Zde můžete zadat Váš e-mail pro pravidelné zasílání novinek.

 

Rádi Vám zašleme dárkový poukaz na zájezd či na částku.

Dárkový poukaz na zájezdy cestovní kanceláře NOMÁD
 

Parkování u letiště Praha

Nejlepší kancelář

Doporučujeme:

TOPlist
 
www.whitneytis.cz
ZÁKLADNÍ INFORMACE O TRASE č. 051 Z KATALOGU NA ROK 2018

NORMANSKÉ OSTROVY - JERSEY (A GUERNSEY) LETECKY

Letecky na Normanské ostrovy - Čechům téměř neznámé souostroví v průlivu La Manche nedaleko francouzského pobřeží. Jediné území Spojeného království, které bylo za 2. světové války okupováno Němci. Nevelké rozlohou, avšak s mnoha lákadly jak přírodními, tak historickými, o atmosféře „staré dobré Anglie“ ani nemluvě. Velkolepé útesy, písečné pláže, staré hrady, bílé majáky, jedinečné prehistorické památky i vyhlášená pohostinnost ostrovanů…

Program

1.den: Praha - Jersey. Odlet na největší ze šesti Normanských ostrovů Jersey. Transfer z letiště a ubytování.

2.den: Jersey - západní pobřeží. Exkurze na levandulové farmě. Vycházka po západním pobřeží: přes duny Les Blanches se vzácnou květenou k zálivu St. Ouen´s Bay a k majáku Corbiére (1873). Záliv St. Brelade´s Bay, gotický kostel s freskami, románská kaple Fisherman´s Chapel.

3.den: Jersey - St. Helier. Jersey War Tunnels - autentická připomínka okupace ostrovů za 2. sv. války, muzeum s osobními příběhy obyvatel ostrovů. Hlavní město St. Helier s viktoriánským koloritem, městská a rybí tržnice s bohatými dary moře, historická i moderní architektura, parní hodiny, jachetní přístav. Pěšky či obojživelným vozidlem po mořském dně na hrad Elizabeth Castle na skalnatém ostrůvku.

4.den: Jersey - východní a severovýchodní pobřeží. Středověký hrad Mont Orgueil na skalnatém ostrohu: výhledy na pobřeží Normandie a záliv Grouville, kde se pěstují ústřice. Dolmen de Faldouet - jeden z nejpůsobivějších neolitických hrobů postavený před 6000 lety. Kouzelná zátoka Bouley Bay s pláží, výhledy na skalnaté pobřeží, pěšky podél pobřeží k zátoce a vesničce v Rozel Bay.

5.den: Jersey - severní pobřeží. Přírodní kráter ve skále Devil´s Hole, strmé útesy, skvělé výhledy na skalnaté pobřeží. Vinařské středisko La Mare Vineyards s možností prohlídky s průvod- cem, ochutnávky vína a místních specialit. V letních měsících „vřesem oděný“ výlet z L´Etacq ke hradu Grosnez ze 14. stol., útes „Věžička“ a zátoka Plemont Bay s červenozlatým pískem.

6.-7.den: Jersey, *Guernsey. Individuální volno, samostatný pobyt u moře a vycházky do okolí. *Fakultativně výlet lodí na sousední ostrov Guernsey (1790 Kč): Hlavní město St. Peter Port, považované za nejkrásnější evropský přístav. Dominanta přístavu a obranný prvek - hrad Cornet. Domky z červené a modré žuly s bíle orámovanými okny, zahrady s hortensiemi a růžemi. Dům Hauteville House, v němž ve vyhnanství žil Victor Hugo a kde napsal Bídníky či Dělníky moře. Zajímavý interiér domu navrhl sám slavný spisovatel.

8.den: Jersey - Praha. Transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

Termín (051): 30.6. - 7.7. 2018
cena v Kč: 27 590,-

V ceně je: Letecká doprava včetně tax a poplatků. Místní doprava (pro dny se společným programem, letištní transfery). 7x ubytování v penzionu nebo hotelu se snídaní (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Český průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.


Všeobecné informace:

Pasy a víza: Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU (nebo členů Schengenského prostoru) bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu. Cestovní doklad musí být platný ještě 6 měsíců po návratu do ČR (ověřte si jeho platnost ještě před odjezdem. Nadále však doporučujeme cestovat s cestovním pasem. Od 26. června 2012 dle novely zákona platí samostatný pas pro děti. K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako doklad použít i platný občanský průkaz. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.
Doporučujeme s kopiemi dokladů jezdit na výlety, originál ponechat v hotelu na recepci nejlépe v trezoru. Pro případ ztráty dokladů doporučujeme všem účastníkům vzít s sebou 2 fotografie pasového formátu a kopii pasu, které si uložte na jiné místo, než budete mít ostatní doklady a finance. Předejdete tak zbytečným komplikacím při vyřizování náhradních dokladů, kdy je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

Zdravotní připojištění: V ceně zájezdů (pokud není uvedeno jinak) je „zdravotní připojištění“. Jde o cestovní pojištění od Allianz pojišťovny, a.s. Zahrnuje úhradu léčebných výloh do výše 3 500 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, ambulantního ošetření, léků a materiálu, hospitalizace, repatriace do ČR. Akutní zubní ošetření do výše 10 000 Kč, pojištění rizik související s terorismem do výše 1 500 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů - cyklistika, horské kolo a vysokohorská turistika nad 3000 m (do 5000 m). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.cz/ pojisteni/podminky.pdf nebo na www.allianz.cz. Pokud chcete na zájezdu provozovat rizikové sporty, raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Podpisem cestovní smlouvy klient souhlasí s Pojistnými podmínkami (PP, všeobecnými a zvláštními) Allianz pojišťovny a.s., se zjišťováním údajů o zdravotním stavu pojištěného v případě uplatnění nároku na pojistné plnění z úrazového pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí a potvrzuje, že mu byly předány písemné informace pro zájemce o pojištění a podmínky (PP). Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů se nevztahuje na pojištění stornopoplatků, trvalých následků úrazu, zavazadel, doplňkové asistence a odpovědnosti za škodu. Proto naše kancelář nabízí KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ za zvýhodněnou cenu, které lze objednat jen s přihlášením zájezdu a zaplatit v první zálohové platbě:
• 28 Kč/os./den, či 518 Kč pro více jak 19 dní na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč) do Evropy,
• 47 Kč/os./den, či 990 Kč pro více jak 21 dní na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč) do Světa,
• 1180 Kč/os./pobyt na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč) do Světa. Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1700 Kč/rok) www.edelweiss.cz.

Komplexní připojištění: si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁJEZD A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU! Ceny komplexního připojištění jsou uvedeny výše. Komplexní připojištění zahrnuje navíc: Úrazové pojištění - poměrné trvalé následky úrazu do 400 000 Kč a smrt následkem úrazu do 200 000 Kč. Pojištění zavazadel - všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného do 20 000 Kč, na škodu na jedné věci a cennostech do 10 000 Kč, na zpoždění letu od 7. hodiny a zpoždění zavazadel od 7. hodiny do 5 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu na životě a zdraví do 2 000 000 Kč a do poloviční výše za škodu na věci (vždy se spoluúčastí 5 000 Kč). Doplňkové asistenční služby jako právní pomoc v zahraničí aj. Pojištění stornovacích poplatků do 80% skutečných nákladů max. 30 000 Kč (nebo do 80 000 Kč za 1180 Kč) - nemůžete-li nastoupit na cestu z důvodu úrazu nebo akutního onemocnění, úmrtí pojištěného či jediného spolucestujícího aj. Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v PP a najdete je na www.allianz.cz, nebo www.nomad.cz/ pojisteni/podminky.pdf.

Zdraví: Na Normanským ostrovech (Velká Británie) nehrozí žádná zvýšená zdravotní rizika. Vyplatí se stejná opatrnost jako při cestě do jakékoliv jiné destinace. Pro vstup do těchto zemí sice žádné očkování povinné není, přesto Vám doporučujeme následující. Nejprve si zkontrolujte, zda od posledního očkování proti tetanu neuplynulo více než 10 let. Kdyby ano, nechte se přeočkovat.

Klimatické podmínky: Normanské ostrovy mají podobné podnebí jako jih Anglie, může zde být relativně teplo a slunečno, ale bývá také poměrně dost deštivých a chladnějších dnů. Od května do září je zde díky počasí nejvyšší turistická sezóna, v červenci se teplota pohybuje pod i nad 20°C. Srážkový průměr je v červenci cca 40 mm.

Ubytování: Ubytování je zajištěno 7x v penzionu nebo hotelu se snídaní. Spát budete ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím.

Strava: V ceně zájezdu jsou zahrnuty snídaně. Na útratu za další jídlo a pití počítejte s částkou cca 17-23 GBP na den (jedno menší a jedno větší jídlo denně), tzn. cca 140 - 180 GBP na dobu pobytu.

Doprava: Zajištěna je letecká doprava z Prashy do Jersey včetně tax a poplatků. Dále místní doprava (pro dny se společným programem, letištní transfery).

Jak se zabalit: Vezměte si jedno zavazadlo k odbavení (kufr) na osobu. To nejdůležitější, co si nelze zapomenout doma je platný cestovní pas. I do zemí Evropské Unie nadále doporučujeme cestovní pas platný alespoň 6 měsíců po skončení zájezdu. Vezměte si s sebou také mobilní telefon. Vzhledem k občasným zpožděním velkých zavazadel je vhodné mít všechny nejdůležitější věci (kameru, fotoaparáty, finance, kartičku pojištění, peníze a doklady, mobil, cennosti, léky, které pravidelně berete a pravděpodobně je nelze sehnat na místě, eventuálně náhradní oblečení na cca 1 den…) v příručním zavazadle, které si berete s sebou do letadla. Těm, kteří mají při cestování potíže s nevolností, doporučujeme vzít si s sebou Kinedryl, především pro cestování lodí při výletě.
S sebou si vezměte pláštěnku a skladný deštník, nepromokavé a neklouzavé pevné turistické boty, sandály, svetr, nepromokavou bundu, dlouhé kalhoty na turistiku, plavky… V oblečení na zájezd by měly převažovat turistické a sportovní oděvy. Z dalších potřebných věcí na cestu připomínáme sluneční brýle (a náhradní dioptrické brýle - pokud je potřebujete), opalovací krém s vyšším UV filtrem, základní léky a léky, které pravidelně užíváte. Nezapomeňte ani na nějakou vhodnou pokrývku hlavy a také na repelent. Hodit se bude i plastová láhev na vodu.
Na dobíjení mobilního telefonu nebo baterií do fotoaparátů apod. budete potřebovat adaptér (redukci). Vše výše uvedené jsou jen návrhy a doporučení. Konečné rozhodnutí co s sebou bude na vás. Dobře zvažujte a řiďte se zásadou, že méně bývá více. Vezměte si také menší batoh (na výlety).

Valutové vybavení: Zdůrazňujeme, že vstupné do jednotlivých památek, muzeí apod. není v ceně zájezdu zahrnuto a účastníci si je hradí z vlastních prostředků. Doporučujeme Vám vyměnit si doma v ČR v bance přímo britské libry (GBP). Odpadnou Vám tak starosti s výměnou a nebudete nuceni platit zbytečně dvakrát bankovní poplatky. Kromě valut na stravu tj. cca 140-180 GBP počítejte ještě cca 100 GBP na vstupné (mimo výlet na Guernsey, tam je vstup do domu Victora Huga 7 GBP a na hrad Cornet 10 GBP - ceny se mohou aktuálně měnit), aktivity ve volném čase (tj. individuální vstupné) či drobné suvenýry. Doporučujeme mít s sebou i kreditní kartu. Dále mějte v záloze finanční rezervu pro případ zdravotních potíží. Téměř ve všech obchodech a restauracích je možno platit platební kartou. Studenti, nezapomeňte si doma své ISIC karty, u vstupného do některých objektů na ně dostanete slevu.

Personál: Průvodce zájezdu se dozvíte z informačního dopisu.


Praktické informace na cestu:

Elektřina: 230 V, 50 Hz. Vezměte si s sebou redukci do zásuvky. OVĚŘTE SI TYP ZÁSUVKY v cílových zemích na www.zasuvky.eu/zasuvky/velka-britanie- OVĚŘTE SI TYP ZÁSUVKY v cílové zemi.

Pošta: Vnitrostátní pošta je ve Velké Británii (na Normanských ostrovech) neobyčejně rychlá, obvykle doručí zásilky do druhého dne. Obyčejné poštovné činí necelých 30 pencí pro vnitrostátní poštu a země EU, necelých 50 pencí při zasílání zásilky do zbývající Evropy včetně České republiky. Pošty často poskytují i ostatní služby, například peněžní účty a někdy dokonce i pojištění. Britské pošty mají otevřeno ve všední dny od 9 až do 17.30 hodin. Hlavní pošty jsou otevřené i o sobotách, a to od 9 do 13 hodin. V Severním Irsku jsou úřední hodiny pošt stejné kromě soboty, kdy zavírají ve 12.30 hodin. Bližší údaje najdete na stránkách britské poštovní společnosti.

Telefony: Většinu telefonních automatů ve Velké Británii (na Normanských ostrovech) spravuje British Telecom (www.bt.com), který provozuje různé druhy automatů. Nejvíce je telefonů na mince, které přijímají mince v hodnotách 10, 20 a 50 pencí a 1 libra. Dále jsou to telefony, které fungují na platební karty a telefonní karty, jež se prodávají v hodnotách 3, 5, 10 a 20 liber a lze je zakoupit na všech poštách a obchodech označených zelenou značkou typickou pro tyto karty. Telefonní automaty najdete na většině hlavních ulic ve všech městech a většině vesnic, zkrátka jsou všude dobře.


Poznámky:
a) Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů na rok 2018, napište či zavolejte si o něj na uvedená kontaktní místa, rádi Vám ho bezplatně zašleme.
b) Změny údajů zde uvedených jsou vyhrazeny. Závazné a definitivní informace obdržíte v informačním dopisu, který přihlášení obdrží nejpozději 3 týdny před odjezdem (obvykle však dříve).
c) Vzhledem k zajišťování letenek doporučujeme nenechávat přihlašování na zájezd na poslední chvíli a hlásit se s předstihem.