Zde můžete zadat Váš e-mail pro pravidelné zasílání novinek.

 

Rádi Vám zašleme dárkový poukaz na zájezd či na částku.

Dárkový poukaz na zájezdy cestovní kanceláře NOMÁD
 

Parkování u letiště Praha

Nejlepší kancelář

Doporučujeme:

TOPlist
 
www.whitneytis.cz
ZÁKLADNÍ INFORMACE O TRASE č. 512, 515 Z KATALOGU NA ROK 2018

NAMIBIE, JAR A LESOTHO

Téměř neuvěřitelné jsou zde rozdíly mezi klimatickými a vegetačními zónami, téměř nepředstavitelná je rozmanitost flóry a fauny, fascinující je etnická pestrost - žijí zde běloši, Indové a černoši nejrůznějších národností a kmenové příslušnosti. Poušť Namib s nejvyšší dunou na světě. Kolonie tuleňů či kostry velryb na pobřeží. Gigantický kaňon Fish či vodopády Augrabies. Jedinečná delta řeky Okavango. Hory a pastevci v království Lesotho. Metropole Johannesburg a Windhoek.

Program

1.-2.den: Praha - Windhoek. Odlet do Namibie. Prohlídka hlavního města Windhoeku: Christuskirche, válečný památník, fontána s 31 úlomky největšího meteoritu na světě Gibeonu.

3.-4.den: Namib Naukluft Park, Fish River Canyon. Duny vysoké na 300 m, druhý největší kaňon na světě s hloubkou 550 m.

5.-6.den: Augrabies Falls N.P. Skalnatá poušť, kaňon řeky Orange, kde dunící vody padají přes okraj příkrého srázu a vytvářejí jeden z nejkrásnějších světových vodopádů.

7.den: Kimberley. Prohlídka slavné „Velké díry“ (Big Hole), největší jámy na světě ručně vykopané lidmi. Výkop, jehož obvod měří asi 1500 m a jeho hloubka je 240 m, byl v letech 1871 - 1914 obrovským nalezištěm diamantů v hodnotě přesahující 14 miliónů karátů (2722 kg). Skanzen.

8.-10.den: Lesotho. Zapomenuté horské království uvnitř Jihoafrické republiky. Jediná země světa, kde celé území leží výše než 1000 m nad mořem (nejnižší bod 1400 m a nejvyšší hora je s 3482 m nejvyšší v celé Jižní Africe). Návrat do minulosti, pastevci, krásné přírodní scenérie.

11.-12.den: Johannesburg - Praha. Návrat do Johannesburgu. Prohlídka města: Constitution Hill - místo, kde se psala historie JAR, výstavní část města - Sandton, trhy s kořením a uměleckými předměty. Nákup suvenýrů. Odlet domů.

Termín (512): 28.3. - 8.4. 2018
cena v Kč: 67 490,-

Termín (515): 3.4. - 14.4. 2019
cena v Kč: 67 890,-

V ceně je: Doprava. Vstupy do národních parků. Víza do Namibie včetně jejich vyřízení ve Vídni. Ubytování. Český průvodce (a řidič), zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax a poplatků, po trase pronajatým terénním vozem (4x4) řízeným průvodcem včetně vstupních a všech jiných tax. Ubytování: Ve vlastních stanech ve vybavených kempech - často s kuchyněmi, grily a bazény, někde s možností noclehů v lodžích či chatkách.


Všeobecné informace:

Pasy a víza:
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Cestovní pas, který je platný alespoň 6 měsíců po skončení zamýšlené doby pobytu v JAR a ve kterém zbývají alespoň dvě volné stránky (vedle sebe) k vylepení vstupního štítku a pro vyznačení vstupního a výstupního razítka. V dubnu 2003 byla zrušena pro občany ČR vízová povinnost vztahující se na držitele všech druhů cestovních dokladů pro pobyt v JAR do 90 dnů za turistickým nebo tranzitním účelem.
Imigrační úředníci JAR při vstupu do země kontrolují, zda mají občané jiných zemí při vstupu do země očkování proti žluté zimnici (v platném mezinárodním očkovacím průkazu), pokud do země cestují z oblastí s výskytem uvedené nemoci.
Nové podmínky od 1.6.2015 týkající se cestování nezletilých: Nezletilá osoba musí mít u sebe vždy svůj rodný list (originál nebo úředně ověřená kopie), na němž jsou uvedena jména obou rodičů. Rodný list musí být úředně přeložen do anglického jazyka. V případě, že nezletilou osobu doprovází pouze jeden rodič, musí mít u sebe navíc úředně ověřený a do anglického jazyka úředně přeložený souhlas (místopřísežné prohlášení) druhého rodiče, že do JAR může vycestovat, a také kopii jeho cestovního dokladu. Na souhlasu musí být uvedeny kontaktní informace rodiče, zejména telefonní spojení. V případě, že nezletilou osobu nedoprovází ani jeden z rodičů, musí uvedené dokumenty doložit za oba z nich. V tomto případě musí při vstupu na území JAR doložit i zvací dopis osoby, u níž bude v JAR pobývat, kopii cestovního dokladu této osoby a její kontaktní data (adresa, telefon). Úředně ověřený souhlas rodiče/ů s cestou dítěte nesmí být starší tří měsíců.
Občané SR nemají bezvízový styk, tudíž si víza musí za poplatek vyřídit na velvyslaneství JAR ve Vídni.

NAMIBIE
Cestovní pas s platností přesahující dobu pobytu v Namibii nejméně o 6 měsíců, platné namibijské vízum a zajištěná doprava z Namibie. Při vstupu a výjezdu ze země je nutno vyplnit hraniční průvodky. Víza vystavují zastupitelské úřady Namibie, nejbližší je ve Vídni. Bližší informace k vízům vám zašleme s informačním dopisem nejpozději tři týdny před zájezdem.

LESOTHO
Cestovní pas, jehož doba platnosti přesahuje délku pobytu v Lesothu, a platné vízum. Situace kolem vízového režimu pro české občany cestující do Lesotha není zcela jasná. Ministerstvo zahraničních věcí ČR obdrželo od lesothské strany nótu, podle níž čeští občané cestující do Lesotha s běžným cestovním pasem za účelem turistiky nepotřebují vízum. Tuto skutečnost potvrzuje i praxe. Nicméně nóta nestanovuje, jak dlouho mohou tito občané v Lesothu pobývat. Doporučujeme dotázat se na tuto informaci imigračních úředníků při vstupu do země. Zároveň doporučujeme, aby si cestující při cestě do Lesotha s sebou vzal kopii uvedené nóty (http://www.mzv.cz/public/d3/ad/93/819331_736276_nota_Lesotho.pdf).

Zdravotní připojištění: V ceně zájezdů (pokud není uvedeno jinak) je „zdravotní připojištění“. Jde o cestovní pojištění od Allianz pojišťovny, a.s. Zahrnuje úhradu léčebných výloh do výše 3 500 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, ambulantního ošetření, léků a materiálu, hospitalizace, repatriace do ČR. Akutní zubní ošetření do výše 10 000 Kč, pojištění rizik související s terorismem do výše 1 500 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů - cyklistika, horské kolo a vysokohorská turistika nad 3000 m (do 5000 m). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.cz/ pojisteni/podminky.pdf nebo na www.allianz.cz. Pokud chcete na zájezdu provozovat rizikové sporty, raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Podpisem cestovní smlouvy klient souhlasí s Pojistnými podmínkami (PP, všeobecnými a zvláštními) Allianz pojišťovny a.s., se zjišťováním údajů o zdravotním stavu pojištěného v případě uplatnění nároku na pojistné plnění z úrazového pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí a potvrzuje, že mu byly předány písemné informace pro zájemce o pojištění a podmínky (PP). Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů se nevztahuje na pojištění stornopoplatků, trvalých následků úrazu, zavazadel, doplňkové asistence a odpovědnosti za škodu. Proto naše kancelář nabízí KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ za zvýhodněnou cenu, které lze objednat jen s přihlášením zájezdu a zaplatit v první zálohové platbě:
• 28 Kč/os./den, či 518 Kč pro více jak 19 dní na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč) do Evropy,
• 47 Kč/os./den, či 990 Kč pro více jak 21 dní na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč) do Světa,
• 1180 Kč/os./pobyt na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč) do Světa. Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1700 Kč/rok) www.edelweiss.cz.

Komplexní připojištění: si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁJEZD A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU! Ceny komplexního připojištění jsou uvedeny výše. Komplexní připojištění zahrnuje navíc: Úrazové pojištění - poměrné trvalé následky úrazu do 400 000 Kč a smrt následkem úrazu do 200 000 Kč. Pojištění zavazadel - všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného do 20 000 Kč, na škodu na jedné věci a cennostech do 10 000 Kč, na zpoždění letu od 7. hodiny a zpoždění zavazadel od 7. hodiny do 5 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu na životě a zdraví do 2 000 000 Kč a do poloviční výše za škodu na věci (vždy se spoluúčastí 5 000 Kč). Doplňkové asistenční služby jako právní pomoc v zahraničí aj. Pojištění stornovacích poplatků do 80% skutečných nákladů max. 30 000 Kč (nebo do 80 000 Kč za 1180 Kč) - nemůžete-li nastoupit na cestu z důvodu úrazu nebo akutního onemocnění, úmrtí pojištěného či jediného spolucestujícího aj. Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v PP a najdete je na www.allianz.cz, nebo www.nomad.cz/ pojisteni/podminky.pdf.

Zdraví:
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Všichni cestující, jež do Jihoafrické republiky přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí povinně podrobit očkování proti této nemoci. Mělo by k ní dojít s alespoň desetidenním předstihem. Doporučené očkování: před cestou si pro jistotu nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám. Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem osobám. K nákaze hepatitidou typu A dochází nejčastěji z infikované vody či jídla v oblastech se špatnou hygienou. Hepatitida B – očkování by měli podstoupit všichni, kdo se do Jihoafrické republiky chystají na delší časové období. Nakazit se mohou třeba při pohlavním styku, při kontaktu s krví nebo jinou tělní tekutinou či v případě lékařského zákroku v zařízení se špatnou hygienou. Břišní tyfus - doporučuje se všem cestovatelům, kteří nebyli očkovaní v průběhu posledních třech letech. Onemocnět břišním tyfem můžete po konzumaci kontaminované vody či jídla, a to především v oblastech se špatnou hygienou. Vzteklina - vakcinace se doporučuje osobám, jež se budou pohybovat ve volné přírodě a mohou tak přijít do kontaktu s infikovanou zvěří. Malárie hrozí pouze v následujících oblastech země: provincie Mpumalanga a Limpopo, severovýchod KwaZulu-Natal, Národní park Kruger a okolí řeky Tugela.

NAMIBIE A LESOTHO
Platí to stejné jako u JAR.

Ubytování: Všechny noci strávíte pod stanem v kempech. Jejich vybavení je vesměs na vysoké úrovni. Na rozdíl od mnoha vyspělých zemí (USA, UK apod.) bývá teplá voda ve sprchách bez extra poplatků! Kempy jsou vybavené většinou s kuchyněmi, grily a bazény. Někde je možnost noclehů v lodžiích nebo chatkách.

Strava: Není v ceně zájezdu a každý účastník si ji zajišťuje sám. Vzhledem k tomu, že jídlo v restauracích i v obchodech je přibližně na naší cenové úrovni, je zcela zbytečné vozit si potraviny s sebou. Na útratu za jídlo a pití, budete-li skromnější, počítejte s částkou cca 15-17 USD na den, tzn. cca 180-220 USD na celý zájezd. Vhodný může být malý vařič na přípravu jídel ze zakoupených potravin, i když přibližně každý pátý kemp je vařiči vybaven.

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Kuchyně dnešní JAR tedy těží z vlivů evropské i orientální kuchyně. Národním jídlem je Bobotie, dušené jídlo z mletého jehněčího.Populárním se stalo i grilování neboli braai a v žádném menu nechybí ryby.

NAMIBIE
Namibijská kuchyně je velice rozmanitá a zajímavá. Je to dáno tím, že každá etnická skupina v Namibii má vlastní paletu oblíbených pokrmů. Místními kulinářskými specialitami vyhledávanými turisty jsou ústřice z Lüderitzu, chřest z Swakopmundu nebo houba omajowa, která vyrůstá na termitištích po období dešťů. Výborné jsou také sýry z kozího mléka. Tradiční úpravu masa, ať již hovězího, kuřecího, rybího atd., představuje opékání na otevřeném ohni.

LESOTHO
Kuchyně se hodně liší od ostatních v jižní Africe. Lesothská kuchyně kombinuje africkou kuchyni s jejími typickými pokrmy složenými z různých druhů ovoce, obilí, zeleniny, mléka a masa. Lesothská kuchyně si potrpí na pikantní jídla, velké množství koření se používá buď pro chuť či barvu.

Doprava: Po trase pronajatým terénním vozem (4x4) řízeným průvodcem.

Klimatické poměry: Denní maxima ve vnitrozemí mohou dosahovat až 35°C, ale noční teploty na pouštích bývají naopak nízké.

Jak se zabalit: S sebou stan nejlépe se samonosnou konstrukcí, lehčí spacák, karimatku, pláštěnku, nepromokavé a neklouzavé turistické boty, rychle schnoucí a nemačkavé letní oblečení na převlečení, vařič, ešus, repelent...Vše do 20 kg váhy. Kromě většího zavazadla (kufr, taška) si vezměte menší batoh (můžete ho mít při sobě v letadle a na kratší výlety). Majitelé kamer apod. - nezapomeňte na případnou redukci na zásuvky, OVĚŘTE SI TYP ZÁSUVKY v cílových zemích. Výčet používaných zásuvek najdete na www.zasuvky.hw.cz.

Valutové vybavení: Vstupné do navštívených míst není v ceně zájezdu a účastníci si ho hradí sami z vlastních prostředků. Nejvhodnější valutou pro tento zájezd jsou americké dolary. Kromě zmiňovaných cca 180-220 USD na jídlo a pití počítejte pro tyto účely s částkou asi 150 USD, které by měly pokrýt všechny požadované náklady. Kromě toho uvažujte o určité částce na suvenýry a mějte v záloze finanční rezervu pro případ zdravotních potíží.

Personál: Průvodce zájezdu bude uveden v informačním dopise.


Praktické informace na cestu - JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA:

Elektřina: 220V 50Hz, je třeba adaptér na britskou normu.

Telefon: Na většině míst během cesty fungují mobilní telefony s českou SIM kartou. Aktuální podrobnější informace žádejte u svého operátora. Pokrytí signálem není všude dostatečně silné.

Internet: V JAR jsou internetové kavárny téměř všude, v ostatních zemích pouze ve velkých městech a turistických centrech.

Pošta: JAR má dobré poštovní služby. Většina pošt je otevřena od pondělí do pátku, v sobotu pak jen v dopoledních hodinách.


Praktické informace na cestu - NAMIBIE:

Elektřina: 220V / 50Hz. Zásuvka typu D. Zásuvka se třemi kulatými zdířkami uspořádané do rovnostranného trojúhelníku. Setkáte se s nimi především v některých afrických zemích. Budete potřebovat adaptér.

Telefon: Na většině míst během cesty fungují mobilní telefony s českou SIM kartou. Aktuální podrobnější informace žádejte u svého operátora. Pokrytí signálem není všude dostatečně silné.

Internet: Internet je dostupný v internetových kavárnách, turistických kancelářích, v hotelech a větších městech.

Pošta: Mezinárodní poštovní služby jsou mnohdy rychlejší než ty domácí.


Praktické informace na cestu - LESOTHO:

Elektřina: 220V / 50Hz. V Lesothu se používá elektrický systém s odlišným tvarem zásuvek, než jaké jsou v ČR. V praxi to znamená, že pro používání přístrojů od nás potřebujete redukci, která je k dostání v obchodech s elektronikou. V ČR je rovněž k dostání univerzální redukce pro celý svět tzv. ježek. Adaptér pro JAR lze koupit v jihoafrických obchodech za cca 20 Rand.

Telefon: Na většině míst během cesty fungují i mobilní telefony s českou SIM kartou, ale signál není všude dostatečně silný. Podrobnější informace žádejte u svého operátora.

Internet: Připojení je velmi pomalé. Lepší je využívat těchto služeb v sousední Jihoafrické republice.

Pošta: Pošta je otevřená od 8h do 16,30 h ve všední dny a v sobotu dopoledne. Doručení trvá většinou velmi dlouho.


Poznámky:
a) Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů na rok 2018, napište či zavolejte si o něj na uvedená kontaktní místa, rádi Vám ho bezplatně zašleme.
b) Změny údajů zde uvedených jsou vyhrazeny. Závazné a definitivní informace obdržíte v informačním dopisu, který přihlášení obdrží nejpozději 3 týdny před odjezdem (obvykle však dříve).
c) Vzhledem k zajišťování letenek doporučujeme nenechávat přihlašování na zájezd na poslední chvíli a hlásit se s předstihem.