Zde můžete zadat Váš e-mail pro pravidelné zasílání novinek.

 

Rádi Vám zašleme dárkový poukaz na zájezd či na částku.

Dárkový poukaz na zájezdy cestovní kanceláře NOMÁD
 

Parkování u letiště Praha

Nejlepší kancelář

Doporučujeme:

TOPlist
 
www.whitneytis.cz
ZÁKLADNÍ INFORMACE O TRASE č. 721, 722 Z KATALOGU NA ROK 2019

INDICKÝ HIMÁLAJ - K PRAMENŮM GANGY, ZLATÝ CHRÁM A TÁDŽ MAHAL

Trek k pramenům nejposvátnější indické řeky Gangy pod údajně nejkrásnější himálajskou horou. Výstup k posvátné Kraví tlamě, kde řeka Ganga vytéká z ledovcové jeskyně. Panoptikum indických svatých nejrůznějších sekt a kast. Meditační města na Ganze Rišikéš a Hardvár. „Malý Tibet“ Dharamsala - dalajlámovo útočiště v Indii. Svatyně Sikhů - Zlatý chrám v Amritsaru, jedno z nejmagičtějších míst subkontinentu. Nejnavštěvovanější místo Indie Ágra s bělostnou hrobkou Tádž Mahal a její hlavní město - „Nové“ i starobylé Dillí.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Dillí. Odlet do hlavního města Indie Dillí: nejstarší minaret v Indii Kutub Minár s proslulým nerezavějícím železným sloupem, Velká mešita (největší v Indii), Červená pevnost, tržiště a uličky starého Dillí.

3.-4.den: Máthura, Ágra. Na jihovýchod do Krišnova rodiště - svatého města Mathura: lodí po Jamuně podél ghátů s věřícími. Historická Ágra: nejikoničtější památka Indie a nejslavnější mauzoleum světa - bělostný Tádž Mahal, mohutná Červená pevnost.

5.-6.den: Dillí - Amritsar - Dharamsala. Přejezd na severozápad do indické části Paňdžábu. Amritsar: magická svatyně Sikhů - Zlatý chrám. Omamná večerní atmosféra u posvátného jezírka kolem chrámu (i s možností přenocování). Studna Jallianwala Bagh - místo masakru 2000 Indů (viz film Gándhí). Přejezd na severovýchod přes Pathankot do hor „Malého Tibetu“.

7.-8.den: Dharamsala - Hardvár. Dharamsala - centrum lamaistického buddhismu v Indii, exilové útočiště tibetského dalajlámy. Přejezd podhůřím Himálaje přes Šimlu a Déhrádún do povodí Gangy.

9.-10.den: Hardvár - Rišikéš. „Boží brána“ Hardvár, kde posvátná řeka hinduismu Ganga opouští Himálaj: poutní ghát Har ki Pairi, lanovkou k chrámu Mansa Devi. Světová metropole jógy a meditací - Rišikéš (zde pobývali mj. Beatles či hollywoodské hvězdy), pro zájemce rafting na Ganze.

11.-15.den: Gangotri. Přes pásma Himálaje do Gangotri (3050 m). Třídenní pobyt v Gharwalském Himálaji. Trek k pramenům Gangy k ledovcové jeskyni Gaumukh (Kraví tlama - 3890 m), s případným pokusem o výstup k horské louce Tapovan (4450 m). Jedinečné pohledy na snad nejkrásnější horu Himálaje - „Matterhorn“ Shivling (6543 m), Bhagirathi I (6856 m) aj. Obří ledovec Gangotri, svatí poutníci sádhuové, nazí nágové aj. Návrat do Rišikéše.

16.-17. den: Dillí - Praha. Návrat do Dillí. Případná další prohlídka města (dle časových možností): moderní hlavní město Indie New Delhi, Rádž Ghát s Gándhího muzeem, nákup suvenýrů aj. Odlet domů.

Délka tras: letadlem 12 000 km, po zemi 2700 km, pěšky 4x 5-15km (volitelně)
Počasí: nížiny 32-36 oC, Himálaj 15-25 oC
Nástupní místo: Praha

Termín (721): 25.4. - 11.5. 2019
cena v Kč: 49 990,-

Termín (722): 23.4. - 9.5. 2020
cena v Kč: 49 990,-

V ceně je: Doprava. Permit do oblasti Gangotri. Víza (Indie) včetně vyřízení. Ubytování a snídaně. Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letecká do Dillí včetně tax a poplatků, vlaky, busy včetně pohodlných dálkových, pronajatá auta, lodě, taxi, rikšové. Ubytování: 10x hotely a penziony - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x horská ubytovna, 2x lehátka v nočním vlaku, 1x dálkový noční autobus. 1-lůžkový pokoj za příplatek 4800 Kč (10x), na horské ubytovně není možný. Strava: 10x snídaně.


Všeobecné informace:

Pasy a víza: Ke vstupu do Indie budete potřebovat biometrický cestovní pas platný alespoň 6 měsíců po skončení zájezdu se dvěmi volnými stránkami. K vyřízení víza do Indie je zapotřebí elektronicky předat do CK digitální fotografii (barevnou, aktuální, na bílém pozadí), sken datové stránky pasu (s fotografií) a vyplněný dotazník. Veškeré podrobné informace obdržíte v dostatečném předstihu.
Systém e-Visa je podobný jako při vyplňování klasického víza, je jednodušší a rozdíl je v tom, že vízum nemáte uděleno v pase, ale máte ho v tištěné verzi a přikládáte ho společně s pasem při kontrole po příletu na letiště v Indii. Po příletu na letiště je také nutné prokázat se zpáteční letenkou pro cestu z Indie a prokázat se dostatečným množstvím finančních prostředků pro pobyt v Indii (alespoň 500 USD).
Doporučujeme si před cestou zhotovit kopii přední strany Vašeho cestovního pasu (buď vytištěnou nebo mít přístupnou z internetu). Stejně tak si zhotovte kopie všech důležitých dokladů, které si na zájezd berete. Doporučujeme abyste si vzali alespoň 2 pasové fotografie jako rezervu pro případ ztráty.

Zdravotní připojištění: V ceně zájezdů (pokud není uvedeno jinak) je „zdravotní připojištění“. Jde o cestovní pojištění L5O+ od UNIQA pojišťovny, a.s. Zahrnuje úhradu léčebných výloh do výše 3 500 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, pojištění léčebných výloh, akutního zubního ošetření a repatriace do ČR. Dále náklady na vyslání opatrovníka, předčasný návrat z cesty, právní pomoc, náklady ze ztráty dokladů, odškodnění zdržení při únosu autobusu či letadla a zprostředkování finanční pomoci do 100 000 Kč. Zachraňovací náklady do výše 1 050 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby do 2 000 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů - cyklistika, horské kolo (ne horský sjezd) a vysokohorská turistika do 5000 m (bez náčiní). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.cz/pojisteni/podminky.pdf nebo na www.uniqa.cz. Pokud chcete na zájezdu provozovat rizikové sporty (mnohé jsou dle všeobecných podmínek UCZ/Ces/18 nepojistitelné), raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Při škodní události kontaktuje zákazník neprodleně asistenční službu, která mu pomůže s jejím řešením. Poté v případě vzniku nároku na pojistné plnění neprodleně zákazník vyplní formulář o této události na: https://www.uniqa.cz/hlaseni-skod-cestovani/ Tento formulář vytiskne a zašle k potvrzení do Cestovní kanceláře NOMÁD s.r.o., která ho zkontroluje, potvrdí a pošle jemu zpět. Vyplněný dotazník s tímto potvrzením zákazník pošle poštou pojišťovně UNIQA neprodleně po návratu ze zájezdu. Zákazník byl zvláště upozorněn na tučně zvýrazněné výluky a informace ve všeobecných podmínkách (UCZ/Ces/18) na www.uniqa.cz/jednorazove-cestovni-pojisteni/.
Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů se nevztahuje na pojištění stornopoplatků, trvalých následků úrazu, zavazadel, doplňkové asistence a odpovědnosti za škodu. Proto naše kancelář nabízí KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ za zvýhodněnou cenu, které lze objednat jen s přihlášením zájezdu a zaplatit v první zálohové platbě:

do Evropy:
• 33 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 53 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

pro Svět bez USA a Kanady
• 52 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 72 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

do USA či Kanady
• 77 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 97 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

• 117 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro USA a Kanadu, či 92 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro zbytek světa.

Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1700 Kč/rok) www.edelweiss.cz.

Komplexní připojištění: si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁJEZD A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU! Cena komplexního pojištění vznikne součinem dní a částky na den zájezdu. Komplexní připojištění zahrnuje navíc: Úrazové pojištění - trvalých následků úrazu do 300 000 Kč a smrti do 150 000 Kč. Nemocniční odškodné 150 Kč/den a pojištění zavazadel do 15 000 Kč (škoda na jedné věci do 5 000 Kč). Pojištění stornovacích poplatků do 80% skutečných nákladů max. 30 000 Kč (nebo do 80 000 Kč, nebo do 120 000 Kč) - nemůžete-li nastoupit na cestu z důvodu úrazu nebo akutního onemocnění, úmrtí pojištěného či jediného spolucestujícího aj. Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v UCZ/Ces/18 a najdete je na www.uniqa.cz, nebo www.nomad.cz/ pojisteni/podminky.pdf.

Zdraví: Indie vzhledem ke své geografické poloze, civilizační úrovni i vysoké hustotě zalidnění náleží mezi zdravotně rizikovější oblasti. Proto doporučujeme nejprve celkovou zdravotní prohlídku a po ní očkování proti žloutence (hepatitida A), břišnímu tyfu, popř. i proti japonské encefalitidě, meningokokové meningitidě a vzteklině. Zkontrolujte si, zda Vám neuplynula doba účinnosti očkování proti poliomyelitidě (dětské obrně) a tetanu (u obou přeočkování vždy po 10 letech). Neopomeňte antimalarika (Lariam). Otázky ohledně očkování a způsob aplikace antimalarik konzultujte s odborníky na hygienických stanicích.

Ubytování: Spát budete v turistických hotelech a penzionech, ve dvoulůžkových pokojích většinou s klimatizací, všechny jsou vesměs stejně vybaveny - jednoduché, ale čisté a příjemné pokoje. Teplá voda není zdaleka pravidlem a ani sprchy nejsou úplně všude a nefungují s železnou pravidelností. Dále strávíte 2 noci v horské chatě, 2 noci v nočním lehátkovém vlaku a jednu noc v nočním autobuse.

Strava: V ceně zájezdu jsou zahrnuty snídaně. Ostatní strava není v ceně zájezdu a každý účastník si ji zajišťuje sám. Snídaně nejsou vždy součástí ubytování, ne všechny hotely snídaně poskytují, proto je možné, že snídat budete v blízkém okolí hotelu.
V Indii existuje přímá úměra mezi cenou jídla a prostředím, v němž se nabízí. Rychlé občerstvení "na ulici" je velmi levné, může však být rizikové ze zdravotního hlediska. Jídlo ve slušnějších restauracích je přibližně na naší cenové úrovni.
Co se v Indii jí ? Strava se skládá převážně z vegetariánských jídel, z masa tu najdeme kuřecí, ryby, buvolí a skopové, ale v omezené míře. Upravuje se na způsob "kebabů" jak z mletého masa, tak nemletého, ale hlavně na kari. Jako příloha je nejčastěji rýže či pšeničné placky. Z těch vegetariánských uveďme například špenát se sýrem, brambory smíchané s hráškem, dal (něco jako hrachová kaše či polévka), kari fazole, Masala dosa (placka z rýžového těsta plněná bramborovou směsí), květák...Oblíbené jsou také ryby, obzvláště mořské.
Téměř všude budete mít možnost nákupů čerstvého a levného exotického tropického ovoce. Proto je zbytečné vozit si potraviny s sebou, snad až na něco málo lehkých kalorických dobrot k načerpání energie (čokoláda, müsli, tyčinky apod.) a nápoje v prášku. Snad jen výše zmiňované kalorické dobroty jsou příjemným zpestřením a doplněním energie.
V Indii jsou také hodně oblíbené různé sladkosti (rýžový pudink, sladká rýže se skořicí a mandlemi). Také voda nebo čaj se dá koupit téměř všude, ale přesto doporučujeme přípravky na úpravu pitné vody.
Na útratu za jídlo a pití, budete-li skromnější, počítejte s částkou cca 15 USD na den, tzn. cca 220 - 260 USD na dobu pobytu.

Doprava: Po trase zájezdu se budeme pohybovat především místní dopravou (vlaky, busy včetně pohodlných dálkových, auta, lodě, rikšové, taxi).

Klimatické poměry: Jelikož se Indie nachází v subtropickém pásu, panují zde po celý rok poměrně vysoké teploty. V indickém počasí se během roku střídají tři cykly: studené, suché zimy v období od října do března, horká, suchá léta v období od dubna do června a období jihozápadních monzunů, které přinášejí prudké deště. V severní himalájské oblasti se nejlépe budete cítit od dubna do července.

Jak se zabalit: S sebou lehký a skladný spacák, dále větrovku, rychleschnoucí a nemačkavé oblečení na převlečení, dlouhé i krátké kalhoty (krátké jen muži), neklouzavou turistickou obuv, sandály, sluneční brýle, ochranu hlavy proti slunci, krém na opalování, láhev na pití, rezervní dioptrické brýle, plavky, šití, základní léky, baterku, nůž, repelent, visací zámek, fotoaparát, malou knihu na čtení či karty ke zpříjemnění večerů...Vše do určené váhy zavazadla. Dobře zvažujte co s sebou a řiďte se zásadou, že méně bývá někdy více. Kromě kufru na kolečkách či krosny na záda si vezměte menší batoh (můžete ho mít u sebe v letadle a na kratší túry). Žádné speciální vybavení není nutné. Majitelé kamer apod. - nezapomeňte na případnou redukci na zásuvky. Ověřte si typ zásuvky v cílových zemích, www.zasuvky.hw.cz. Nejlepší ochranou peněz je bederní pás či nátělní sáček na peníze - zavěšený na krku, nebo upevněný kolem pasu tak, aby nebyl vidět a menší, pohotovostní množství peněz mít v kapse u košile, peněžence apod. Vzhledem ke zpřísnění odbavení na letišti (žádné tekutiny, gely atd.) - raději pokud už něco takového musíte vézt, zabalte toto do velkého zavazadla, které nejde s Vámi do prostoru pro cestující.

Valutové vybavení: Vstupné do navštívených míst není v ceně zájezdu a účastníci si ho hradí sami z vlastních prostředků. Kromě zmiňovaných cca 220-260 USD na jídlo a pití počítejte pro tyto účely včetně některých dalších atrakcí s částkou celkem asi 150-200 USD (dolar je pro tuto oblast nejvhodnější valutou). Výše vstupného i do těch nejvýznamnějších lokalit je poměrně nízká. V některých objektech požadují zvláštní vstupné za fotoaparát, popř. za kameru. Kromě všeho uvedeného počítejte s určitou částkou na suvenýry apod. a mějte v záloze finanční rezervu pro případ zdravotních potíží. Počítejte také s určitou částkou na nosiče a spropitné (do 20 USD). Doporučujeme si s sebou celkově vzít asi 400 - 500 USD.

Personál: Průvodce zájezdu bude uveden v informačním dopise.


Praktické informace na cestu:

Elektřina a Internet: V Indii jsou zásuvky Typu C (dvojice kulatých kolíků).Zástrčku typu C lze rovněž použít ve spojení se zásuvkami E, F a některými typy L. Tento typ zástrčky se nachází ve většině "univerzálních" sad zástrčkových adaptorů. Informace pro danou zemi najdete na www.zasuvky.hw.cz - OVĚŘTE SI TYP ZÁSUVKY v cílové zemi.
Internetové připojení je dostupné v každém městě. Ceny jsou mezi 15-60 Kč/hod. Ačkoli místní připojení opravdu nejsou příliš rychlá, internetových kaváren je zde celkem dostatek a jsou levné. Není špatné sledovat stránky www.relianceinfo.com a zjistit si, kde mají svá internetová centra, poskytují totiž rychlejší připojení, než bývá v Indii zvykem. Některá dokonce nabízejí volání po internetu za asi Rs 3 za minutu. Můžete-li, vyhněte se business centrům v luxusních hotelech, ceny bývají přemrštěné a za rohem často seženete až desetkrát levnější připojení.

Telefon: Místní telefon - v Indii lze nalézt mnoho soukromých telefonních budek s obsluhou. Bývají označené zkratkami PCO, STD nebo ISD. Mobilní telefon - T-mobile a O2 fungují bez problémů, síť Vodafone je o něco horší.

Pošta: Poštovní služby jsou velmi levné a spolehlivé. Otevřeno v pracovní dny od 10 do 16 hod. Pohledy se dají koupit pouze v turistických místech, známky ale seženete pouze na poštách. Do České republiky bývá zásilka doručena do 10 dnů.


Poznámky:
a) Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů na rok 2019, napište či zavolejte si o něj na uvedená kontaktní místa, rádi Vám ho bezplatně zašleme.
b) Změny údajů zde uvedených jsou vyhrazeny. Závazné a definitivní informace obdržíte v informačním dopisu, který přihlášení obdrží nejpozději 3 týdny před odjezdem (obvykle však dříve).
c) Vzhledem k zajišťování letenek doporučujeme nenechávat přihlašování na zájezd na poslední chvíli a hlásit se s předstihem.