bankovky vydané po roce 2006), nebo eura. Minimální částka postačující k pokrytí veškerých nákladů spojených s výše uvedeným programem je asi 300 USD. Pro neočekávané případy doporučujeme mít s sebou ještě finanční rezervu, nejlépe v podobě další hotovosti. Cestovní šeky jsou obtížně směnitelné a ojedinělé bankomaty obvykle nefungují. Výměnu dolarů za místní měnu je nejlépe provést ve směnárnách, nebo v hotelech. Banky většinou peníze nemění, pokud ano, tak v horším kurzu. S výměnou valut vám ochotně poradí průvodce.
Orientační kurz: uzbecký sum (UZS), 1 CZK = cca 369 UZS, 1 USD = cca 8 305 UZS, 1 EUR = 9 461 UZS. Počítejte s tím, že kurzy jsou orientační, je nezbytné si je aktuálně před cestou ověřit.
Celková výše vstupného - počítejte cca s 50 USD. V Uzbekistánu platí přísný zákaz fotografování na mnoha veřejných místech (strategicky důležitých), jako je např. metro, letiště, nádraží… Dále je nevhodné bez svolení fotografovat interiéry islámských škol a památek. K tomu je třeba si opatřit povolení, často vydané za úplatu. Do výše vstupného nejsou započítané poplatky za fotografování a natáčení navštívených památek.

Bezpečnost a kulturní pravidla: Přestože životní podmínky místního obyvatelstva nejsou většinou jednoduché (totalitní režim), v Uzbekistánu nehrozí žádné akutní nebezpečí okradení, přepadení apod. (policejní stát). Doporučujeme však dodržovat běžné zásady bezpečného cestování (v noci se vyhýbat neosvětleným uličkám, cennosti nosit v tajných kapsách, respektovat místní kulturu). Proti možným drobným krádežím doporučujeme se zabezpečit takto: ukládáním cenných věcí (pas, peníze, letenka) do money beltu. Jedná se o speciální ledvinku, která se umístí pod oblečení. Lze ji koupit v prodejnách sportovních potřeb; http://www.4camping.cz/p/ledvinka-pinguin-waist-security-pocket-l/. Pro případ krádeže je dobré mít v kapse menší sumu peněz (např. 10 USD), se kterou by se zloděj spokojil.
Nedoporučujeme na sebe upozorňovat ukazováním peněz na veřejnosti, nevhodným chováním a oblečením. Snažte se svým zevnějškem a chováním zapadnout mezi místní obyvatelstvo. Uzbekistán je muslimskou zemí, proto je velmi žádoucí přizpůsobit tomu své oblečení a chování. Výstřední či vyzývavé oblečení zanechejte prosím doma.
Ženy by měly v Uzbekistánu cestovat v sukních, kalhotách nebo šatech sahajících alespoň na kolena. Trička nebo košile s krátkým rukávem nejsou problém, nenoste však tílka bez rukávů. Šátek, šál nebo klobouček na zakrytí vlasů není nutný kvůli tamním zvyklostem, ale proti slunci. (Místní ženy nosí obvykle dlouhé pestrobarevné šaty s krátkými rukávy a na hlavě šátek.)
Muži by měli mít dlouhé kalhoty (kraťasy pokud možno ne). Krátké rukávy u košilí nebo triček naopak nejsou problém. (Starší místní muži obvykle chodí v tmavých plátěných kalhotách, bílé košili s dlouhým rukávem (případně v saku) a v černých polobotkách; mladíci v riflích a čínských tričkách.)
Každý turista-cestovatel musí mít také neustále na paměti, že on je hostem a on by se měl tedy přizpůsobit místním zvykům a být tolerantní.


Praktické informace na cestu:

Elektřina: 220V / 50 Hz. Zásuvky našeho typu, adaptér nutný není.

Telefonování: GSM frekvence 900 / 1800 MHz je stejná jako v ČR. Ověřte si u svého operátora, že máte aktivován roaming. Ceny hovorů, SMS a partnerských sítí vám sdělí váš operátor. Pro volání do ČR použijte předvolbu 810, poté 420 a dále konkrétní telefonní číslo (příklad: 810420123456789).

Internet: Internet je k dispozici ve všech větších městech, dostupné jsou internetové kavárny. Vetšina ubytovacích zařízení poskytuje připojení k internetu přes bezdrátovou síť WiFi. Rychlost internetového spojení je velice pomalá.

Pošta: Obecně se dá říci, že poštovní služby nejsou příliš spolehlivé, obzvláště u balíků. Doručení do ČR trvá zhruba 1 měsíc.


Poznámky:
a) Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů na rok 2019, napište či zavolejte si o něj na uvedená kontaktní místa, rádi Vám ho bezplatně zašleme.
b) Změny údajů zde uvedených jsou vyhrazeny. Závazné a definitivní informace obdržíte v informačním dopisu, který přihlášení obdrží nejpozději 3 týdny před odjezdem (obvykle však dříve).
c) Vzhledem k zajišťování letenek doporučujeme nenechávat přihlašování na zájezd na poslední chvíli a hlásit se s předstihem.