Zde můžete zadat Váš e-mail pro pravidelné zasílání novinek.

 

Rádi Vám zašleme dárkový poukaz na zájezd či na částku.

Dárkový poukaz na zájezdy cestovní kanceláře NOMÁD
 

Parkování u letiště Praha

Nejlepší kancelář

Doporučujeme:

TOPlist
 
www.whitneytis.cz
ZÁKLADNÍ INFORMACE O TRASE č. 151 Z KATALOGU NA ROK 2019

PODKARPATSKÁ RUS, MOLDAVSKO A RUMUNSKO

Okruh po třech zemích, které nepatří mezi obvyklé turistické cíle. Divoká a krásná krajina rozlehlých lučnatých plání Polonin, hlubokých lesů i krajina Nikoly Šuhaje a Eržiky. Toulání s kratšími pěšími výlety a koupáním v Černém moři. Muzea, památky, opevněné horské kláštery, rázovitý folklor, historická transylvánská města. Česká komunita v Moldavsku. Hlavní město Moldavska - Kišiněv. V Evropě zcela unikátní vinné sklepy v Cricově, ochutnávky vín. Evropské unikum - delta Dunaje. Nejznámější rumunský hrad Bran a Sighişoara, rodné město hraběte Drakuly.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár nad Sázavou - Volovec. Odjezd přes Slovensko na Ukrajinu. Prohlídka hlavního města bývalé Podkarpatské Rusi a dnešního „Zakarpatí“ - Užhorodu: historické centrum s hradem, původní synagoga, budova županátu, bývalá budova zemského sněmu a skanzen rusínské kultury. Přejezd do okolí Volovce pod poloninu Boržava. Procházka k nádhernému, stupňovitému vodopádu Šipot.

3.den: Koločava. Přejezd do Koločavy: muzeum Ivana Olbrachta, hroby Nikoly Šuhaje a Eržiky, starý řeckokatolický dřevěný kostel sv. Ducha s hroby českých četníků. Možnost občerstvení v místní Četnické stanici. Výstup kolem salaší do lučnatého sedla Prislop pod horu Strimba (1719 m). Panoramatické výhledy na celou kotlinu a sousední poloniny.

4.-5.den: Černivci - Jižní Bukovina - Iaşi. Přejezd na úpatí Karpat do historické metropole Bukoviny Černivci: komplex Černovické univerzity (UNESCO, dříve sídlo biskupů), Rynek s radnicí, Opilý kostel sv. Mikuláše. Hranice Rumunska. Velkolepý malovaný klášter Sucevita (UNESCO) harmonicky zasazený do okolní přírodní scenérie, kde je zobrazen jedinečný výjev Žebřík ctnosti a nádherný Rodokmen Kristův. Sixtinská kaple východu - Voronet (UNESCO): jeden z nejstarších malovaných kláštěrů v oblasti s působivými freskami z 16. století. Hospodářské a kulturní centrum Rumunska - Iaşi: prohlídka centra, náměstí Sjednocení, Národní divadlo, kostel Tří hierarchů aj.

6.den: Iaşi - Căpriana - Kišiněv. Dokončení prohlídky města Iaşi a přejezd do Moldávie. Pravoslavný klášter a bývalé sídlo moldavského biskupa - Căpriana. Busem do hlavního města Moldávie - Kišiněv: Vítězný oblouk ve tvaru pěti opřených pušek, katedrála Zrození páně se zvonicí na náměstí Vítězství, široké bulváry, městské parky, muzea.

7.den: Cricova, Orhei Vechi, Curchi Monastery. Cricova: prohlídka vyhlášených vinných sklepů vytesaných ve skalách do délky 60 km. Jedna z nejpůsobivějších moldavských památek - Orhei Vechi: skalní klášter vybudovaný nad řekou Răut. Klášterní areál Curchi s nejvyšší katedrálou na území Moldavska.

8.den: Tiraspol, Bender. Výlet do samozvané Podněsterské republiky. Hlavní město Tiraspol ležící na východním břehu Dněstru: „skanzen“ Sovětského svazu, Suvorovovo náměstí se sochou zakladatele města, katedrála Narození Páně, Památník slávy aj. Město spojené s Podněsteřím jen širokým mostem - Bender: stará turecká pevnost, Leninova třída aj.

9.den: Kišiněv - Holubinka - Tulcea. Huluboaia (Holubinka) - jediná vesnice v Moldavsku s českým obyvatelstvem, kde prožijete pravý návrat do minulosti. Místo aut zde potkáte povozy s koňmi či dobytek přecházející silnici, místní pěstují vlastní víno a udržují české zvyky. Přesun do Rumunska.

10.-11.den: Tulcea - Histria. Výlet lodí do delty Dunaje, jedinečné biosférické rezervace (UNESCO) a ráje ornitologů: 300 druhů ptáků, 100 druhů ryb, krásná flóra, rybářské vesnice… Antické město Histria: návštěva vykopávek, bazilika i římské lázně. Odpočinek a relaxace na plážích Černého moře. Noční přejezd do Karpat.

12.-13.den: Tulcea - Busteni - Brašov. „Drakulův“ Bran - nejproslulejší hrad Transylvánie. Starobylý horský Brašov (Kronstadt). Pěší výlet v jednom z nejnavštěvovanějších pohoří Rumunska - Bucegi. Lanovkou na Babele, nádherný skalní útvar - Babelská sfinga (2216 m) i památník 1. světové války.

14.-15.den: Brašov - Kluž - Žďár nad Sáz. Drakulovo rodiště - Sighişoara: opevněný středověký hrad s městským jádrem (UNESCO). Kluž s neporušeným historickým centrem. Nocleh v hotelu, brzy ráno odjezd, přes Maďarsko domů.

Délka tras: autobusem 4600 km, lodí 50-100 km, pěšky 5x 5-15 km (volitelně)
Počasí: vzduch 25-30 °C, voda 21-23 °C
Odjezdy: Praha, Žďár n. S., Brno, Přerov, Žilina, Prešov
Příjezdy: Bratislava, Brno, Žďár n. S., Praha

Termín (151): 3.8. - 17.8. 2019
cena v Kč: 18 690,-

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem, výletní loď do delty Dunaje, trajekt přes Dunaj, 12x ubytování v hotelech s místní polopenzí (turistické hotely, dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, 1-lůžko za příplatek 4900 Kč), vstup do Moldávie, průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.


Všeobecné informace:

Pasy a víza: Vzhledem k celním předpisům na minimální platnost pasů zahraničních návštěvníků, je nutné, aby Váš pas byl platný alespoň 6 měsíců po skončení zájezdu. Mezi ČR a navštívenými zeměmi, tj. Ukrajinou, Moldavskem a Rumunskem je zrušena vízová povinnost. K cestě do těchto zemí Vám postačí platný cestovní pas. V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad dané země. Proto doporučujeme vzít si na zájezd kopii přední strany Vašeho pasu s Vaší fotografií, případně je mít dostupné v e-mailové schránce na internetu. Dále si sebou vezměte dvě fotografie pasového formátu. Doporučujeme mít kopii pasu a náhradní fotografie např. v hlavním zavazadle, které během zájezdu bude uloženo v autobuse nebo v hotelu.

Zdravotní připojištění: V ceně zájezdů (pokud není uvedeno jinak) je „zdravotní připojištění“. Jde o cestovní pojištění L5O+ od UNIQA pojišťovny, a.s. Zahrnuje úhradu léčebných výloh do výše 3 500 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, pojištění léčebných výloh, akutního zubního ošetření a repatriace do ČR. Dále náklady na vyslání opatrovníka, předčasný návrat z cesty, právní pomoc, náklady ze ztráty dokladů, odškodnění zdržení při únosu autobusu či letadla a zprostředkování finanční pomoci do 100 000 Kč. Zachraňovací náklady do výše 1 050 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby do 2 000 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů - cyklistika, horské kolo (ne horský sjezd) a vysokohorská turistika do 5000 m (bez náčiní). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.cz/pojisteni/podminky.pdf nebo na www.uniqa.cz. Pokud chcete na zájezdu provozovat rizikové sporty (mnohé jsou dle všeobecných podmínek UCZ/Ces/18 nepojistitelné), raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Při škodní události kontaktuje zákazník neprodleně asistenční službu, která mu pomůže s jejím řešením. Poté v případě vzniku nároku na pojistné plnění neprodleně zákazník vyplní formulář o této události na: https://www.uniqa.cz/hlaseni-skod-cestovani/ Tento formulář vytiskne a zašle k potvrzení do Cestovní kanceláře NOMÁD s.r.o., která ho zkontroluje, potvrdí a pošle jemu zpět. Vyplněný dotazník s tímto potvrzením zákazník pošle poštou pojišťovně UNIQA neprodleně po návratu ze zájezdu. Zákazník byl zvláště upozorněn na tučně zvýrazněné výluky a informace ve všeobecných podmínkách (UCZ/Ces/18) na www.uniqa.cz/jednorazove-cestovni-pojisteni/.
Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů se nevztahuje na pojištění stornopoplatků, trvalých následků úrazu, zavazadel, doplňkové asistence a odpovědnosti za škodu. Proto naše kancelář nabízí KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ za zvýhodněnou cenu, které lze objednat jen s přihlášením zájezdu a zaplatit v první zálohové platbě:

do Evropy:
• 33 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 53 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

pro Svět bez USA a Kanady
• 52 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 72 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

do USA či Kanady
• 77 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 97 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

• 117 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro USA a Kanadu, či 92 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro zbytek světa.

Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1700 Kč/rok) www.edelweiss.cz.

Komplexní připojištění: si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁJEZD A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU! Cena komplexního pojištění vznikne součinem dní a částky na den zájezdu. Komplexní připojištění zahrnuje navíc: Úrazové pojištění - trvalých následků úrazu do 300 000 Kč a smrti do 150 000 Kč. Nemocniční odškodné 150 Kč/den a pojištění zavazadel do 15 000 Kč (škoda na jedné věci do 5 000 Kč). Pojištění stornovacích poplatků do 80% skutečných nákladů max. 30 000 Kč (nebo do 80 000 Kč, nebo do 120 000 Kč) - nemůžete-li nastoupit na cestu z důvodu úrazu nebo akutního onemocnění, úmrtí pojištěného či jediného spolucestujícího aj. Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v UCZ/Ces/18 a najdete je na www.uniqa.cz, nebo www.nomad.cz/ pojisteni/podminky.pdf.

Noclehy a hygiena: Budete 12x ubytováni v hotelech s polopenzí, tj. budete mít snídaně a večeře. Spát budete ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím (možnost příplatku za 1-lůžkový pokoj 4900,-Kč).

Strava: V ceně zájezdu je polopenze v místě ubytování. Během zájezdu budete mít tedy zajištěnou snídani a večeři. Ostatní strava není v ceně zájezdu a každý účastník si ji zajišťuje sám. Obědy/svačiny během cesty si budete zajišťovat v supermarketech nebo v místních restaurací (pokud bude během programu čas).
Je vhodné si s sebou do autobusu vzít stravu. Z ČR si také můžete vzít stravu dodávající dostatek energie a přitom lehkou - müsli, ovesné vločky, čokolády, cereální tyčinky, oplatky, bonbony (hroznový cukr), sušené ovoce, oříšky a další lehké a vysokoenergetické potraviny. Doporučujeme také s sebou práškové nápoje a šumivé vitamíny do vody. Pitnou vodu doporučujeme pít balenou (zakoupenou v supermarketech) nebo si na cestu vzít případně prostředek na dezinfekci pitné vody (koupíte např. v lékárnách).

Jak se zabalit: Oblečení: Je třeba počítat jak s vyššími teplotami vzduchu u moře, tzn. vybavit se letním oblečením pro teplé dny a plavkami, tak i s chladným a deštivým počasím v Karpatech. Volte pohodlné oblečení, které se dá vrstvit podle povětrnostních podmínek. Neměla by vám chybět větrovka a pláštěnka.
Boty: Sandály, na výlety do hor pak trekové boty.
Z dalších potřebných věcí na cestu připomínáme tmavé brýle (a náhradní dioptrické brýle - pokud je potřebujete), pokrývku hlavy, opalovací krém s vyšším UV filtrem a klobouk či jinou ochranu hlavy proti sluníčku - hlavně osoby náchylné k úpalu a úžehu. Rozhodně si nezapomeňte repelent proti komárům a na výlet do Dunajské delty i patřičný oděv, který by chránil holá místa na těle. Osobní lékárnička: léky, které běžně užíváte, dezinfekce, náplast, obinadlo, něco na bolesti, na kašel a nachlazení, na sražení teploty, dostatek léků na průjem, (rum či slivovice jako dezinfekce a anestetikum) aj.
Doporučujeme, abyste měli dvě zavazadla. Jedno větší uložené dole v zavazadlovém prostoru autobusu a jedno menší (třeba batůžek) s osobními věcmi, jídlem a pitím nahoře v autobuse při sobě.

Valutové vybavení: V ceně zájezdu je výletní loď do delty Dunaje, trajekt přes Dunaj, aj. Zdůrazňujeme, že vstupné do jednotlivých památek, muzeí, místní doprava, vinný sklep, lanovka, případný oběd na výletní lodi do dunajské delty apod. není v ceně zájezdu zahrnuto a účastníci si je hradí z vlastních prostředků.
S sebou na zájezd si vezměte tedy EUR (jen bankovky) nebo USD (jen nové bankovky - od roku 2006). Ve všech třech uvedených zemích jsou tyto měny upřednostňovány.

Personál: Průvodce zájezdu sdělíme v informačním dopise.

Důležité upozonění: !!! Upozorňujeme, že je zájezd expedičního charakteru. Program proto neberte jako dogma, kvůli horší sjízdnosti silnic nebo aktuální situaci na hranicích v Podněstří (kterou neovlivníme) se může program oproti skutečnosti pozměnit. Na cestě je řada faktorů, které mohou průběh zájezdu ovlivnit. Může dojít k přesunu programu podle aktuálních podmínek tak, aby to bylo pro průběh zájezdu co nejvýhodnější. Pevně však věříme, že uvedený program se podaří naplnit a třeba ho ještě i obohatíme o některá další místa.


Poznámky:
a) Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů na rok 2019, napište či zavolejte si o něj na uvedená kontaktní místa, rádi Vám ho bezplatně zašleme.
b) Změny údajů zde uvedených jsou vyhrazeny. Závazné a definitivní informace obdržíte v informačním dopisu, který přihlášení obdrží nejpozději 3 týdny před odjezdem (obvykle však dříve).