Zde můžete zadat Váš e-mail pro pravidelné zasílání novinek.

 

Rádi Vám zašleme dárkový poukaz na zájezd či na částku.

Dárkový poukaz na zájezdy cestovní kanceláře NOMÁD
 

Parkování u letiště Praha

Nejlepší kancelář

Doporučujeme:

TOPlist
 
www.whitneytis.cz
ZÁKLADNÍ INFORMACE O TRASE č. 331 Z KATALOGU NA ROK 2019

ZÁZRAKY MEXIKA - OKRUH OPRAVDOVÝM SRDCEM ZEMĚ

Mexické pyramidy předkolumbovských indiánů, stříbrné doly, unikátní sukulentní flóra, mimořádný zážitek! - hejna tažných motýlů, monarchů stěhovavých. „Díra do země“ - snad nejkrásnější propast na celé planetě, jeskyně, koupání ve vodopádech. Skvostná koloniální historická města i pulsující největší samostatné město světa Ciudad de México. Výstup ke kráteru sopky Xinantécatl (4680 m). Palírny tequily u Guadalajary, odkud tento nápoj pochází, festivaly a mariachi… Mexiko mimo vychozené turistické chodníčky, o to však opravdovější a neméně krásné.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Mexico City. Let do mexické metropole Ciudad de México: náměstí Zócalo s katedrálou a indiánskou kulturou, ruiny aztécké metropole Tenochtitlánu, poutní bazilika Guadalupe, Torre Latinoamericana: vyhlídka ze 44. patra, noční mariachi. Volný program.

3.-4.den: Tula, Teotihuacán, sopka Popocatépetl. Areál v Tule: slavné sochy toltéckých válečníků. Nejvýznamnější město prekolumbovských civilizací - kultovní Teotihuacán: pyramida Slunce a Měsíce, reliéfy Opeřeného hada aj. Výjezd do Cortésova průsmyku (3650 m): pěší výlet s výhledy na sopky Popocatépetl (5452 m) a Iztaccíhuatl (5286 m).

5.den: Mexico City. Národní antropologické muzeum, „Benátky“ Mexika - Xochimilco: v gondolách po kanálech. Zahrady, květiny, mariachi…

6.-7.den: El Tajin - Sótano de las Golondrinas. Prismas basalticos - unikátní čedičové hranolové sloupce s 5 a 6 hranami vytvořené lávou jak vertikálně tak i horizontálně s přibližnou výškou až 40 m. El Tajin (UNESCO) - hlavní město Totonacu: pyramidy, chrámy, paláce, pelota. Přejezd k Mexickému zálivu, odpočinek na plážích. Sótano de las Golondrinas - světově proslulá 512 m hluboká propast („Díra do země“), označovaná jako nejkrásnější na světě, plná vlaštovek, netopýrů a jiné fauny a flóry.

8.-10.den: Tamasopo - Guanajuato. Koupání ve vodopádech Tamasopo a El Puente de Dios (Boží most) s tyrkysovou vodou. Guanajuato - dle mnohých nejkrásnější město celé Ameriky: Ulička polibků, podzemní cesty, koloniální architektura, exkurze do stříbrných dolů, morbidní muzeum mumií, vyhlídka El Pípila. Hora Cerro de Cubilete s obří sochou Krista krále - geografický střed Mexika.

11.-13.den: Guadalajara - B.R. Monarcha. Druhé největší město Mexika - Guadalajara: historické centrum, katedrála, trhy, Parque de los Colomos, Teatro degollado, Palacio de Gobierno a jiné. Návštěva palírny a ochutnávka tequily, nápoje, který pochází právě z této části Mexika. Přejezd do státu Michoacán do biosférické rezervace za motýlem monarchou stěhovavým, který se v obrovských počtech (miliony jedinců) každoročně přesouvá z Kanady do Mexika, kde přečkává zimu na stromech na malém území v mexických lesích (UNESCO). Valle del Bravo - koloniální městečko u jezera.

14.-17.den: N.P. Nevado de Toluca - Xochicalco - Mexico City. Možnost výstupu ke kráteru zasněžené sopky Nevado de Toluca (Xinantécatl - 4680 m). Ixtapa de la Sal - lázeňské město s termální vodou. N.P. Grutas de Cacahuamilpa - mamutí komplex krasových jeskyní. Archeologická lokalita Xochicalco (UNESCO): pyramidy s observatoří se světelnými efekty, sloužící jako kalendář uvnitř pyramidy. Návrat do hlavního města.

18.-19.den: Mexico City - Praha. Tradiční mexické trhy se zvířaty, lektvary, ovocem, zeleninou a dalšími produkty. Nákup suvenýrů. Návrat domů.

Délka tras: letadlem 21 000 km, po zemi 2500 km, pěšky 3x 3-8 km (volitelně)
Počasí: vzduch 18-33 °C, voda 25-27 °C
Nástupní místo: Praha

Termín (331): 18.11. - 6.12. 2019
cena v Kč: 64 790,-

V ceně je: Doprava. Vstupy do národních parků. Ubytování a snídaně. Český průvodce, služby místních průvodců dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax a poplatků, po trase pronajatý minivan (popř. minibus), metro v Mexico City. Ubytování: 17x hotely a penziony - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím. 1-lůžkový pokoj za příplatek 7600 Kč (17x). Strava: 17x snídaně.


Všeobecné informace:

Pasy a víza: K účasti na zájezdu je zapotřebí cestovní pas platný nejméně dalších 6 měsíců po skončení zájezdu. Občan ČR může navštívit Mexiko bez víza a pobývat na něm po dobu nepřesahující 90 dnů ode dne vstupu. Při vstupu na území státu Mexiko je nutno předložit cestovní pas ČR a vyplněnou hraniční průvodku FMT distribuovanou v letadle nebo poskytnutou přímo na příslušném hraničním přechodu. Druhý díl průvodky se odevzdává při opuštění země, kdy také migrační orgány kontrolují zda nebyla od data vstupu do data odjezdu překročena doba pobytu vízem určená.
Doporučujeme udělat si před cestou kopii dvoustranny Vašeho pasu s biometrickými údaji (mít ji uloženou v zavazadle nebo přístupnou z internetu v e-mailové schránce). Předejdete tak komplikacím při ztrátě Vašeho cestovního dokladu.

Zdravotní připojištění: V ceně zájezdů (pokud není uvedeno jinak) je „zdravotní připojištění“. Jde o cestovní pojištění L5O+ od UNIQA pojišťovny, a.s. Zahrnuje úhradu léčebných výloh do výše 3 500 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, pojištění léčebných výloh, akutního zubního ošetření a repatriace do ČR. Dále náklady na vyslání opatrovníka, předčasný návrat z cesty, právní pomoc, náklady ze ztráty dokladů, odškodnění zdržení při únosu autobusu či letadla a zprostředkování finanční pomoci do 100 000 Kč. Zachraňovací náklady do výše 1 050 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby do 2 000 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů - cyklistika, horské kolo (ne horský sjezd) a vysokohorská turistika do 5000 m (bez náčiní). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.cz/pojisteni/podminky.pdf nebo na www.uniqa.cz. Pokud chcete na zájezdu provozovat rizikové sporty (mnohé jsou dle všeobecných podmínek UCZ/Ces/18 nepojistitelné), raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Při škodní události kontaktuje zákazník neprodleně asistenční službu, která mu pomůže s jejím řešením. Poté v případě vzniku nároku na pojistné plnění neprodleně zákazník vyplní formulář o této události na: https://www.uniqa.cz/hlaseni-skod-cestovani/ Tento formulář vytiskne a zašle k potvrzení do Cestovní kanceláře NOMÁD s.r.o., která ho zkontroluje, potvrdí a pošle jemu zpět. Vyplněný dotazník s tímto potvrzením zákazník pošle poštou pojišťovně UNIQA neprodleně po návratu ze zájezdu. Zákazník byl zvláště upozorněn na tučně zvýrazněné výluky a informace ve všeobecných podmínkách (UCZ/Ces/18) na www.uniqa.cz/jednorazove-cestovni-pojisteni/.
Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů se nevztahuje na pojištění stornopoplatků, trvalých následků úrazu, zavazadel, doplňkové asistence a odpovědnosti za škodu. Proto naše kancelář nabízí KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ za zvýhodněnou cenu, které lze objednat jen s přihlášením zájezdu a zaplatit v první zálohové platbě:

do Evropy:
• 33 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 53 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

pro Svět bez USA a Kanady
• 52 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 72 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

do USA či Kanady
• 77 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
• 97 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

• 117 Kč/os./den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro USA a Kanadu, či 92 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro zbytek světa.

Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1700 Kč/rok) www.edelweiss.cz.

Komplexní připojištění: si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁJEZD A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU! Cena komplexního pojištění vznikne součinem dní a částky na den zájezdu. Komplexní připojištění zahrnuje navíc: Úrazové pojištění - trvalých následků úrazu do 300 000 Kč a smrti do 150 000 Kč. Nemocniční odškodné 150 Kč/den a pojištění zavazadel do 15 000 Kč (škoda na jedné věci do 5 000 Kč). Pojištění stornovacích poplatků do 80% skutečných nákladů max. 30 000 Kč (nebo do 80 000 Kč, nebo do 120 000 Kč) - nemůžete-li nastoupit na cestu z důvodu úrazu nebo akutního onemocnění, úmrtí pojištěného či jediného spolucestujícího aj. Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v UCZ/Ces/18 a najdete je na www.uniqa.cz, nebo www.nomad.cz/ pojisteni/podminky.pdf.

Zdraví: Mexiko není z hlediska zdraví nijak nebezpečnou zemí. Přesto doporučujeme očkování proti žloutence (hepatitida A), popř. i proti břišnímu tyfu a vzteklině (konzultujte s odborníky na hygienických stanicích). Poraďte se i o tom, zda je vhodné brát antimalarika (Delagil) - názory na jejich vhodnost a potřebnost se mohou různit a rozhodnutí nakonec bude stejně na každém individuálně. Zkontrolujte si, zda Vám neuplynula doba účinnosti očkování proti poliomyelitidě (dětské obrně) a tetanu (přeočkování u obou vždy po 10 letech).

Ubytování: Spát budete v hotelech a penzionech ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Jednolůžkový pokoj je možný za příplatek 7600 Kč.

Strava: V ceně zájezdu jsou snídaně, další strava není v ceně zájezdu a každý účastník si ji zajišťuje sám. Jídlo v Mexiku je na podobné cenové úrovni jako u nás a naopak - při nákupech ovoce či rychlého občerstvení na tržištích můžete i ušetřit. Na útratu za jídlo a pití, budete-li skromnější, počítejte s částkou cca 15-20 USD na den, tj. cca 300-400 USD na celou dobu zájezdu. Vhodný může být ponorný vařič na uvaření kávy, čaje, polévky... Všude na ulici je plno rychlého občerstvení, kde vám mohou nabídnout sendviče, tacos nebo tortas (plněné zapečené housky). Mezi základní mexická jídla patří grilované kuře a hranolky. skoro na každém tržišti je část, která je uzpůsobena jako restaurace, kde se dá velmi chutně a levně najíst. Základem mexické kuchyně je kukuřice, fazole a čili papričky. Ke každému jídlo dostanete mnoho druhů různých omáček salsa, které jsou velmi ostré. Mexiko je známé svým pálivým jídlem.

Doprava: Po trase zájezdu v Mexiku se budete pohybovat pronajatým vanem / minibusem řízený průvodcem a v Mexico City využijete metro.

Klimatické poměry: V Mexiku je tropické klima. Celoročně je zde velmi příznivé počasí. Průměrné teploty jsou kolem 28 stupňů.

Jak se zabalit: Doporučujeme pláštěnku, sportovní obuv i sandály, větrovku... Vše do 20 kg váhy. Dobře zvažujte co s sebou a řiďte se zásadou, že méně bývá někdy více. Kromě krosny na záda ci kufru si vezměte menší batoh (můžete ho mít při sobě v letadle a na kratší túry). V Mexiku je jiný typ zásuvek (americký na 110 V), proto nezapomeňte na příslušnou redukci (majitelé foťáků, kamer, ponorných vařičů, holicích strojků apod.) Mobilní telefony by měly fungovat bez problémů, raději si to ale ověřte u Vašich operátorů.

Valutové vybavení: Vstupné do navštívených míst (kromě vstupů do národních parků) není v ceně zájezdu a účastníci si ho hradí sami z vlastních prostředků. Jednoznačně nejvhodnější valutou pro tento zájezd jsou americké dolary. Kromě částky na jídlo počítejte pro tyto účely s částkou celkem asi 250-300 USD. Kromě toho uvažujte o určité částce na suvenýry apod. a mějte v záloze finanční rezervu pro případ zdravotních potíží.

Personál: Průvodce zájezdu bude uveden v informačním dopise.


Praktické informace na cestu:

Elektřina: Místní síť by měla být stejná jako v USA tj. 110 V při 60 Hz. Frekvence však nebývá garantovaná, proto se doporučuje spotřebiče pouštět na nižší výkon. Většina hotelů má zásuvky na dva ploché kolíky (budete potřebovat adaptér). Lepší hotely mají zásuvky se třemi otvory.

Telefon: Nejvýhodnější je používat předplacenou telefonní kartu (minuta hovoru cca 4 USD), protože jinak jsou mezinárodní hovory velice drahé. Místní hovory naopak vychází velmi levně a v některých hotelech se dá telefonovat zadarmo.

Internet: Připojení k internetu je možné ve většině hotelů nebo je možné využít internetové kavárny. Ceny začínají asi na 1 USD na hodinu.

Pošta: Pošta funguje celkem spolehlivě a dopis pošlete za 27 pesos. Dopis do ČR zpravidla dorazí do 2-4 týdnů.


Poznámky:
a) Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů na rok 2019, napište či zavolejte si o něj na uvedená kontaktní místa, rádi Vám ho bezplatně zašleme.
b) Změny údajů zde uvedených jsou vyhrazeny. Závazné a definitivní informace obdržíte v informačním dopisu, který přihlášení obdrží nejpozději 3 týdny před odjezdem (obvykle však dříve).
c) Vzhledem k zajišťování letenek doporučujeme nenechávat přihlašování na zájezd na poslední chvíli a hlásit se s předstihem.