Zde můžete zadat Váš e-mail pro pravidelné zasílání novinek.

 

Rádi Vám zašleme dárkový poukaz na zájezd či na částku.

Dárkový poukaz na zájezdy cestovní kanceláře NOMÁD
 

Parkování u letiště Praha

Nejlepší kancelář

Doporučujeme:

TOPlist
 
www.whitneytis.cz
ZÁKLADNÍ INFORMACE O TRASE č. 321, 323 Z KATALOGU NA ROK 2018

NAPŘÍČ MEXIKEM - BAJA CALIFORNIA A MĚDĚNÝ KAŇON

Ze San Diega přes celý nejdelší poloostrov světa - Baja Californii. Pouště a mesety s obřími kaktusy, nádherné pláže a laguny Pacifiku i Cortésova moře, vysoké pobřežní duny s kostrami velryb, kolonie lvounů a především stovky živých velryb na jednom místě - to nikde jinde na světě neuvidíte! Vinné sklípky v Ensenadě, exkluzivní letovisko Cabo San Lucas. Pohoří Sierra Madre s impozantním Měděným kaňonem, obývaným indiány Tarahumara s nepochopitelnými zvyky a schopnostmi.

Program

1.-3.den: Praha - San Diego - Ensenada. Let do USA do jižní Kalifornie. San Diego: starosvětská Čtvrť plynových lamp, jedinečné oceanárium a ZOO, ostrov a hotel Coronado (film Někdo to rád horké). Vláčkem na mexické hranice. Přejezd z Tijuany do Ensenady.

4.-7.den: Ensenada - La Paz. Sněhobílá Ensenada: exkurze v klášterních vinných sklepech sv. Tomáše s ochutnávkou, pobřeží s pelikány a lvouny. Výlet k La Bufadora, největšímu mořskému gejzíru světa (přes 30 m výšky). Jízda po celé délce Baja Californie - nejdelšího poloostrova planety. Světová rarita - zátoka Ojo de Liebre (na 2000 velryb - plejtváci šedí i obrovští, kteří se zde páří a vyvádějí mladé). Obří písečné duny na pobřeží s kostrami velryb, početní lachtani. Nezapomenutelná plavba ve člunu mezi velrybami. Centrum mexické Kalifornie - La Paz.

8.-11.den: La Paz - Los Mochis. Nejjižnější mys Kalifornie - Konec země, kde se stýkají vody Tichého oceánu a Cortésova moře. Pláž milenců. Jachetní přístav a letovisko Cabo San Lucas s vilami hollywoodských hvězd. Fascinující měsíční krajina pouští, obřích kaktusů a oceánu, pobyt na nádherných pacifických plážích: bizarní čedičové útesy, koupání. Lodí přes Cortésovo moře.

12.-14.den: Los Mochis - Creel - Chihuahua. Výletním vlakem po jedné z nejkrásnějších tratí světa s 88 tunely a 38 mosty do kaňonu Barranca del Cobre - hlubšího (až 1870 m) a čtyřikrát většího než Grand Canyon. Westernový Creel, skalní puebla indiánů Tarahumara, termální řeka, jezero Arareco, možnosti výletů v kaňonu - vodopády Basaseachi (vysoké 310 m), skalní město Údolí mnichů aj. Jízda krajem pozoruhodných mennonitských komunit do Čivavy - města legendárního bandity a politika Pancho Villy.

15.-16.den: Chihuahua - Praha. Odlet domů.

Termín (321): 10.3. - 25.3. 2018
cena v Kč: 70 990,-

Termín (323): 9.3. - 24.3. 2019
cena v Kč: 71 890,-

V ceně je: Doprava. Výlety k La Bufadora a 1 den v Barranca del Cobre. Plavba lodí za velrybami v zátoce Ojo de Liebre. Výletní vlak Los Mochis - Creel. Ubytování a snídaně. Český průvodce, služby místních průvodců dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letecká do Mexika včetně tax a poplatků. Veřejná a nájemní (dálkové komfortní autobusy, taxi, minibusy nebo minivany), trajekt přes Cortésovo moře. Ubytování: Hotely a penziony - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím. 1-lůžkový pokoj za příplatek 8300 Kč (12x). Strava: Součástí ubytování jsou snídaně. V ceně není turistická taxa za vstup do Mexika po zemi (cca 27 USD).


Všeobecné informace:

Pasy a víza: Při vstupu na území Spojených států mexických je nutno předložit cestovní pas, platný nejméně 6 měsíců po datu plánovaného z Mexika, a dále vyplněnou hraniční průvodku FMT distribuovanou v letadle nebo poskytnutou přímo na příslušném hraničním přechodu. První díl průvodky zůstává vstupní migrační kontrole, druhý díl průvodky si ponechá cestovatel a odevzdává se při opuštění země, kdy také migrační orgány kontrolují, zda nebyla od data vstupu do data odjezdu překročena doba povoleného pobytu. Občan ČR může navštívit Mexiko bez víza a pobývat na něm po dobu nepřesahující 90 dnů ode dne vstupu. Zároveň doporučujeme, abyste si nechali okopírovat titulní stránku pasu (s fotkou) pro případ ztráty.
Pro cestu do USA je potřeba registrace ESTA a biometrický pas a nebo pas s platným vízem.
„Od 21.1.2016 platí změněné podmínky pro cestování v rámci bezvízového styku tzv. Visa Waiver Program. Pokud občan ČR cestoval kdykoliv po 1.3.2011 do Iráku, Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Sýrie a Súdánu, nemůže k cestě do USA využít Visa Waiver Program resp. ESTA, ale musí na Velvyslanectví USA požádat o vízum. Několik měsíců před zájezdem od Vás budeme potřebovat potvrzení, že jste v uvedených zemích nebyli - o všem Vás v předstihu informujeme. K vyřízení registrace ESTA Vám poskytneme návod a pokyny k jejímu vyplnění.
Doporučujeme pořídit si před cestou fotokopie všech osobních dokladů. Současně je praktické mít tyto dokumenty naskenované a přístupné z internetu. Zjednoduší to vaši situaci při případné ztrátě cestovního dokladu.

Zdravotní připojištění: V ceně zájezdů (pokud není uvedeno jinak) je „zdravotní připojištění“. Jde o cestovní pojištění od Allianz pojišťovny, a.s. Zahrnuje úhradu léčebných výloh do výše 3 500 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, ambulantního ošetření, léků a materiálu, hospitalizace, repatriace do ČR. Akutní zubní ošetření do výše 10 000 Kč, pojištění rizik související s terorismem do výše 1 500 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů - cyklistika, horské kolo a vysokohorská turistika nad 3000 m (do 5000 m). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.cz/ pojisteni/podminky.pdf nebo na www.allianz.cz. Pokud chcete na zájezdu provozovat rizikové sporty, raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Podpisem cestovní smlouvy klient souhlasí s Pojistnými podmínkami (PP, všeobecnými a zvláštními) Allianz pojišťovny a.s., se zjišťováním údajů o zdravotním stavu pojištěného v případě uplatnění nároku na pojistné plnění z úrazového pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí a potvrzuje, že mu byly předány písemné informace pro zájemce o pojištění a podmínky (PP). Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů se nevztahuje na pojištění stornopoplatků, trvalých následků úrazu, zavazadel, doplňkové asistence a odpovědnosti za škodu. Proto naše kancelář nabízí KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ za zvýhodněnou cenu, které lze objednat jen s přihlášením zájezdu a zaplatit v první zálohové platbě:
• 28 Kč/os./den, či 518 Kč pro více jak 19 dní na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč) do Evropy,
• 47 Kč/os./den, či 990 Kč pro více jak 21 dní na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč) do Světa,
• 1180 Kč/os./pobyt na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč) do Světa. Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1700 Kč/rok) www.edelweiss.cz.

Komplexní připojištění: si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁJEZD A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU! Ceny komplexního připojištění jsou uvedeny výše. Komplexní připojištění zahrnuje navíc: Úrazové pojištění - poměrné trvalé následky úrazu do 400 000 Kč a smrt následkem úrazu do 200 000 Kč. Pojištění zavazadel - všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného do 20 000 Kč, na škodu na jedné věci a cennostech do 10 000 Kč, na zpoždění letu od 7. hodiny a zpoždění zavazadel od 7. hodiny do 5 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu na životě a zdraví do 2 000 000 Kč a do poloviční výše za škodu na věci (vždy se spoluúčastí 5 000 Kč). Doplňkové asistenční služby jako právní pomoc v zahraničí aj. Pojištění stornovacích poplatků do 80% skutečných nákladů max. 30 000 Kč (nebo do 80 000 Kč za 1180 Kč) - nemůžete-li nastoupit na cestu z důvodu úrazu nebo akutního onemocnění, úmrtí pojištěného či jediného spolucestujícího aj. Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v PP a najdete je na www.allianz.cz, nebo www.nomad.cz/ pojisteni/podminky.pdf.

Zdraví: USA ani Mexiko (s výjimkou některých oblastí na jihovýchodě) není zemí nikterak mimořádně nebezpečnou z hlediska exotických nemocí. Navíc suché období, kdy se naše návštěva uskuteční, je ze zdravotního hlediska rovněž příznivé. Přesto je třeba si uvědomit, že jedeme do země ve zcela jiném klimatickém pásmu, se zcela jinými stravovacími i jinými návyky a že polovinu doby strávíme v nadmořských výškách nad dva tisíce metrů. Proto otázky zdraví rozhodně nepodceňujte.
Pro vstup do USA a Mexika sice žádné očkování povinné není, ale přesto Vám doporučujeme následující. Nejprve si zkontrolujte, zda od posledního očkování proti tetanu neuplynulo více než 10 let. Kdyby ano, nechte se přeočkovat. Vřele doporučujeme očkování proti žloutence (hepatitida A). Je to dobrá a užitečná věc nejen pro cesty do zahraničí, ale i pro každodenní život. Proto byste neměli litovat oběti asi 3000 Kč (jde o dvě dávky přibližně po 1500 Kč, každá hygienická stanice má svůj vlastní sazebník), protože poskytuje ochranu na dalších 10 let. Vhodnost dalšího očkování (tyfus, vzteklina aj.) necháme na Vašem zvážení.

Ubytování: Spát budete v hotelech a penzionech ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. 1-lůžkový pokoj je možný za příplatek 8300 Kč (12x) pouze v termínu vypsaném pro rok 2018.

Strava: V ceně zájezdu jsou snídaně, ostatní stravu si každý účastník si zajišťuje sám. Snídaně nejsou vždy součástí ubytování, ne všechny hotely snídaně poskytují, proto je možné, že snídat budete v blízkém okolí hotelu.
Jídlo v Mexiku je na podobné cenové úrovni jako u nás, při nákupech ovoce či rychlého občerstvení na tržištích je mnohdy i levnější. Proto je zcela zbytečné vozit si potraviny s sebou, snad jen s výjimkou některých kalorických drobností (tyčinky, kondenzované mléko do kávy apod.). Na útratu za jídlo a pití (vodu pijte raději balenou nebo převařenou), budete-li skromnější, počítejte s částkou cca 15 - 20 USD na den, tj. cca 250 - 350 USD na celý pobyt. Vhodný může být ponorný vařič na uvaření kávy, čaje, polévky… Všude na ulici je plno rychlého občerstvení, kde vám mohou nabídnout sendviče, tacos nebo tortas (plněné zapečené housky). Skoro na každém tržišti je část, která je uzpůsobena jako restaurace, kde se dá velmi chutně a levně najíst. Základem mexické kuchyně je kukuřice, fazole a chilli papričky. Ke každému jídlo dostanete mnoho druhů různých omáček salsa, které jsou velmi ostré.

Doprava: V ceně zájezdu máte leteckou dopravu včetně tax a poplatků. Dále také veřejnou a nájemní dopravu (dálkové komfortní autobusy, taxi, minibusy nebo minivany. Z nejjižnějšího mysu Kalifornie se přepravíme trajektem přes Cortésovo moře. Měděný kaňon projedeme vyhlídkovým vlakem.

Klimatické poměry: Mexiko se nachází v subtropickém a tropickém podnebném pásmu. Bývá často rozdělováno do tří klimatických pásem - horkého, mírného a chladného. Horké pásmo, tzv. tierra caliente, zahrnuje území do výšky 900 m n.m. - sem řadíme pobřežní roviny, poloostrov Yucatán a nízko položené oblasti jihu Mexika. Průměrné roční teploty se tu pohybují mezi 23 °C a 27 °C. Oblast mírného pásma, tzv. tierra templada - zahrnuje oblasti od 900 m n.m. do 1800 m n.m. V mírném pásmu je klima mírné až teplé s průměrnými teplotami okolo 20 °C. Hlavní město Mexico City a další velká centra poblíž Mexico City se nachází v chladné oblasti, tzv. tierra fría od 1800 m n.m. výše. Tady už průměrné roční teploty nedosahují ani 18 °C a např. v Mexico City ve výšce 2309 m jsou mezi 13-18 °C.
Průměrná březnová teplota v Mexico City je 13,2 °C. To se zdá být málo (odpovídá to hodnotám v Praze na začátku května), ale není důvod k obavám. Přes den obvykle bývá krásně a teplo (cca 20-25 °C), zato v noci se projevuje vliv nadmořské výšky 2309 m a teploty klesají až k 5 °C, což sráží průměrné teploty na uvedených cca 13 °C. Vlhkost vzduchu v Mexico City je pouhých 33% (v průměru spadne jen 6 mm srážek) a často po celé týdny bývá stálé slunečné počasí bez jediné kapky deště.
Vše uvedené o hlavním městě platí i pro ostatní území centrálního i severního Mexika. Přes den bývá teplo a slunečno, noci jsou chladné. Podobné teploty jsou i v americké Kalifornii, zatímco v horách Měděného kaňonu bývá chladněji i přes den a v noci klesá teplota až k bodu mrazu. Naproti tomu na pobřeží Pacifiku a v jižním Mexiku zažijete tropické teploty.

Jak se zabalit: S sebou běžné věci a oděvy (sportovní obuv, sandály, větrovku, pro jistotu i pláštěnku nebo deštník...). Z oblečení na cestu by měly převažovat lehké letní oděvy. Vše do určené váhy zavazadla. Dobře zvažujte co s sebou a řiďte se zásadou, že méně bývá někdy více. Vhodným zavazadlem je kufr pravidelných tvarů (kvůli ekonomičtějšímu ukládání do auta), nejlépe na kolečkách kvůli případným kratším přesunům se zavazadlem. Batoh nebo krosna na záda může být, ale z důvodu ukládání do auta ne s kovovou konstrukcí. Kromě toho si vezměte menší batoh (můžete ho mít při sobě v letadle a na kratší výlety mimo auto).
V Mexiku je jiný typ zásuvek (americký na 110 V – viz www.zasuvky.hw.cz), proto nezapomeňte na příslušnou redukci – případně se dá koupit na místě, stojí okolo 20 pesos (majitelé foťáků, kamer, ponorných vařičů, holicích strojků apod.). Mobilní telefony by měly fungovat bez problémů, raději si to ale ověřte u Vašich operátorů.
Pro případ kontaktů s místními lidmi a navázání přátelství (resp. poděkování za prokázané služby) nezaškodí vzít si s sebou pár drobných suvenýrů (propisky, kalendáříky, reklamní otvíráky, zapalovače, pohlednice z Čech apod.).
Vše výše uvedené jsou jen návrhy a doporučení. Konečné rozhodnutí co s sebou bude na vás. Dobře zvažujte a řiďte se zásadou, že méně bývá více, protože i když se budeme snažit vždy co nejdříve ubytovat resp. odložit si velká zavazadla v úschovně, přesto někdy budete muset překonat určitý úsek pěšky se všemi zavazadly.

Valutové vybavení: Vstupné do navštívených míst (kromě výletu k La Bufadora a 1 den v Barranca del Cobre, plavba lodí za velrybami v zátoce Ojo de Liebre, výletní vlak Los Mochis - Creel) není v ceně zájezdu a účastníci si ho hradí sami z vlastních prostředků. Jednoznačně nejvhodnější valutou pro tento zájezd jsou americké dolary. Kromě zmiňované částky na jídlo cca 250 - 350 USD počítejte pro tyto účely s částkou celkem asi 150 - 250 USD. Celkem tedy 400 - 600 USD. Kromě toho uvažujte o určité částce na suvenýry apod. a mějte v záloze finanční rezervu pro případ zdravotních potíží.
V Mexiku jsou akceptovány téměř všechny druhy platebních karet. Jako valutu s sebou lze doporučit jednoznačně americké dolary. Jednak proto, že na některých místech mohou fungovat jako alternativní měna k domácí měně, jednak proto, že v USA několik dní na začátku zájezdu budete přímo pobývat.
Mexickou měnou je mexické peso (MXN, 1 MXN = cca 1,50 Kč), které se dělí na 100 centavos. Cenová hladina v Mexiku je celkově o něco vyšší než u nás, ačkoli ne ve všem a ne o mnoho. Je znatelně nižší než v západní Evropě i než v sousedních USA a českým turistům nemusí nahánět obavy. Slušný oběd v restauraci se dá pořídit za 70-140 MXN na osobu, ale najíst se dá i formou rychlého občerstvení. Hot dogy stojí 10-30 MXN, hamburgery a mexické "sendviče" tacos a tortas stojí od 6 do 40 MXN, záleží kde a jak jsou vydatné. Polévky koupíte obvykle za 30-60 MXN. Třetinka (obvykle) piva v restauraci stojí 25-45 MXN, káva 15-30 MXN a přibližně stejně stojí i nealko limonády. V obchodech je výrazně levněji: voda 1,5 l - 15 MXN, americké cigarety - 40 MXN, 1l piva - 24 MXN, 0,5 l limo - 8 MXN, o ovoci a zelenině nemluvě. Levný je i tvrdý alkohol (různé druhy mexického národního nápoje tequily, mezcalu, mezcality apod.): bez újmy se dají pít i ty vyloženě nejlevnější druhy (od 20 MXN), ale již cca od 80-600 MXN koupíte láhev kvalitní tequily. Pohlednice stojí 5 - 15 MXN, známka na pohled do ČR 14 MXN.

Personál: Průvodce zájezdu bude uveden v informačním dopise.


Praktické informace na cestu:

Elektřina: Místní síť by měla být stejná jako v USA tj. 110 V při 60 Hz. Frekvence však nebývá garantovaná, proto se doporučuje spotřebiče pouštět na nižší výkon. Většina hotelů má zásuvky na dva ploché kolíky (budete potřebovat adaptér). Lepší hotely mají zásuvky se třemi otvory.

Telefon: Nejvýhodnější je používat předplacenou telefonní kartu (minuta hovoru cca 4 USD), protože jinak jsou mezinárodní hovory velice drahé. Místní hovory naopak vychází velmi levně a v některých hotelech se dá telefonovat zadarmo.

Internet: Připojení k internetu je možné ve většině hotelů nebo je možné využít internetové kavárny. Ceny začínají asi na 1 USD na hodinu.

Pošta: Pošta funguje celkem spolehlivě a dopis pošlete za 27 pesos. Dopis do ČR zpravidla dorazí do 2-4 týdnů. Pošty jsou otevřeny obvykle od pondělí do pátku 9:00-18:00 a v sobotu 9:00-12:00.


Poznámky:
a) Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů na rok 2018, napište či zavolejte si o něj na uvedená kontaktní místa, rádi Vám ho bezplatně zašleme.
b) Změny údajů zde uvedených jsou vyhrazeny. Závazné a definitivní informace obdržíte v informačním dopisu, který přihlášení obdrží nejpozději 3 týdny před odjezdem (obvykle však dříve).
c) Vzhledem k zajišťování letenek doporučujeme nenechávat přihlašování na zájezd na poslední chvíli a hlásit se s předstihem.