Zde můžete zadat Váš e-mail pro pravidelné zasílání novinek.

 

Rádi Vám zašleme dárkový poukaz na zájezd či na částku.

Dárkový poukaz na zájezdy cestovní kanceláře NOMÁD
 

Parkování u letiště Praha

Nejlepší kancelář

Doporučujeme:

TOPlist
 
www.whitneytis.cz
ZÁKLADNÍ INFORMACE O TRASE č. 621 Z KATALOGU NA ROK 2018

MONGOLSKO A KYRGYZSTÁN - K NEJKRÁSNĚJŠÍM JEZERŮM PLANETY

Dvě země, které spojuje nádherná příroda, spojená s pocity prostoru, volnosti a samoty. Obě vnitrozemské a vysoko položené - z Kyrgyzstánu je ze všech zemí světa nejdál k moři a 40% jeho území leží výše než 3000 m n.m. Země stepí, vysokých hor a velkých, průzračně modrých jezer Chövsgöl, Issyk-Kul a Son-Kul, které bez přehánění náleží k těm nejkouzelnějším na celém světe. Hlavní města Ulánbátar a Biškek. Fosílie dinosaurů, lamaistické kláštery a gigantické sochy. „Hory duchů“ - pohoří Ťan-Šan a spektakulární soutěsky. Dvě země pastevců a milovníků koní, úžasně pohostinných, hrdých lidí, žijících s přírodou v dokonalé harmonii.

Program

1.-2.den: Praha - Ulánbátar. Let do Mongolska. Hlavní město Ulánbátar: vyhlídka Zaisan, centrální Čingischánovo náměstí s vládními budovami a sochami Čingischána (největší jezdecká na světě) a „mongolského Lenina“ Süchbátara, Zimní palác Bogdchánů.

3.den: Ulánbátár - Mörön - Chövsgöl. Klášter Gandan s buddhistickou univerzitou Zanabazar, lamaistickými obřady a obří sochou stojícího Buddhy. Přelet do města Mörön, centra ajmaku Chövsgöl s nomádskými trhy a novým klášterem. Přejezd ryzí divočinou k „bratru Bajkalu“ - největšímu mongolskému jezeru Chövsgöl, spojenému s řadou mýtů. Překrásná horská krajina obývaná posledními pastevci sobů Cátany. Přejezd do turistického tábora na břehu Chövsgölu. Možnost jízdy na koních, plavby na loďkách a rybaření.

4.den: Jezero Chövsgöl. Návštěva u kmene turkických Cátanů, kteří na rozdíl od Mongolů nežijí v jurtách, ale v týpích. Poznání životního stylu a aktivit pastýřů sobů v tajze. Cestou zpět k jezeru návštěva rodiny, která chová jaky (ochutnáte jačí mléko?). Pobyt u jezera s možnostmi vlastních aktivit.

5.den: Chövsgöl - Mörön - Ulánbátár. Přejezd do Mörönu a přelet zpět do Ulanbátaru: Přírodovědecké muzeum s kompletní kostrou Tyrannosaura rexe a vejci dinosaurů i s jejich hnízdy. Možnost nákupů na bazaru.

6.den: Ulanbátar - Biškek. Přelet z Ulánbátaru do hlavního města Kyrgyzstánu - Biškeku (v dobách SSSR - Frunze): Centrum města s náměstím Ala-Too, parky a zahrady, návštěva historického muzea a Ošského bazaru.

7.den: Biškek - Issyk-kul. Přejezd podél hranic s Kazachstánem pod pětitisícovými vrcholky Ťan-Šanu z Biškeku na východ. Tokmok: věž Burana - zbytky téměř 50 m minaretu z 11. stol. Bal-bal - náhrobní kameny v podobě postav. Nádherný šperk Střední Asie - legendární „Teplé jezero“ Issyk-kul, druhé nejvýše položené (1608 m) a páté nejhlubší velké jezero světa. Po jeho jižním břehu do Jurtového tábora. Možnost přípravy národních kyrgyzských jídel (boorsok, damlyama aj.)

8.den: Issyk-kul - Son-kul. Přejezd k vysokohorskému jezeru Son-kul (3016 m). V letní sezoně sem přijíždějí s rodinami pastevci s dobytkem a celé léto žijí v jurtách. Poznání života kočovníků. Možnost jízdy na koních, ochutnávka kumysu (kvašeného kobylího mléka), kyrgyzského národního nápoje. Na zpáteční cestě návštěva vesnice Kočkor, oběd v kyrgyzské rodině, ukázka výroby plsti.

9.den: Son-kul - Kyzyl-Oi. Přejezd do Kyzyl-Oi v údolí mohutné řeky Kekemeren. Pozoruhodná krajina mohutných skal s do červena zbarvenými stěnami. Procházka po vesnici, poznávání kyrgyzského způsobu života, kontakty s místními obyvateli, folklórní koncert při večeři. Ubytování v kyrgyzské rodině. Možnost podílet se na přípravě večeře.

10.den: Kyzyl-Oi - Suusamyr - Biškek. Přejezd do Suusamyru - jeden z nejúchvatnějších kaňonů Kyrgyzstánu. Návrat do Biškeku. Večeře na rozloučenou s folklorním představením.

11.den: Biškek - Praha. Odlet domů.

Termín (621): 28.6. - 8.7. 2018
cena v Kč: 68 590,-

V ceně je: Doprava. Ubytování a strava. Vstupy na navštívené objekty v rámci programu, folklorní představení. Víza včetně jejich vyřízení, podpora místní CK. Český průvodce, místní průvodci po trase po celou dobu pobytu, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letecká do Mongolska a z Kyrgyzstánu, zpáteční přelet Ulánbátar-Mörön a přelet Ulánbátar-Biškek včetně tax a poplatků. Po trase v Mongolsku i Kyrgyzstánu pronajatými minibusy řízenými místními řidiči. Ubytování: Hotely (3*): 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, 4x v jurtách u jezer (2x u Chövsgöl a 2x u Issyk-kul) - vždy po 2-5 osobách, 1x v kyrgyzské rodině (pokoje po 2 osobách). 1-lůžkový pokoj za příplatek 5600 Kč. Strava: Během programu v Mongolsku a Kyrgyzstánu 5x plná penze, 1x polopenze a 3x snídaně.


Všeobecné informace:

Pasy a víza: K účasti na zájezdu je zapotřebí cestovní pas platný nejméně dalších 12 měsíců po skončení zájezdu s minimálně 3 čistými stránkami (pozor, na stránce by nemělo být ani propité razítko z předchozích stránek). Doporučujeme pořídit si před cestou fotokopie všech osobních dokladů. Současně je praktické mít tyto dokumenty naskenované a přístupné z internetu. Zjednoduší to vaši situaci při případné ztrátě cestovního dokladu.
Mongolsko: K účasti na zájezdu je potřeba mongolské vízum, které máte v ceně zájezdu a vyřizovat jej za Vás bude naše CK. Turistická víza do Mongolska jsou vystavována na 30 dní s možností jednorázového prodloužení na území Mongolska o dalších 30 dní. Pro delší dobu pobytu je třeba zažádat o zvláštní vízum, jehož vyřízení je výrazně procesně i časově náročnější.
Kyrgyzstán: V roce 2012 byla zrušena vízová povinnost pro turistické cesty na základě pozvání nepřesahující 60 dnů pobytu.
Bližší informace ohledně vyřízení mongolských víz obdržíte v informačním dopisu.

Zdravotní připojištění: V ceně zájezdů (pokud není uvedeno jinak) je „zdravotní připojištění“. Jde o cestovní pojištění od Allianz pojišťovny, a.s. Zahrnuje úhradu léčebných výloh do výše 3 500 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, ambulantního ošetření, léků a materiálu, hospitalizace, repatriace do ČR. Akutní zubní ošetření do výše 10 000 Kč, pojištění rizik související s terorismem do výše 1 500 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů - cyklistika, horské kolo a vysokohorská turistika nad 3000 m (do 5000 m). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.cz/ pojisteni/podminky.pdf nebo na www.allianz.cz. Pokud chcete na zájezdu provozovat rizikové sporty, raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Podpisem cestovní smlouvy klient souhlasí s Pojistnými podmínkami (PP, všeobecnými a zvláštními) Allianz pojišťovny a.s., se zjišťováním údajů o zdravotním stavu pojištěného v případě uplatnění nároku na pojistné plnění z úrazového pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí a potvrzuje, že mu byly předány písemné informace pro zájemce o pojištění a podmínky (PP). Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů se nevztahuje na pojištění stornopoplatků, trvalých následků úrazu, zavazadel, doplňkové asistence a odpovědnosti za škodu. Proto naše kancelář nabízí KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ za zvýhodněnou cenu, které lze objednat jen s přihlášením zájezdu a zaplatit v první zálohové platbě:
• 28 Kč/os./den, či 518 Kč pro více jak 19 dní na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč) do Evropy,
• 47 Kč/os./den, či 990 Kč pro více jak 21 dní na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč) do Světa,
• 1180 Kč/os./pobyt na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč) do Světa. Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1700 Kč/rok) www.edelweiss.cz.

Komplexní připojištění: si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁJEZD A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU! Ceny komplexního připojištění jsou uvedeny výše. Komplexní připojištění zahrnuje navíc: Úrazové pojištění - poměrné trvalé následky úrazu do 400 000 Kč a smrt následkem úrazu do 200 000 Kč. Pojištění zavazadel - všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného do 20 000 Kč, na škodu na jedné věci a cennostech do 10 000 Kč, na zpoždění letu od 7. hodiny a zpoždění zavazadel od 7. hodiny do 5 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu na životě a zdraví do 2 000 000 Kč a do poloviční výše za škodu na věci (vždy se spoluúčastí 5 000 Kč). Doplňkové asistenční služby jako právní pomoc v zahraničí aj. Pojištění stornovacích poplatků do 80% skutečných nákladů max. 30 000 Kč (nebo do 80 000 Kč za 1180 Kč) - nemůžete-li nastoupit na cestu z důvodu úrazu nebo akutního onemocnění, úmrtí pojištěného či jediného spolucestujícího aj. Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v PP a najdete je na www.allianz.cz, nebo www.nomad.cz/ pojisteni/podminky.pdf.

Zdraví:
Mongolsko: Doporučujeme očkování proti žloutence (hepatitida A), příp. proti břišnímu tyfu (konzultujte s odborníky na hygienických stanicích).
Kyrgyzstán: Všichni cestující, jež do Kyrgyzstánu přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí povinně podrobit očkování proti této nemoci. Mělo by k ní dojít s alespoň desetidenním předstihem. Doporučené očkování: před cestou si pro jistotu nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám. Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem osobám. K nákaze hepatitidou typu A dochází nejčastěji z infikované vody či jídla v oblastech se špatnou hygienou.
Zkontrolujte si, zda Vám neuplynula doba účinnosti očkování proti tetanu (přeočkování vždy po 10 letech), popř. konzultujte i přeočkování proti záškrtu a poliomyelitidě (dětské obrně). Otázky ohledně očkování konzultujte s odborníky na hygienických stanicích.

Ubytování: Ubytováni budete ve 3* hotelech, a to ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Dále 4x v jurtách u jezer (2x u Chövsgöl a 2x u Issyk-kul) - vždy po 2-5 osobách, 1x v kyrgyzské rodině (pokoje po 2 osobách). Jednolůžkový pokoj je možný za příplatek 5600 Kč.

Strava: Během programu v Mongolsku a Kyrgyzstánu máte v ceně 5x plnou penzi, 1x polopenzi a 3x snídani. Ostatní stravu si zajišťuje každý účastník sám. Snídaně nejsou vždy součástí ubytování, ne všechny hotely snídaně poskytují, proto je možné, že snídat budete v blízkém okolí hotelu.
S sebou počítejte cca 15 USD na den, tedy celkem 150 - 200 USD.

Doprava: Letecká do Mongolska a z Kyrgyzstánu, zpáteční přelet Ulánbátar-Mörön a přelet Ulánbátar-Biškek včetně tax a poplatků. Po trase v Mongolsku i Kyrgyzstánu pronajatými minibusy řízenými místními řidiči.

Klimatické poměry: Podnebí Mongolska je chladné s dlouhými a krutými zimami. Průměrná denní maxima v
Mongolsko: Ulanbátaru jsou cca 21 °C, noční minima cca 9 °C. Ve stepích Altaje je klima drsnější, kdy denní teploty občas stoupají až ke 40 °C, zatímco noční se mohou blížit i k bodu mrazu (zvláště ve vyšších polohách). Bohužel, ačkoli je Mongolsko známé jako "Země modrého nebe" s více než 260 slunečnými dny v roce, je pravděpodobné, že přeháňky určitě nejednou zažijete. Pro klima v Mongolsku obecně platí, že je chladné, větrné a proměnlivé, kdy jeden den sice můžete ven v tričku, na několik dalších je však třeba větrovka, teplý svetr a pořádné boty.
Kyrgyzstán: Kyrgyzstán má kontinentální podnebí s relativně malými srážkami a častým sluncem, během roku je tu průměrně 247 slunečních dnů. Zato zima dokáže být především v horách velmi krutá s obrovskými chumelenicemi a záplavou sněhu, teplota klesá i na - 20 °C. Nejvhodnější dobou návštěvy je jaro či podzim, ale pokud vám nevadí vysoké teploty a máte rádi hory, pak do Kyrgyzstánu zamiřte klidně i v létě, které je na treky a výstupy ideální.

Jak se zabalit: Komplikovaný problém vyžadující přemýšlení. Potřebujete teplejší oblečení (svetr, větrovku, pláštěnku, nepromokavé a neklouzavé turistické boty). Zároveň i lehké letní oblečení, sandály, plavky...Přitom vše do 20 kg váhy. Řiďte se zásadou, že méně bývá někdy více a co nemám, to nepotřebuji (kromě toho nejnutnějšího, pochopitelně). Kromě batohu na záda (rozhodně ne kufr nebo tašku na ramena!) si vezměte menší batoh (můžete ho mít při sobě v letadle a na kratší túry).

Valutové vybavení: Vstupné do navštívených míst není v ceně zájezdu a účastníci si ho hradí sami z vlastních prostředků. Nejvhodnější valutou pro tento zájezd jsou americké dolary. Kromě zmiňovaných cca 150-200 USD na jídlo počítejte pro tyto účely s částkou celkem asi 100-200 dolarů. Kromě všeho uvedeného počítejte s určitou částkou na suvenýry, drobné bakšišné apod. a mějte v záloze finanční rezervu pro případ zdravotních potíží.

Personál: Průvodce zájezdu bude uveden v informačním dopise.


Praktické informace na cestu:

Elektřina: V Mongolsku se setkáte s napětím 230 V, 50 Hz, zásuvky jsou stejné jako u nás. OVĚŘTE SI TYP ZÁSUVKY v cílových zemích na www.zasuvky.hw.cz- OVĚŘTE SI TYP ZÁSUVKY v cílové zemi. Telefon: Telefony jsou dostupné v hlavním městě Ulánbátaru na poštách. V ostatních částech Mongolska není telekomunikační síť ještě zcela rozvinutá.

Internet: V Ulánbátaru je poměrně snadno dostupný.

Pošta: V hlavním městě Ulánbátaru jsou pošty dostupné, je třeba počítat s velmi dlouhou dobou (i několik týdnů) doručení zásilky.


Poznámky:
a) Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů na rok 2018, napište či zavolejte si o něj na uvedená kontaktní místa, rádi Vám ho bezplatně zašleme.
b) Změny údajů zde uvedených jsou vyhrazeny. Závazné a definitivní informace obdržíte v informačním dopisu, který přihlášení obdrží nejpozději 3 týdny před odjezdem (obvykle však dříve).
c) Vzhledem k zajišťování letenek doporučujeme nenechávat přihlašování na zájezd na poslední chvíli a hlásit se s předstihem.